Dosje javnega naročila 005525/2019
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: REKONSTRUKCIJA KLETNEGA PROSTORA IN DOSTOPA OB GRADU ČRNOMELJ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.282,24 EUR

JN005525/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.08.2019
JN005525/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN005525/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.12.2019
JN005525/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2019
jn005525/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 31.03.2020
JN005525/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005525/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Marija Prašin Kolbezen
marija.prasin@crnomelj.si
+386 73061100
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.crnomelj.si/obcina-2/javni-razpisi-in-objave/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11853
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA KLETNEGA PROSTORA IN DOSTOPA OB GRADU ČRNOMELJ
Referenčna številka dokumenta: 430-0114/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet del je rekonstrukcija kletnega prostora in dostopa ob gradu Črnomelj za javne namene.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestno jedro Črnomelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet obnove je delno vkopana kamnita klet ter ureditev dostopa s klančino. Potrebna je izvedba ukrepov sanacije vlage, obnova kamnitih zidov in stropa, zamenjava stavbnega pohištva, izdelava kovinske podkonstrukcije za ureditev medetažne konstrukcije, izdelava ter ureditev dostopa z delno sanacijo in delno novogradnjo kamnitih opornih zidov in kamnitega stopnišča. Prostor se opremi z inštalacijami elektrike in informacijske tehnologije ter ogrevanjem in hlajenjem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 09.09.2019
Konec: 20.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   13:01
Kraj: Spletna aplikacija aplikacija e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2019   14:32
Vprašanje z dne 5.8.2019, 08:03
Zidarsko čiščenje obstoječega velbanega stropa, v celoti odstranitev obstoječega ometa, lokalno krpanje opečne obloge na mestih eventuelnih poškodb, čiščenje opečne vidne strukture z ročnim ščetkanjem ali strojnim peskanjem. Fuge se zidarsko obdelajo z fino cementno apneno malto, po zaključku se strop visokotlačno očisti z vodnim curkom. Pregleda se kovinske I profile v stropu, temeljito čiščenje rje in antikorozijska zaščita.

Zidarsko čiščenje obstoječega obodnega kamnitega zunanjega fasadnega zidovja, odstranitev in čiščenje obstoječih fug, lokalno krpanje kamnite obloge na mestih eventuelnih poškodb, čiščenje kamnite vidne strukture z ročnim ščetkanjem ali strojnim peskanjem. Fuge se zidarsko obdelajo z fino cementno apneno malto, po zaključku se zidovje visokotlačno očisti z vodnim curkom.

Koliko m2 je predvidenih za krpanje?
Kateri kamen se uporabi?

Odgovor:
Zid v celotnem kletnem prostoru je zidan iz večjih kamnov. Elektro instalacije in kabli so predvideni v obstoječih fugah tega zidu. Glede na pzi elektroinstalacij, bo potrebno potek kablov natančno določiti in uskladiti na mestu samem, zato m2 za krpanje fug ni možno natančno predvideti. Za krpanje zidu se mora uporabiti kamen, ki bo ostal pri večanju okenskih odprtin in zidnih niš.

Datum objave: 07.08.2019   14:34
VPRAŠANJE
Dobava in montaža nadstreška nad vhodnimi vrati, dimenzije 150x200 cm, obešen na zid, kaljeno steklo 25 mm,

Na objektih podobne namembnosti se zaradi varnosti se nudi dvoslojno lepljeno kaljeno steklo 8+8mm ali 10+10mm

Kaj naj ponudimo?

ODGOVOR
Ponudite dvoslojno lepljeno steklo 8+8.Datum objave: 07.08.2019   14:36
VPRAŠANJE
V notranjosti so umeščeni leseni podesti in elementi za premagovanje višinske razlike.
Ustvarjen bo dvovišinski razstavni prostor z galerijo in usmerjenimi pogledi navzven. Podesti v
notranjosti prostora bodo izvedeni v kombinaciji kovinske in lesene konstrukcije z leseno pohodno
površino.

Iz razpisa ni razvidna površina lesenih pohodnih površin. Prosim navedite kje so predvidene lesene pohodne površine in kvadraturo le teh!

ODGOVOR

Leseni podesti so predvideni na galeriji. Določena je širina, dolžina in debelina desk, kvadratura je v načrtu.


Datum objave: 07.08.2019   14:37
VPRAŠANJE
Tlak P1: armirano betonska talna plošča, zaključna obdelava kot finalni pod po navodilu projektanta

Katera obdelava je predvidena?

ODGOVOR

Predvidena obdelava je zalikan beton.


Datum objave: 08.08.2019   12:21
VPRAŠANJE
Strojne instalacije - nejasnosti v popisu:

Točka 1 in 7 v strojnem popisu sta enaki ; kako ovrednotiti postavki?

V popisu je napaka. Opis zunanje enote je za split sistem. Pri notranji enoti pa sta navedeni dve enoti po multisplit sistemu.

Kaj se ponudi:
- dva split sistema in katerih moči morata biti?
- en multisplit sistem (ena zunanja + dve notranji enoti)? Katere moči?
ali
- eden split sistem in katere moči?

ODGOVOR
Drži, točka 1 in 7 sta enaki. Ovrednotite eno od postavk, drugo pa ovrednotite z nulo.

Ponuditi eno zunanjo in dve notranji enoti za hlajenje in ogrevanje (pritličje in podest). Moč dimenzionirati na volumen prostora in predvsem potrebo po ogrevanju (kvadratura netto 52,5 m2 in višina 5m.)
Datum objave: 13.08.2019   08:47
VPRAŠANJE
Pri ureditvi dostopa navajate:
Zidanje kamnitih stopnic z obstoječimi kamnitimi kladami ter dobavo novih glede na potrebe in stanje obstoječih klad, dim. 15x30x150-165 cm.

Koliko klad bo potrebnih novih?
Kateri kamen je predviden?

ODGOVOR
Skupaj je 16 klad, ki so lahko sestavljene iz dveh do treh kosov. Obstoječih stopnic sestavljenih iz klad je 12, koliko bo od tega uporabnih bo znano po odstranitvi le-teh, ko se ugotovi stanje kamna obstoječih stopnic. Predlagamo, da ponudnik upošteva material za 10 novih klad. Ker je pogodba predvidena na obračun dejanskih količin, se bo obračunalo dejanske količine.

Uporabi se belokranjski apnenec, oz. kamen iste vrste kakor je uporabljen na obstoječih stopnicah.
Datum objave: 16.08.2019   07:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za pojasnilo:

1. Pri postavki 4 - stavbno pohištvo je potrebno zjeti: kovinsko konstrukcijo, leseno oblogo galerije in pa lesene stopnice?
2. Finalni tlak oziroma končna obdelava tlaka P1 in P2 je zalikan beton?
3. Kje v načrtih je razviden prerez sestave ST.1 plošča nad kletjo?

ODGOVOR

1. Pri postavki 4 v obrtniških delih je upoštevana kovinska konstrukcija podesta, lesena obloga in konstrukcija stopnic in lesene stopnice.

2. Finalni tlak oziroma končna obdelava tlaka P1 in P2 je zalikan beton.

3. Strop je obstoječ, sestava nad stropom bo takšna, kot je navedena.