Dosje javnega naročila 003357/2019
Naročnik: ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava zemeljskega plina za člane Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 899.452,81 EUR

JN003357/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN003357/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN003357/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN003357/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN003357/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003357/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 151-372072

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Ptujska ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Frančiška Al-Mansour
fani.al-mansour@guest.arnes.si
+386 12805302

Internetni naslovi
http://www.zveza-zsd.si

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Noršinska ulica 13
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Štefan Sočič
stefan.socic@guest.arnes.si
+386 25213424

Internetni naslovi
https://www.ekonomska-ms.si/

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Trg Borisa Kidriča 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
Barbara Konečnik
barbara.konecnik@ses-mb.si
+386 59083372

Internetni naslovi
https://www.ses-mb.si/

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR
Park mladih 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
Boštjan Senekovič
bostjan.senekovic@icp-mb.si
+386 40803838

Internetni naslovi
http://www.icp-mb.si/

DIJAŠKI DOM TABOR
Kotnikova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Šemso Mujanović
info@ddt.si
+386 12348840

Internetni naslovi
http://www.ddt.si/

Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12
1230
SI
Domžale
Slovenija
Gregor Jasenc
gregor.jasenc@gmail.com
+386 31432736

Internetni naslovi
http://www.ssdomzale.si/

DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Titova cesta 24A
2000
SI
Maribor
Slovenija
mag. Bojana Peruš Marušič
bojanap@ddlizika.si
+386 23004665

Internetni naslovi
http://www.ddlizika.si/

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
Ulica talcev 3A
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vladimira Šuštaršič
vladimira.sustarsic@esnm.si
+386 73933260

Internetni naslovi
http://www.esnm.si/

GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA
Prušnikova ulica 98
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Bogomir Trontelj
bogomir.trontelj@sentvid.org
+386 40761655

Internetni naslovi
https://www.sentvid.org/

GIMNAZIJA VIČ
Tržaška cesta 72
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andrej Smrdu
andrej.smrdu@gimvic.org
+386 70188383

Internetni naslovi
http://gimvic.org/

ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Steklarska ulica 1
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
Irma Ducman
tajnistvo@scrs.si
+386 38182079

Internetni naslovi
https://scrs.si/

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 13
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Martina Strle
martina.strle@egss.si
+386 45373520

Internetni naslovi
https://www.egss.si/

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Koroška ulica 11
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
mag. Gabrijela Kotnik
gabrijela.kotnik@sc-sg.si
+386 28846528

Internetni naslovi
https://www.sc-sg.net/

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
Ulica dr. Jožeta Pučnika 21
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
Lidija Pahič, Danilo Janžič
lidijap@sssb.si
+386 28432073

Internetni naslovi
http://www.sssb.si/

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Zlatka Lebar
zlatka.lebar@guest.arnes.si
+386 25211450

Internetni naslovi
http://www.szsms.si/

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
Ipavčeva ulica 10
3000
SI
Celje
Slovenija
Katja Pogelšek Žilavec
katja.pogelsek@guest.arnes.si
+386 34286900

Internetni naslovi
http://www.szsce.si/

GIMNAZIJA NOVO MESTO
Seidlova cesta 9
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Ivan Potočar
ivan.potocar@gimnm.org
+386 51202481

Internetni naslovi
https://www.gimnm.org/

OSNOVNA ŠOLA CENTER
Seidlova cesta 7
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Danica Žabkar
danica.zabkar@guest.arnes.si
+386 73719027

Internetni naslovi
http://www.os-center.si/

GIMNAZIJA CELJE - CENTER
Kosovelova ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
Barbara Jančič
barbara.jancic@gcc.si
+386 34285700

Internetni naslovi
http://www.gcc.si/

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA Ljubljana
Pokopališka ulica 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Šterbenc
tajnistvo@smgs.si
+386 16209400

Internetni naslovi
https://www.smgs.si/

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
Kranjska cesta 24
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Marjana Potočnik
marjana.potocnik@sgtsr.si
+386 45370600

Internetni naslovi
http://www.sgtsr.si/

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI
Mladinska ulica 5
9252
SI
Radenci
Slovenija
Janja Prašnikar Neuvirt
janja.prasnikar-neuvirt@guest.arnes.si
+386 41605161

Internetni naslovi
http://ssgtr.si/

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag. Nataša Erjavec
natasa.erjavec@ddb.si
+386 15342867

Internetni naslovi
http://www.ddb.si/

ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA
Cesta krških žrtev 131
8270
SI
Krško
Slovenija
Marjeta Sodec
tajnistvo@sc-krsko.si
+386 74906400

Internetni naslovi
https://www.sc-krsko.si/

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 12
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Tjaša Štrancar
racunovodstvo@ss-venopilon.si
+386 53664114

Internetni naslovi
https://www.ss-venopilon.si/

GIMNAZIJA BREŽICE
Trg izgnancev 14
8250
SI
Brežice
Slovenija
Nada Gramc
nada.gramc@guest.arnes.si
+386 74992354

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-brezice.si/

Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
4202
SI
Naklo
Slovenija
Irena Gril
irena.gril@bc-naklo.ci
+386 51411046

Internetni naslovi
http://www.bc-naklo.si/

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
Podlubnik 1B
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Martin Pivk
martin.pivk@guest.arnes.si
+386 45062300

Internetni naslovi
http://www.scsl.si/

PROMETNA ŠOLA MARIBOR
Preradovičeva ulica 33
2000
SI
Maribor
Slovenija
Aleš Vrešak
ales.vresak@prometna.net
+386 31616804

Internetni naslovi
http://prometna.net/

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Vrbanska cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Mateja Gradič
racunovodstvo@bts.si
+386 22353707

Internetni naslovi
http://www.bts.si/

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Šegova ulica 115
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vesna Barbič Šenica
vesna.barbic@guest.arnes.si
+386 73935587

Internetni naslovi
http://www.dijaskidom.org/

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
Streliška pot 7
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Lilijana Pliberšek
lilijana.plibersek@guest.arnes.si
+386 53354813

Internetni naslovi
http://ddng.si/

GIMNAZIJA KRANJ
Koroška cesta 13
4000
SI
Kranj
Slovenija
mag. Fani Mavrič
fani.mavrič@guest.arnes.si
+386 40245116

Internetni naslovi
http://www.s-gim.kr.edus.si/domov/

SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR
Smetanova ulica 35
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marjeta Klajnšek
marjeta.klajnsek1@guest.arnes.si
+386 22350603

Internetni naslovi
http://gradbena.si/

GIMNAZIJA ORMOŽ
Hardek 5A
2270
SI
Ormož
Slovenija
Vida Dovnik
gimnazija.ormoz@guest.arnes.si
+386 27400147

Internetni naslovi
https://www.gimnazija-ormoz.si/

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
Kosovelova ulica 2
3000
SI
Celje
Slovenija
Damijana Dojer
damijana.dojer@ssgt.si
+386 34255450

Internetni naslovi
http://www.ssgt.si/

WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA
Streliška ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Miha Vogrinec
tajnistvo@waldorf.si
+386 14345570

Internetni naslovi
http://www.wsl.si/

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
Ižanska cesta 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag. Milan Knez
milan.knez@bic-lj.si
+386 31653429

Internetni naslovi
http://www.bic-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina za člane Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava zemeljskega plina za člane Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 737.256,40 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava zemeljskega plina za člane Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003357/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 100-241607
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.05.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 800.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 737.256,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Ptujska ulica 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019