Dosje javnega naročila 005576/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Gradnje: Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.468.197,98 EUR

JN005576/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005576/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN005576/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2019
JN005576/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.04.2020
JN005576/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005576/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 150-368541
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gruden
ana.gruden@gov.si
+386 14786043
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319994/ZA_OBJAVO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11828
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju
Referenčna številka dokumenta: 4300-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45210000
45215000
45250000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
OP20.04.01 - Spodbujanje energetske učinkovitosti. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020.
II.2.14 Dodatne informacije
PZI dokumentacija je dostopna na povezavi: http://jnd.ezdrav.si/Energetska%20prenova%20SB%20Celje/


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.09.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2019   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani, rok za oddajo se izteka, prosimo nemudoma objavite projekte!

ODGOVOR

Naročnik je projekte že objavil, in sicer se informacija o tem nahaja v točki II.2.14 obvestila o naročilu ter se glasi:
"PZI dokumentacija je dostopna na povezavi: http://jnd.ezdrav.si/Energetska%20prenova%20SB%20Celje/". Povezavo je potrebno kopirati in prilepiti v orodno vrstico brskalnika (npr. google chrome).


Datum objave: 20.08.2019   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani, omenjena povezava do projektov ne dluje niti v cromu niti v mozili!

ODGOVOR

Naročnik je preveril delovanje povezave na več delovnih postajah. Povsod je bil omogočen dostop, tudi preko spletnih brskalnikov, ki jih navajate v okviru vprašanja. Prosimo, da nam posredujete dokazilo o nedelovanju na gp.mz@gov.si.


Datum objave: 21.08.2019   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani, lahko prosim sporočite, kdaj je možen ogled objekta?

ODGOVOR
Ogled objekta bo potekal dne 28.8.2019 ob 8. uri. Prisotnost na ogledu sporočite na elektronski naslov: dejan.zohar@sb-celje.si.Datum objave: 21.08.2019   15:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko za zavarovanja jamčimo s kavcijskim zavarovanjem ali bančnim depozitom, namesto bančne garancije?
Menimo, da so ostala zavarovalna sredstva enako kvalitetno močna in zagotavljajo enako zagotovilo zavarovanja naročniku kot bančna garancija.
V kolikor naročnik želi konkurenčne ponudbe, Vas naprošamo, da spremenite razpisno dokumentacijo v točki "zavarovanja" tudi na ostale zgoraj omenjene variante.

hvala in
lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudniki lahko za zavarovanje obveznosti ponudijo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.Datum objave: 21.08.2019   15:38
VPRAŠANJE
PROSIMO NAROČNIKA, DA ODGOVARJA NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA PREKO E-PORTAL!

HVALA

ODGOVOR
Naročnik odgovarja na vprašanja v skladu z veljavno javno naročniško zakonodajo in določbami dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.Datum objave: 21.08.2019   15:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da odgovorite na vrašanja, saj bi radi naredili kakovostno ponudbo v zadostnem času,

hvala
lp

ODGOVOR
Naročnik odgovarja na vprašanja v skladu z veljavno javno naročniško zakonodajo in določbami dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.Datum objave: 21.08.2019   15:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da odgovorite na vrašanje glede zavarovanja, ki je bilo postavljeno že 14 dni nazaj glede zavarovanja.

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je na vprašanje odgovoril.Datum objave: 22.08.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik

LINK do projektne dokumentacije deluje, ampak ker ne obstaja možnost, da bi ponudniki celotno dokumentacijo hkrati prenesli na svoje računalnike je datoteka GK_PZI_SB Celje.dwg popolnoma nedostopna, ker je brskalnik hoče odpreti

