Dosje javnega naročila 005491/2019
Naročnik: OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Gradnje: Sanacija plazu na JP 89121 Pletovarje - Orešje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005491/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.08.2019
JN005491/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2019
JN005491/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN005491/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005491/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230
SI
Šentjur
Slovenija
Marjeta GAJŠEK
marjeta.gajsek@sentjur.si
+386 037471385
+386 035743446

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sentjur.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11833
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu na JP 89121 Pletovarje - Orešje
Referenčna številka dokumenta: 430-0091/2019-2526
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazu na JP 89121 Pletovarje - Orešje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu na JP 89121 Pletovarje - Orešje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   10:05
Kraj: V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2019   09:21

VPRAŠANJE:
Ponudnik mora predložiti originalno zavarovanje za resnost ponudbe (5x menico in 5x menično izjavo). Ali to pomeni, da mora ponudnik predložiti 5 meničnih izjav in 5 bianco menic v skupni vrednosti najmanj 1.500 ( vsaka menica je vredna najmanj 300) ali mora biti vsaka menica vredna 1.500?


ODGOVOR
Iz navodil razpisne dokumentacije je jasno razvidno, da naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.500,00 EUR. S predložitvijo 5 bianco menic (s pripadajočimi meničnimi izjavami) je naročniku zagotovljena višja stopnja izterljivosti tega zneska. LPDatum objave: 12.08.2019   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri nepredvidenih delih 10 % vam formula izračuna samo 1 % namesto 10 %.Ali boste popravili popis?

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR

Popravljen popis (popis del- NOVI) se nahaja na spletni strani naročnika.