Dosje javnega naročila 005505/2019
Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Blago: Nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema za nadzorni sistem SCADA, na MMRP Ceršak in MRP-jih v letih 2019 in 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 128.100,00 EUR

JN005505/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.08.2019
JN005505/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN005505/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.09.2019
JN005505/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005505/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za javna naročila, Matej Zagožen
matej.zagozen@plinovodi.si
+386 15820729
+386 15820701

Internetni naslovi
http://www.plinovodi.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.plinovodi.si/sl/drugo/javna-naročila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11842
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema za nadzorni sistem SCADA, na MMRP Ceršak in MRP-jih v letih 2019 in 2020
Referenčna številka dokumenta: P/JNMV/12/2019/TS-SV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema za nadzorni sistem SCADA, na mejni merilno-regulacijski postaji (MMRP) Ceršak in merilno-regulacijskih postajah (MRP-jih) v letih 2019 in 2020, in sicer:

Sklop 1: Nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema za nadzorni sistem SCADA,
Sklop 2: Nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema na MMRP Ceršak in MRP-jih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema za nadzorni sistem SCADA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
31200000
31300000
31400000
31600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Predmet naročila je nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema (UPS) za nadzorni sistem SCADA z zamenjavo iztrošenih baterij v primeru izpada dobave električne energije iz elektro distribucijskega sistema je potreben brezprekinitveni napajalni sistem za zanesljivo napajanje nadzornega sistema SCADA, s katerim se izvaja upravljanje in nadzor prenosnega sistema zemeljskega plina. Namen naročila je zagotoviti zanesljivo delovanje nadzornega sistema SCADA, s katerim se izvaja upravljanje in nadzor prenosnega sistema zemeljskega plina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema na MMRP Ceršak in MRP-jih
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
31200000
31300000
31400000
31600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Predmet naročila je nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema na MMRP Ceršak, ki zajema modernizacijo neprekinjenega napajanja (24 V brezprekinitveni sistem in 230 V 3 fazni brezprekinitveni sistem) in stikalnega bloka (razdelilnik 24 V in 230 V) ter komunikacijske opreme (TK omara, ožičenje) z ureditvijo splošne električne instalacije (parapetni kanali, vtičnice, doze) za električne porabnike. V obsegu tega sklopa je tudi nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema na MRP-jih z zamenjavo baterij. Zanesljiv in varen prenos zemeljskega plina zahteva nadgradnjo brezprekinitvenega napajalnega sistema na MMRP Ceršak, kjer je zaradi povečanja obsega opreme (merilnik žvepla, merilnik rosišča plina, kromatograf, komunikacijska oprema, računalniki, električni pogoni krogelnih pip) preureditev nujno potrebna. Izvedba nadgradnje zajema tudi brezprekinitveno napajanje nadzornih sistemov ter preureditev krmiljenja pogonov proizvajalca AUMA kot tudi brezprekinitveno napajanje oddaljene terminale enote RTU. V sklop obnove in nadgradnje sodijo tudi pripadajoče električne inštalacije in prenapetostne zaščite, ki funkcionalno omogočajo delovanje celotne opreme na MMRP Ceršak.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2019   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v popisih sklopa 2, je pod št. 4. Komunikacijska omara, navedena omara velikosti 800x600x200, ker se nam velikost omare ne zdi pravilna, vas prosimo za pojasnilo.
Hvala.

ODGOVOR

Kot potencialni ponudnik pravilno ugotavlja, je v PRILOGI 13 Razpisne dokumentacije, in sicer pri sklopu 2: Nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema na MMRP Ceršak in MRP-jih, pri poziciji 4: Komunikacijska omara, naročnik navedel napačno velikost omare.

V skladu s tem naročnik popravlja predmetno postavko iz PRILOGE 13 Razpisne dokumentacije, ki se pravilno glasi: »Omara 800x600x2000, s steklenimi vrati, nosilci 19" za vgradnjo opreme kot sledi«.

Naročnik se za napako opravičuje. Ponudniki morajo ob pripravi ponudbe upoštevati predmetni popravek.