Ali Vas lahko prosimo, da napravite eno "stisnjeno datoteko" in v njo naložite celotno dokumentacijo?
Le tako bomo ponudniki lahko imeli celotno objavljeno dokumentacijo.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Naročnik je celotno dokumentacijo združil v .zip datoteko, kot ste predlagali (dostopno na povezavi: http://jnd.ezdrav.si/Energetska prenova SB Celje - povezavo potrebno kopirati in prilepiti v orodno vrstico spletnega brskalnika).
Ob tem poudarja, da vsebina .dwg datoteke ni drugačna od vsebin, ki so zajete v .pdf datotekah in torej ne vsebuje nič novega.
Če ponudnik kljub temu želi odpirati .dwg datoteko, je potrebno naložiti program za odpiranje tovrstnih datotek.Datum objave: 22.08.2019   11:44
Naročnik delno korirgira odgovor na vprašanje glede ogleda (pripet spodaj), ki ga je objavil dne 21.8.2019 ob 15. uri.
Nov odgovor se glasi: Ogled objekta bo potekal dne 28.8.2019 ob 8. uri. Ponudniki naj prisotnost na ogledu sporočijo na naslov: bostjan.marzidovsek@sb-celje.si.


"Datum objave: 21.08.2019 15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani, lahko prosim sporočite, kdaj je možen ogled objekta?
ODGOVOR
Ogled objekta bo potekal dne 28.8.2019 ob 8. uri. Prisotnost na ogledu sporočite na elektronski naslov: dejan.zohar@sb-celje.si."Datum objave: 23.08.2019   13:17
VPRAŠANJE
V drugi alineji opomb točke 9.4.1 (Referenca ponudnika) ni naveden odstotek izvedenih del, ki naj bi jih izvedel ponudnik kot partner v skupnem nastopanju pri izvedbi referenčnega posla.
Naročniku predlagamo, da naj le-ta znaša 51% vrednosti referenčnega posla.


ODGOVOR
V drugi alineji opomb točke 9.4.1. je navedeno, da mora ponudnik v primeru, da je referenčna dela izvedel kot partner v skupni ponudbi, v prilogi (lasten obrazec) Potrdila o dobro opravljenem delu navesti odstotek izvedenih del kot partner v skupnem nastopanju. Dodajamo in pojasnjujemo, da mora odstotni delež izvedenih del izkazovati izvedbo pretežnega dela vseh izvedenih del.
Datum objave: 23.08.2019   13:27
Naročnik dopolnjuje odgovor na vprašanje (V drugi alineji opomb točke 9.4.1 (Referenca ponudnika) ni naveden odstotek izvedenih del, ki naj bi jih izvedel ponudnik kot partner v skupnem nastopanju pri izvedbi referenčnega posla. Naročniku predlagamo, da naj le-ta znaša 51% vrednosti referenčnega posla), ki ga je objavil dne 23.8.2019 ob 13:17 uri, in sicer se dopolnjen odgovor glasi:

V drugi alineji opomb (točke 9.4.1.) je navedeno, da mora ponudnik v primeru, da je referenčna dela izvedel kot partner v skupni ponudbi, v prilogi (lasten obrazec) Potrdila o dobro opravljenem delu navesti odstotek izvedenih del kot partner v skupnem nastopanju. Dodajamo in pojasnjujemo, da mora odstotni delež izvedenih del izkazovati izvedbo pretežnega dela vseh izvedenih del.
Naročnik pri tem izpostavlja tudi določilo tretje alineje opomb (točke 9.4.1), v katerem je navedeno, da v primeru, da lahko ponudnik, ki je referenčna dela izvedel kot podizvajalec, namesto Potrdila o dobro opravljenem delu (ponudnika) v ponudbi predloži kopijo sklenjene pogodbe za referenčna dela in končne situacije, iz katerih bo razvidna vrednost referenčnih del. Dodajamo in pojasnjujemo, da mora odstotni delež izvedenih del izkazovati izvedbo pretežnega dela vseh izvedenih del.Datum objave: 26.08.2019   16:33
VPRAŠANJE
Spoštovani
Pri stavbnem pohištvu imate zahtevo po (- Akustični parametri Rw = do 47dB(-2; -6), poročilo o preizkusu)
Prosimo Vas, za malce bolj natančno opredelitev le te zahteve.
Načeloma, lahko v tem momentu mi ponudimo tudi le 1dB in izpolnjujemo Vaše zahteve, kar pa dvomimo, da je Vaša želja.
Prosimo da objavite popravek v katerem bo navedena zvočna izolativnost.
Prosimo za hiter odgovor, ker se roki bližajo.
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Akustični parametri okna Rw morajo znašati minimalno od 35 dB do 47 dB; ter fasadnega okenskega sistema minimalno od 35 dB do 46 dB.Datum objave: 28.08.2019   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je ponudbi potrebno priložiti garancijo za resnost ponudbe ? Če jo je potrebno priložiti, v kakšni višini in s kakšnim rokom veljavnosti ?

