Dosje javnega naročila 005522/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Gradnje: Zahodni oporni zid z zunanjo ureditvijo na Gradu Velenje.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 244.681,27 EUR

JN005522/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.08.2019
JN005522/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN005522/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN005522/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2019
JN005522/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN005522/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN005522/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.09.2019
JN005522/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN005522/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
JN005522/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.11.2019
JN005522/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005522/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Petra Meža ; Elma Dervišević
javna-narocila@velenje.si
+386 38961710
+386 38961655

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11862
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zahodni oporni zid z zunanjo ureditvijo na Gradu Velenje.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila zajema rekonstrukcijo obstoječega kamnitega opornega zidu na zgornjem parterju parka Velenjskega gradu, novo gradnjo dodatnih segmentov opornega zidu, oblikovanje parka na mestu sedanjega stihijskega parkirišča, gradnjo fontane v sklopu parka ter menjava/namestitev urbane opreme.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema rekonstrukcijo obstoječega kamnitega opornega zidu na zgornjem parterju parka Velenjskega gradu, novo gradnjo dodatnih segmentov opornega zidu, oblikovanje parka na mestu sedanjega stihijskega parkirišča, gradnjo fontane v sklopu parka ter menjava/namestitev urbane opreme.

Dela se lahko pričnejo po uvedbi v delo in morajo biti končana najkasneje v roku 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicija je deloma sofinancirana iz projekta HICAPS, sofinanciranega s strani programa Srednja Evropa (ESRR).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2019   14:00

Dodatne informacije:
Ogled kraja izvedbe javnega naročila je možen po predhodnem dogovoru, in se opravi 7. 8. 2019 ob 13. uri ali 9. 8. 2019 ob 11. uri. Kontaktna oseba je Danijel PETRIC: danijel.petric@velenje.si; +386 3 8961 667 ali Helena KNEZ: hicaps@velenje.si, +386 3 896 15 32.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.08.2019   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V popisih nekje manjkajo postavke za rekapitulacijo. Smemo rekapitulacije urediti tako, da bodo upoštevana vsa dela?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek, prilogo 9_TENIČNE SPECIFIKACIJE, POPISI DEL.


Datum objave: 13.08.2019   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo naročnika, da zaradi praznika in posledično zmanjšanja delovnih dni podaljša roka za oddajo ponudbe, vsaj za 5 dni.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe (26. 8. 2019) in rok za postavitev vprašanj (19.8.2019). Naročnik bo popravil razpisno dokumentacijo v delu Navodila_Zahodni oporni zid z zunanjo ureditvijo na Gradu Velenje.

Datum objave: 20.08.2019   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Za kamnito zložbo sredi fontane ste predvideli dobavo in vgradnjo večjih skal iz lehnjaka. Trenutno v Sloveniji te kamenine ni na razpolago, saj je edini kamnolom zaprt in brez razpoložljivih zalog.
Prosimo vas, da sporočite ali je možna uporaba katerekoli druge kamnine za izvedbo kamnite zložbe sredi fontane.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik bo popravil razpisno dokumentacijo v delu obrazec 9_TEHNIČNE SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA (POPIS DEL) na način, da se lahko ponudi zahtevan lesnjak ali drug soroden kamen (lahko tudi delno obrasel).Datum objave: 20.08.2019   11:11
VPRAŠANJE
V popisih je navedeno kdaj je primeren in sprejemljiv čas za izvajanje določenih del. (junij-avgust)
Ta čas je za letos več kot očitno že mimo!
Proizvajalec ne jamči za kvaliteto izvedbe, če vremenski pogoji niso ustrezni.


ODGOVOR

Glede na postavljeno vprašanje, je naročnik spremenil popise na način, da je izvzel postavke 14.3, 14.4 in 15 in jih nadomestil z novo postavko 15.1. Naročnik bo popravil razpisno dokumentacijo v delu obrazec 9_TEHNIČNE SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA (POPIS DEL).


Datum objave: 20.08.2019   11:12
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo, da popise za elektro dela uredite tako, da bodo izračuni vidni (zmnožki in seštevki).
Celice za vnos cene na enoto in zmnožki pri popisih za strojna dela niso oblikovana kot številke (brez decimalnih mest, sredinska poravnava).
Uredite dokumente, kot je tehnični stroki primerno.
lp

ODGOVOR


Naročnik je uredil popise in bo objavil spremembo razpisne dokumentacije, vendar je potrebo pri pripravi ponudbe upoštevati:
- da se pri elektro popisih v nekaterih verzijah programa MS Excel polje vrednost ne izračuna samodejno, oz. se preračuna šele, ko kliknete gumb shrani (datoteko).
- da je potrebno pri popisih strojne inštalacije za vnos decimalnih vrednosti obvezno uporabljati vejico in ne piko
- da se v razpisni dokumentaciji zahteva vnos v popise na dve decimalki natančno.