Dosje javnega naročila 005548/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Blago: NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA - NRV tip B
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005548/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2019
JN005548/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN005548/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005548/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.prav.
zdravstveni.dom@zd-ms.si
+386 25341355

Internetni naslovi
http://www.zd-ms.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zd-ms.si/javnost/javna-narocila
ESPD: https://www.zd-ms.si/javnost/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11846
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA - NRV tip B
Referenčna številka dokumenta: JN-NMV-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114110
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in dobava nujnega reševalnega vozila - NRV tip B za potrebe izvajanja nujnih reševalnih prevozov Zdravstvenega doma Murska Sobota.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup in dobava nujnega reševalnega vozila - NRV tip B, vključno z ustrezno signalizacijo, vgradno opremo, instalacijami in pridobitvijo homologacije ter ostalimi tehničnimi specifikacijami določeni v posebni prilogi. Vozilo se uporablja za potrebe izvajanja nujnih reševalnih prevozov Zdravstvenega doma Murska Sobota.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 09.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V posebej utemeljenih primerih, na podlagi predhodne odobritve naročnika, uporabnika,investitorja in so-financerja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeni v razpisni dokumentaciji objavljeni na spletni strani Zdravstvenega doma Murska Sobota.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19.08.2019 in se bo začelo ob 9.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2019   12:00

Dodatne informacije:
To naročilo izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota na podlagi pooblastila s strani Občine Rogašovci, Rogašovci 14B, 9262 Rogašovci (številka dokumenta 160-3/2019 z dne 24.07.2019), ki je naročnik predmetnega javnega naročila, s katerim bo izbrani izvajalec podpisal pogodbo o nakupu in dobavi predmetnega vozila. Podrobnejše informacije o postopku in blagu naročila so navedena v razpisni dokumentaciji objavljeni na spletni strani Zdravstvenega doma Murska Sobota.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019