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
V točki 11.2.2.1 (Zavarovanje za resnost ponudbe) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
"Energetska sanacija dveh stavb Splošne bolnišnice Novo mesto" je določeno: "Naročnik ne
zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.".Datum objave: 30.08.2019   14:14
VPRAŠANJE
Glede na obveznost upoštevanja bolnišničnih procesov je rok za izvedbo energetske sanacije vsaj za 3 mesece prekratek. Uporabnik izvajalcu ne bo mogel zagotavljati dovolj prostih bolnišničnih sob za kontinuirano izvedbo zamenjave oken. Kljub dogovoru o tem, katere sobe so proste za izvedbo del, bodo izredni dogodki (epidemije, nesreče) vplivali na spremembo le-teh, to pa bo povzročalo zamik izvedbe del v posameznih bolnišničnih sobah in pri izvedbi vseh pogodbenih del.
Zaradi zgoraj navedenega naročnika prosimo, da v razpisni dokumentaciji spremeni rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti na 16 mesecev


ODGOVOR
Zahteve za podaljšanje roka so neutemeljene, zato rok izvedbe ne bo podaljšan.
Roki izvedbe, podaljšanje roka izvedbe in razlogi za podaljšanje so opredeljeni v Osnutku pogodbe (3. Člen) , kateri je sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in je bila priloga JN.

Datum objave: 30.08.2019   14:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

prosili bi še za sheme stavbnega pohištva.

hvala,

ODGOVOR

Datoteke, kjer so prikazane Sheme stavbnega pohištva, so v mapi GRADBENE KONSTRUKCIJE, katera je priloga JN.


Datum objave: 05.09.2019   09:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Dokumentacija za izvedbo projekta je zelo obsežna. Glede na to, da je bil razpis objavljen še v času glavne sezone (to je dopustov) je bilo zelo težko dobiti nekatere ponudbe. Za pripravo korektnih ponudb je potrebno ogromno časa, saj so nekatere postavke zelo zahtevne in kompleksne.

Ker želimo pripraviti korektno in konkurenčno ponudbo vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe do vsaj 27.9.2019.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil roka za oddajo ponudbe.Datum objave: 05.09.2019   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da imamo že potrjene referenčne obrazce iz prvotne rd s strani naročnikov, nas zanima, če moramo obrazce spremeniti in dati potrdit nove brez strojnih instalacij?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
NE, spreminjanje obrazcev in dajanje v potrditev novih brez strojnih instalacij, ni potrebno.Datum objave: 05.09.2019   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisih je v zavihku stavbno pohiištvo v uvodnem delu podana zahteva, da je potrebno vse špalete obdelati z materialom xps.
V posameznih postavkah za posamezne kose stavbnega pohištva, ki so podane skladno s shemami in po komadih, zahteva po obdelavi z xps ni posebej navedena.

Za upoštevanje zgornje zahteve je potrebno pri vsakem kosu stavbnega pohištva to še dodatno preračunavati, kar pri ogromni količini stavbnega pohištva predstavlja zelo veliko dodatnega dela. Poleg tega obdelava špalet z xps ne sodi v postavke, ki jih nudijo proizvajalci stavbnega pohištva. Korektno bi bilo, da bi se količinsko obdelava špalet ovrednotila v ločeni postavki pod slikopleskarskimi deli, kot je to običajna praksa.

Ker želimo pripraviti korektno ponudbo naročnika prosimo, da pripravi preračun količine špalet v tekočih metrih ter jih obravnava v ločeni dodatni postavki.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Notranje špalete se izvedejo iz XPS izolacijskih plošč in preprečujejo toplotni most ob samem robu (okvirju) oken. Le te se namestijo hkrati z montažo okna in so sestavni del montaže in s tem neločljivo povezane s samim oknom.
Zapis, da je potrebno navedeno upoštevati v ponudbi je iz projektantskega popisa nedvoumno.
Datum objave: 05.09.2019   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

v zavihku ''Energetski monitoring'' je potrebno nuditi nadgradnjo že obstoječega CNS sistema.
Zato naročnika prosimo za navedbo podjetja, ki upravlja obstoječo shemo CNS na objektu.

