Dosje javnega naročila 005586/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
Storitve: ODVOZ POSEBNIH ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA PO KLASIFIKACIJSKIH ŠTEVILKAH 18 in 15 IN USTREZNA EMBALAŽA, razdeljeno v tri sklope
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 217.404,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005586/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.08.2019
JN005586/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN005586/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.11.2019
JN005586/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.11.2019
JN005586/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.11.2019
JN005586/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2020
JN005586/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005586/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 9
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za javna naročila in nabavo, Irena MIHELIČ, univ. dipl. ekon.
javna.narocila@zd-mb.si
+386 22286294
+386 22286589

Internetni naslovi
http://www.zd-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-mb.si/Storitve/Obvestila/Javna-naro%C4%8Dila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11837
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zdravstveni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ODVOZ POSEBNIH ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA PO KLASIFIKACIJSKIH ŠTEVILKAH 18 in 15 IN USTREZNA EMBALAŽA, razdeljeno v tri sklope
Referenčna številka dokumenta: JN6-S/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90524000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ODVOZ POSEBNIH ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA PO KLASIFIKACIJSKIH ŠTEVILKAH 18 in 15 IN USTREZNA EMBALAŽA, razdeljeno v tri sklope
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop: Odvoz posebnih odpadkov po klasifikacijski številki 18 in embalaža
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90524000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
1. sklop: Odvoz posebnih odpadkov po klasifikacijski številki 18 in embalaža
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. sklop: Odvoz posebnih odpadkov po klasifikacijski številki 18 01 09 in embalaža
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90524000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
2. sklop: Odvoz posebnih odpadkov po klasifikacijski številki 18 01 09 in embalaža
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. sklop: Odvoz posebnih odpadkov po klasifikacijski številki 15 01 10* in embalaža
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90524000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
3. sklop: Odvoz posebnih odpadkov po klasifikacijski številki 15 01 10* in embalaža
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.09.2019   09:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2019   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi dodatnih visokih stroškov prevoda ustreznih certifikatov za vso embalažo, prosimo naročnika, da dovoli le te priloge v tujem jeziku. V kolikor ne bi razumeli vsebine certifikatov za ADR prevoz nevarnih snovi ter certifikatov o neprebojnosti zabojnikov, bi prevajali le tisto vsebino. Za razumevanje se vam v naprej zahvaljujemo.
S spoštovanjem.

ODGOVOR
Da, ponudnik lahko priloži certifikate v tujem jeziku.


VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo naročnika, da dopusti, da namesto 4 L zabojnika, ponudimo enakovreden 3 L zabojnik.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne, naročnik ima 3 l zabojnik pod zap. št. 12. Na 10. strani Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik navaja: »Kjer ponudnik razpolaga z razpisanim volumnom embalaže, naj ponudi zahtevani volumen. V primerih, kjer z razpisanimi volumni ne razpolaga, naročnik dopušča možnost odstopanja v +/- 20 %«.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Naročnika prosimo za umik zahteve po prilaganju potrdila o vpisu v ustrezne evidence prevoznikov oz. zbiralcev, saj so vsi ti podatki dostopni v e-obliki na spletni strani ARSO. Prav tako je povsod razviden datum veljavnosti potrdila.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik lahko opravi vpogled v evidenco prevoznikov odpadkov, potrdila pa ne more pridobiti, zato naročnik ostaja pri prvotni zahtevi.


VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo naročnika, da dopusti, da namesto 12 L zabojnika, ponudimo enakovreden 10 L zabojnik.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da. Na 10. strani Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik navaja: »Kjer ponudnik razpolaga z razpisanim volumnom embalaže, naj ponudi zahtevani volumen. V primerih, kjer z razpisanimi volumni ne razpolaga, naročnik dopušča možnost odstopanja v +/- 20 %«.