Dosje javnega naročila 005504/2019
Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 91.500,00 EUR

JN005504/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.08.2019
JN005504/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN005504/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.09.2019
JN005504/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005504/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za javna naročila, Matej Zagožen
matej.zagozen@plinovodi.si
+386 15820729
+386 15820701

Internetni naslovi
http://www.plinovodi.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.plinovodi.si/sl/drugo/javna-naročila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11841
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: P/JNMV/15/2019/TS-VPD
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18400000
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let.

Naročilo obsega nabavo osebne varovalne opreme za delo v eksplozijsko ogroženih območjih, osebne varovalne opreme za delo v zimskih pogojih in ostale osebne varovalne opreme. Osebna varovalna oprema se nabavlja na osnovi določil Izjave o varnosti z oceno tveganja in potreb organizacijskih enot.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2019   14:46
Vprašanje:
Pozdravljeni,
je možen ogled vzorcev?
Hvala

Odgovor:
Vzorci so na voljo na vpogled v skladišču naročnika v skladu s predhodnim dogovorom z g. Jenkom (janez.jenko@plinovodi.si).

Datum objave: 20.08.2019   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi z razpisno dokumentacijo imamo nekaj vprašanj, in sicer:

1.
Pri poziciji številka 6 (čevlji zaščitni polvisoki) želite vrhnji del iz usnja. Je lahko vrhnji del tudi kombinacija usnja in vzdržljive, dihajoče sintetične tkanine, v kolikor to ne spremeni oziroma poslabša zahtevane kvalitete obutve?
Pri tem čevlju imate zahtevo po tem, da je brez kovinskih delov hkrati pa želite zavezovanje skozi jeklene zanke. Tukaj se pojavi protislovje. Je zavezovanje skozi jeklene zanke napaka ali so dejansko res dovoljene? (obutev potem ni brez kovinskih delov)

2.
Pri poziciji številka 9 (čelada s paščkom) navajate standard EN 60079-2:2015. Tu predvidevamo, da gre za napako, saj ta standard nima zveze z zaščitnimi čeladami. Gre za sledeč standard: Eksplozivne atmosfere - 2. del: Zaščita opreme z nadtlakom "p".
Standard, ki se običajno uporablja za čelade za delo v eksplozivno nevarnih območjih je EN 60079-32-2:2015 (Eksplozivne atmosfere - 32-2. del: Elektrostatične nevarnosti Preskusi). Lahko ponudimo čelado s tem standardom?

3.
Pri pozicijah 10, 11, in 12 (podkapa EX, podmajica EX in podhlače EX) zahtevate surovinsko sestavo 50 % volna in 50 % viskoza. Oblačila s tako surovinsko sestavo ne morajo zagotavljati antistatičnosti, ki jo navajate med zahtevanimi standardi, saj morajo imeti antistatična oblačila dodane prevodne niti.
Lahko ponudimo ekvivalentno oblačilo, sestavljeno pretežno iz volne in viskoze, a z dodanih 3 do 5 % prevodnih vlaken (inox ali podobno)? Kot rečeno, le z dodatkom prevodnih vlaken lahko proizvajalec zagotovi antistatičnost oblačila.

4.
Pri poziciji 23 (rokavice usnjene za groba dela) zahtevate stopnjo zaščito po standardu EN 388:2016 (3132X). Lahko ponudimo rokavico, ki ustreza vsem drugim zahtevam, le malenkostno odstopa v zahtevanem standardu, in sicer ima stopnjo zaščite EN 388:2016 (3123X)? Glede na to, da gre res za malenkostno spremembo, menimo, da to ne bi vplivalo na samo zaščito, ki jo nudijo rokavice, še posebej v tem primeru, ko gre za usnje, ki je naraven material.

5.
Pri poziciji 29 (obleka za kuharico) zahtevate pri tuniki prsni žep. To je pri oblačilih za kuhinjo zelo nenavadna zahteva, saj zaradi higienskih razlogov tovrstna oblačila navadno nimajo prsnih žepov (iz prsnega žepa hitro kakšna stvar pade v lonec s hrano). Posledično je zelo težko, če ne praktično nemogoče dobiti oblačilo, ki bi ustrezalo vašim zahtevam in imelo še prsni žep. Lahko tu ponudimo tudi oblačilo, ki izpolnjuje vse zahteve, le da je brez prsnega žepa?


Lep pozdrav.


ODGOVOR
1.
Vrhnji del je lahko tudi kombinacija usnja in vzdržljive, dihajoče sintetične tkanine.

Naročnik za pozicijo številka 6 (čevlji zaščitni polvisoki) potencialnim ponudnikom sporoča, da je lahko zavezovanje vezalk tudi skozi jeklene zanke.

2.
Ponudniki morajo pri poziciji 9 (čelada s paščkom) ponuditi čelade, ki izpolnjujejo zahteve standarda SIST EN 60079-32-2:2015.

3.
Pri pozicijah 10, 11 in 12 (podkapa EX, podmajica EX in podhlače EX) naročnik spreminja zahteve iz Razpisne dokumentacije, in sicer v delu, kjer so navedene zahteve po materialu. Ponudniki morajo ponuditi izdelke, ki vsebujejo do 5% prevodnih vlaken.

4.
Ponudniki lahko pri poziciji 23 (rokavice usnjene za groba dela) ponudijo rokavice, ki ustrezajo tudi standardu SIST EN 388:2016 (3123X).

5.
Ponudniki lahko pri poziciji 29 (obleka za kuharico) ponudijo obleko, ki je brez prsnega žepa.