Hvala!

ODGOVOR

Avtor obstoječe aplikacije CNS v SB Celje je podjetje Technosoft d. o. o., Lipa 22, 3320 Velenje. Slednje podjetje skrbi za upravljanje, nadgradnjo in vzdrževanje obstoječega CNS sistema.


Datum objave: 09.09.2019   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

v zavihku ''ostala dela'' je postavka:
1. Dobava in montaža nove LED luči nabavne grosistične vrednosti do 50 kom 43,00

Naročnika prosimo za več informacij glede LED svetilke, kot na primer: moč, svetilnost, tip, proizvajalec..

Le tako, bo ponudnik pravilno pripravil ponudbo.

Hvala!

ODGOVOR

V zavihku ostala dela se vsebina postavke Dobava in montaža nove LED luči nabavne grosistične vrednosti do 50 spremeni v LED zunanje svetilo z močjo od 20 do 34 W, 230 V, zaščita minimalno IP54, energijska učinkovitost minimalno A+, svetilnost minimalno 1800 lm, za zunanjo montažo.
Naročnik bo objavo posredoval čistopis popisov.


Datum objave: 09.09.2019   09:12
VPRAŠANJE
Poštovani,
prosim za odgovor na vprašanja pod postavko ostala gradbena dela, vezana na strojne inštalacije:

postavka 11:
Prosimo za pojasnilo izvedbe kanala za odvod dima in toplote. Ali gre za pocinkan prezračevalnik kanal, ki je obložen s Promatect ploščami kako naj bi se izvedlo oblaganje iz notranje strani? Tehnične rešitve Promata za katere so izdani certifikati, so izvedba kanalov s podkonstrukcijo (samonosilna izvedba) ali oblaganje obstoječih kanalov. Ali potrjujete dvakratno oblaganje?

postavka 12 in 13:
Navedene regulacijske žaluzije tip Tune-S MO nimajo certifikata za ODT. Za nadomestitev z ustreznim tipom žaluzije nas zanima, ali se zahteva požarne lopute ali dimotesne lopute?

Hvala.

ODGOVOR

postavka 11:
Prezračevalni jašek se izvede skladno s popisom in detajlom D21, kjer je predvidena oblika in konstrukcija prezračevalnega jaška tudi prikazana.

postavka 12 in 13:
Zahtevani certifikat za ODT in priključno moč 24V DC se nanaša na elektromotor. Regulacijske žaluzije nimajo posebej požarnih zahtev.


Datum objave: 09.09.2019   09:13
VPRAŠANJE
Ali lahko nastopamo kot partner v ponudbi skupine ponudnikov in v primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov prevzamemo v izvedbo določen obseg del, če ne izpolnjujemo pogojev iz točke 9.4. Tehnična in strokovna sposobnost?


ODGOVOR
Pogoja iz točke 9.4. Tehnična in strokovna sposobnost sta opredeljena v podtočkah:

9.4.1 Referenca ponudnika
9.4.2. Pogoji za vodjo del za vodenje gradnje

V dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila je v prvem odstavku točke 11.3.1. Skupna ponudba določeno: "V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točk 9.1.-9.3. teh navodil. Pogoj iz točk 9.4. lahko ponudniki izpolnijo kumulativno.".

Nesporno je, da mora biti v skupni ponudbi izkazana izpolnitev obeh pogojev iz podtočk 9.4.1. in 9.4.2..

Oba pogoja lahko izpolni en partner v skupni ponudbi, glede na pravilo o možni kumulativni izpolnitvi je možna izpolnitev tudi na način, da en pogoj lahko izpolni en partner v ponudbi, drugega pa drugi partner.

Ostali morebitni partnerji lahko sodelujejo v tej skupni ponudbi in v primeru, da je ta izbrana kot naju-godnejša tudi pri izvedbi, ne da bi izpolnjevali pogoja iz točke 9.4.
Datum objave: 09.09.2019   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da ponovno podrobno opredelite višino gradbenega zavarovanja, ki ga mora imeti izvajalec sklenjenega v času veljavnosti pogodbe.
Običajno je, da je višina gradbenega zavarovanja določena v višini vrednosti sklenjene pogodbe, zavarovanje odgovornosti v zvezi z opravljanjem dejavnosti pa je predpisana v veljavni gradbeni zakonodaji.

V primeru, naročnik zahteva višjo vrednost zavarovanja odgovornosti v zvezi z opravljanjem dejavnosti od zakonsko predpisane pozivamo naročnika, da je pri določitvi višine razumen, in ne zahteva sklenitev zavarovanja v 50 kratniku od zakonsko predpisanega minimuma. Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni in ne postavlja pogojev, ki posledično zvišujejo ponudbene cene in v nobenem primeru ne predstavljajo dodane vrednosti kvaliteti izvedenih del.ODGOVOR

Dokumentacija se v tem delu ne bo spremenila.
31. člen osnutka pogodbe določa izvajalcu pogoje gradbenega zavarovanja, ki ga mora ta imeti sklenjenega v času veljavnosti pogodbe, v višini najmanj 2.500.000,00 EUR. Pogodbeno določilo celovito opredeljuje predmet gradbenega zavarovanja za konkretni posel, ki mora vključevati tudi odgovornost za škodo ki bi nastala investitor-ju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti po tej pogodbi in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.
Naročnikovo stališče je, da je zavarovalna vsota, ki jo je kot minimalno določil za konkretni predmet javnega naročanja, primerna.
Dodajamo še, da določba 14. člena Zakona o gradbeništvu (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu: GZ) določa, med drugim, splošne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, da sploh lahko začne opravljati oz. opravlja dejavnost gradbeništva.
Iz določil prve alineje prvega odstavka in določila drugega odstavka citiranega člena je razvidno,da zakon določa kot enega od obveznih pogojev za začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti gradbeništva, da mora izvajalec imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti. V tej zvezi določa tudi obseg zavarovanja in spodnji limit letne zavarovalne vsote, ki ne sme biti nižja od 50.000 eurov.
To pomeni, da se vsak izvajalec lahko odloči katera zavarovalna vsota nad 50.000 EUR je za njega optimalna.
Vsebina tega člena je v tem delu torej vezana na začetek in izvajanje dejavnosti gradbeništva v splošnem in ni neposredno vezana na izvajanje konkretnega posla oz. izvedbe gradbe.Datum objave: 09.09.2019   09:14
VPRAŠANJE
Pogodbena kazen v višini 0,5 % od skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV PRESEGA višino pogodbene kazni, ki jo naročnik običajno definira v pogodbah.

Prosimo naročnika da razmisli in višino pogodbene kazni prilagodi na način, da znaša pogodbena kazen največ 0,2 %, za vsak dan zamude, vendar največ 3 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.ODGOVOR
Opredelitev pogodbene kazni, tudi glede višine, ostaja nespremenjena.Datum objave: 09.09.2019   09:14
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da nerazumne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe vezane na instrumente finančnega zavarovanja, jamčevanja in garancijskega roka uskladi z veljavno zakonodajo in spremeni v delih:
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - črta se tretja alineja 19. člena pogodbe
- IX. Jamčevanje za napake - 24. člen pogodbe - garancijska doba za vsa izvedena dela ter vgradnjo vse opreme je postavljena nerazumno; za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev ki so praviloma od 12 do 18 mesecev od nakupa v nobenem primeru pa proizvajalci ne nudijo 10 letne garancije za opremo, katere življenjska doba je krajša od zahtevane garancije s strani naročnika; za izvedena dela pa je naročnik pri drugih javnih naročilih in uspešno zaključenih projektih v preteklosti predpisal garancijsko dobo za izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska dela od 2 do največ 5 let.
Pripominjamo, da odgovornost izvajalca za solidnost izvedenih del ne moremo enačiti z veljavnostjo finančnega instrumenta za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi in z garancijsko dobo

Pozivamo naročnika, da spremeni razpisno dokumentacijo v tem delu na način, da velja splošna garancijska doba 3 leta in da je veljavnost finančnega zavarovanja 3 leta in 30 dni.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Dokumentacija se v tem delu ne spremeni.Datum objave: 09.09.2019   09:16
Naročnik dopolnjuje odgovor na vprašanje, ki ga je objavil 9.9.2019 ob 9.14 uri.

"Dokumentacija ostaja v tem delu nespremenjena. Zahtevana 10 letna garancija se nanaša na vsa izvedena dela po popisu in vso opremo, ki jo vgradi izvajalec."

Datum objave: 09.09.2019   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali ponudnik za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti priloži referenčna potrdila na obrazcih, ki jih je uporabil v predhodnih postopkih javnih naročil.
Hvala.

ODGOVOR

Da, v kolikor gre za vsebinsko identične obrazce.


Datum objave: 17.09.2019   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za popravek ESPD v razdelku
"POGOJI ZA TEHNIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOST"
ŠTEVILO VODSTVENIH DELAVCEV

kjer se ne more v pripravi samega dokumenta ESPD-ja navesti število vodstvenih delavcev, saj omogoča samo letnico vnosa, prosim za popravek ESPD-ja.

hvala in lp


ODGOVOR

V obrazcu ESPD je v razdelku IV. POGOJI ZA SODELOVANJE / C TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST / POGOJI ZA TEHNIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOST ponudnik vpiše podatke o strokovnem kadru (vključno z navedbo dejstev o izpolnjevanju zahtev iz točke 9. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), ki ga namerava vključiti v izvedbo javnega naročila. Polje v obrazcu vpis omogoča.
Ponudnika napotujemo na izpolnitev obrazca v sistemu portala javnih naročil.Datum objave: 20.09.2019   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik!

V pogodbenih določilih navajate nerazumne pogoje glede dolžine veljavnosti izdaje bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer za obdobje 10 let za vsa izvedena dela, vključno z vgradnjo vse opreme. Proizvajalci in dobavitelji opreme dajejo absolutno krajše garancijske roke na določene vgradne elemente kot jih zahtevate.

Iz tega razloga prosimo za na skrajšanje zahtevanega roka veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku na 2 leti.
Tak rok nam zagotavljajo tudi dobavitelji opreme in določenih obrtniških del.
Zahtevamo tudi, da dolžino garancijskih rokov za odpravo napak v garancijskem roku uskladite s predpisanimi roki skladno s 3. alinejo 93. člena ZJN 3 in veljavnimi predpisi.
Tudi določila PGU, 87. člen, navajajo določilo, da za opremo, ki jo vgrajuje izvajalec, velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca opreme.

Obenem pa naročnika pozivamo, da predloži, na podlagi katerih predpisov, uredb, zakona o trajanju garancijskih rokih utemeljuje svoje nerazumne in nerealne zahteve o trajanju garancijskega roka za odpravo napak v obdobju 10 let za vsa izvedena dela, ki tudi vključuje vgradnjo opreme. Iz take zahteve je razumeti, da naročnik ne pozna uzanc ali vnaprej sili ponudnika v nerealne zahteve, ki jih bo zagotovo prenesel na svoje izvajalce/kooperante. Take prakse so že pokazale neuspešne zgodbe v verigi deležnikov.

Glede na varstvo konkurence in enakopravno ocenjevanje/obravnavanje ponudnikov, pa predlagamo tudi, da naročnik vsaj :
- V rekapitulacijo in Excelovo tabelo s cenami, vključi postavko: Strošek podaljšane garancije za izvedbo del na 10 let
S tako navedbo v Excel tabeli, rekapitulaciji ponujene celotne cene, bi posamezni ponudnik lahko pri banki ali zavarovalnici lahko sploh pridobil ustrezen izračun podaljšane garancijske dobe.

Iz zgoraj navedenega pa je zagotovo edino najbolj smiselno, zakonito in pošteno , da so roki enaki rokom kot v preostalih razpisih. Npr.: Sanacija del za SB Jesenice, kjer ste isti naročnik in gre za isto izvedbo del, pa so roki garancije sledeči: 2 letna garancija za vsa izvedena dela ter vgradnjo opreme ter 10 letna odgovornost izvajalca za solidnost gradnje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Izvedena gradbena dela kot je sanacija strehe, fasade in oken so takšne narave, da lahko v primeru nekakovostne izvedbe ogrožena stabilnost in solidnost gradnje. V primeru nekakovostne izvedbe sanacije strehe lahko pride do zamakanja strehe, kar je nedvomno takšna napaka, ki vpliva na solidnosti gradnje. Zaradi zamakanja je ogrožena normalna uporaba prostorov ki so tik pod streho. Poleg tega lahko zaradi zamakanja pride tudi do oslabitve stropa, ki je pomemben konstrukcijski del tudi za statiko objekta. Odpadanje ometa, razpokanje fasade objekta, odstopanje zgornjega sloja fasade je napaka v solidnosti gradnje. Fasada ni zgolj okras, temveč služi varovanju pred vremenskimi vplivi vseh vrst, varuje konstrukcijske dele gradbe in varuje pred izgubo toplote. Tudi napaka v termoizolaciji strehe in stavbnega pohištva na zunanjem ovoju stavbe je napaka v solidnosti gradnje. Termoizolacija strehe, kakovost stavbnega pohištva na zunanjem ovoju in kvalitetna izvedbe vgradnje je takšen bistveni del gradbe, ki omogoča ključno dejavnost, ki se odvija v prostorih, in to je izvajanje zdravstvene dejavnosti.
Obligacijski zakonik v 662. členu, ki ureja jamčevanje za stvarne napake določa, da izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del.
Glede na vrsto in naravo del, ki se bodo na SB Celje izvajala, upoštevaje določila OZ o solidnosti gradnje, je zahteva po 10 letnem garancijskem roku upravičena.
Datum objave: 20.09.2019   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na referenco ponudnika vam pošiljamo naslednje:

Naročnika prosimo, da za ustrezno referenco upošteva Pogodbeno vrednost izvedenih GOI del iz preteklih razpisov.
Po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki priprave in izvedbe javnih naročil, ki uradno predavajo o javnih naročilih, sodelujejo pri zakonodaji ZJN in so člani komisij, je neizpodbitno, da je pravilna referenca ponudnika, Pogodbena vrednost iz preteklega uspešnega razpisa.

Poizkus naročnika v tem razpisu, da določa izvedena dela, je popolnoma nesmiselna in nepravilna. Kaže le, na uspešno manipulacijo nekega potencialnega ponudnika z naročnikom, Vi pa mu kot naročnik nasedate.
Ne upamo si pomisliti, da mu morda tudi namensko pomagate pridobiti posel vnaprej določenemu ponudniku.

Torej, za pravilno referenco se šteje celotna pogodbena vednost uspešno izvedenih preteklih Pogodb z vsemi GOI deli in opremo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Dokumentacija ostane v tem delu nespremenjena.Datum objave: 20.09.2019   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

OVD, točka 9.4.2
V RD zahtevate, da ponudnik navede vodjo del za vodenje gradnje, z določenimi pogoji referenc.
Od naročnika zahtevamo, da upošteva kot edino pravilno izpolnjevanje tega pogoja, tako, kot to veleva Gradbeni zakon v 14. členu:
Da je vodja del v polnem delovnem razmerju pri ponudniku. Zakon namreč pravi, da mora imeti vodja del sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (v nadaljnjem besedilu: vodja del).

Kot potencialni ponudnik, se udeležujemo strokovnih srečanj in konferenc iz področja priprave javnih naročil ali kot ponudnik na javna naročila.
Vsa ta pravna strokovna srečanja, izrecno navajajo, da je pravilno izpolnjevanje pogojev vodje del, izključno tako, kot veleva zakon.
Nihče pa nima pravice zakona spreminjati, ga prirejati, ali ignorirati.

Ne vidimo pravega razloga, da se naročnik v tem razpisu, postavlja nad zakon, ga zanemarja in postavlja svoje nestrokovne zahteve za vodjo gradnje.
V primeru, kršitve zakona, bomo priseljeni ukrepati z revizijo in o pripravi razpisne dokumentacije obvestiti določene organe.
To, da si kot naročnik zamišljate in dovoljujete spreminjati zakonske zahteve, že v tej fazi kaže na dejstvo, da se prilagajate potencialnemu ponudniku, ki očitno zakona v delu vodje gradnje ne izpolnjuje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Dokumentacija ostane v tem delu nespremenjena.Datum objave: 20.09.2019   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik
Ali lahko prosim, podate tehnične smernice, kako izvesti sledeči postavki:

V zavihku STAVBNO POHIŠTVO, postavki O37p in O37p*

Obe ti 2 postavki zahtevata 90 minutno požarno odpornost... prosimo za detajl, kako si je projektant tole zamislil, ker trenutno je stanje neizvedljivo.

Možno je izvesti z 60 minutno, ne pa z 90 minutno!!! Lahko si naročnik in projektant zadevo preveriti pri proizvajalcih ALU stavbnega pohištva.

Prosimo za popravek popisov in dokumentacije.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

S strani požarne študije je zahteva za ti dve stekleni fasadi EI90. Detajl izvedbe steklene fasade je prikazan v detajlu D7. S strani proizvajalca stavbnega pohištva je izvedba takšne steklene požarne EI90 fasade mogoča.


Datum objave: 20.09.2019   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za dodatno pojasnilo pri stavbnem pohištvu- okna: V splošnem popisu je navedena zvočna izolativnost do 47dB, kar je praktično neizvedljivo, ni pa tega podatka pri nobeni poziciji? Kritičen je tudi podatek za toplotno izolativnost vrat Ud<1,1 W/m2K, posebej pri požarnih pozicijah! So vsi tej podatki pravilni?


ODGOVOR

Skladno s splošnim opisom osnovnih karakteristik oken v zavihku stavbno pohištvo v popisu del (v objavljenem čistopisu) morajo imeti okna Rw minimalno 35 dB, kar velja za vsa novo vgrajena okna in maksimalno 47 dB. Projektant je navedeno mejo za toplotno izolativnost določil v težnji po doseganju najvišjih standardov energetske učinkovitosti in požarne varnosti. S strani proizvajalca požarnih vrat je predpisano toplotno prehodnost mogoče doseči.


Datum objave: 20.09.2019   13:42
VPRAŠANJE
Ponavadi je tako , da je v popisu opis sitema za profile, ki znaša za to profilacijo aluk 77 iw 47 dB, potem pa se korigira s steklom ki je od 32 dB pa nekje do 45dB, Za akustični parameter je potrebno točno določiti kakšen mora biti, je pa razlika v ceni zaradi sestave stekla.

prosim za pojasnilo

ODGOVOR
Skladno s splošnim opisom osnovnih karakteristik oken v zavihku stavbno pohištvo v popisu del (v objavljenem čistopisu) morajo imeti okna Rw minimalno 35 dB, kar velja za vsa novo vgrajena okna in maksimalno 47 dB. Projektant je navedeno mejo za toplotno izolativnost določil v težnji po doseganju najvišjih standardov energetske učinkovitosti in požarne varnosti. S strani proizvajalca požarnih vrat je predpisano toplotno prehodnost mogoče doseči.Datum objave: 20.09.2019   13:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za detajl kockastih prezračevalnih rešetk pri ključavniočarskih delih.

"Izdelava, dobava in montaža nove prezračevalne rešetke v obliki kocke dim. 200 x 170 x 130 cm, Postavka vsebuje:
- 8x vertikalna fiksna rešetka aluminijaste prezračevalne rešetke v barvi po izboru projektanta dim. cca 80 x 120 cm, vključno z antisekcijsko mrežico na notranji strani
- obdelava vertikalnih stebričkov z vročecinkano in barvano pločevino razvite širine cca. 30 cm in dolžine cca. 120 cm; 8 kom
- izdelava strehe prezračevalne kocke. Streha tlorisnih dim. cca 200 x 170 cm. Streha izdelana iz vročecinkane in barvane pločevine deb. 0,55 mm. Barva po izboru projektanta.
- izdelava alu police okoli prezračevane kocke, razvitev širine cca. 30 cm in dolžine cca. 9 m
Vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
- vključno z vsemi potrebnimi manjšnimi predelavami" kom 2,00


HVALA

LP

ODGOVOR
Detajl izvedbe prezračevalnega jaška iz stopnišča je že izrisan v detajlu D21.