Dosje javnega naročila 005738/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Dobava pnevmatik
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 584.109,16 EUR

JN005738/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.08.2019
JN005738/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN005738/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.12.2019
JN005738/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005738/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 155-381762
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za javno naročanje, Tomaž Klun
tomaz.klun@dars.si
+386 13009462
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320095/Dobava_pnevmatik.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11863
I.4 Vrsta javnega naročnika
naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
gradnja in vzdrževanje AC in HC v Republiki Sloveniji


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava pnevmatik
Referenčna številka dokumenta: 000210/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava pnevmatik.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Letne in zimske pnevmatike za osebna vozila C1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34351100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikove lokacije navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava letnih in zimskih pnevmatik za osebna vozila razred C1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Letne in zimske pnevmatike za kombinirana in lažja tovorna vozila C2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikove lokacije navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava letnih in zimskih pnevmatik za kombinirana in lažja tovorna vozila razred C2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Letne in zimske pnevmatike za tovorna vozila - C3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikove lokacije navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava letnih in zimskih pnevmatik za tovorna vozila - razred C3.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Pnevmatike za traktorje, gradbene stroje in ostala vozila
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34352300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikove lokacije navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pnevmatik za traktorje, gradbene stroje in ostala vozila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2019   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.09.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2019   14:02
VPRAŠANJE
spoštovani,
na strani 5 pod točko II. je objavljena maksimalna vrednost po posameznih sklopih.
V predračunu je navedena rubrika:
Pnevmatike po ceniku dobavitelja, ki niso zajete v popisu, kjer so po posameznih sklopih vrednosti različne.
Ali so te vrednosti zajete v maksimalno vrednost posameznega sklopa? Torej: 1. sklop max. 91.060 - 40.000, kar pomeni da za gume po seznamu ostaja še 51.060 eur brez ddv.
hvala za odgovor

ODGOVOR
Da. Najvišja dopustna vrednost javnega naročila za posamezen sklop vključuje tudi znesek pod postavko »Pnevmatike po ceniku dobavitelja, ki niso zajete v popisu«.Datum objave: 28.08.2019   09:19
Pojasnilo naročnika:

Pri zapisu formule za izračun merila "4. Zunanji kotalni hrup" je prišlo do napake.
Pravilen zapis formule glasi:
namesto: Kh =10 x (Kn/Kp)
pravilno: Kh =10 x (Kp/Kn).

Datum objave: 29.08.2019   08:08
VPRAŠANJE
Zanima me,
1. če lahko pri pnevmatikah ponudimo večji indeks hitrosti in večji indeks nosilnosti, kot je v tabeli,
2. pri vodilnih pnevmatikah imate v dokumentaciji LETNE VODILNE in VODILNE MS , ali lahko pri obeh ponudimo vodilne MS, ker imajo vse nove vodilne
pnevmatike oznako MS,
3. pnevmatika 305/70R22,5 UNIMOG MS ali morajo te pnevmatike ustrezati pogojem /poraba goriva A,B,C , oprijem na mokrem A,B,C , zunanji kotalni hrup
črtice 1,2,3/,
4. se pri dimenziji 305/70R22,5 ponudi tovorna pogonska pnevmatika.

ODGOVOR
1. Da. V razpisni dokumentaciji so podane minimalne zahteve.
2. Da.
3. Da.
4. Da.
Datum objave: 30.08.2019   12:50
Pojasnilo številka 3:

Vprašanje št. 1:
Pod točko IV.6. Tehnična dokumentacija je zahtevano:

IV.6. Tehnična dokumentacija
1. Ponudnik mora za ponujene pnevmatike k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, EU homologacijo, nalepko oziroma kopijo nalepke ali drugo ustrezno dokazilo iz katerega bodo razvidni naslednji podatki: dimenzija pnevmatike, indeks nosilnosti, indeks hitrosti, energijski razred za porabo goriva, oprijem na mokri podlagi in zunanji kotalni hrup.

VPRAŠANJE: Ali je dovolj EU nalepka za vsako posamezno ponujeno pnevmatiko, ki označuje vse tehnične karakteristike?

Odgovor št. 1:
Ponudnik v ponudbo predloži kateregakoli od naštetih dokazil, pod pogojem, da le ta izkazuje vse zahtevane podatke (dimenzija pnevmatike, indeks nosilnosti, indeks hitrosti, energijski razred za porabo goriva, oprijem na mokri podlagi in zunanji kotalni hrup).

Vprašanje št. 2:
Na strani 24 imate glede kvalitete pnevmatik zahteve:
emisija hrupa/zunanji hrup razred: do dve črtici
Na strani 11 - Merila za izbiro ponudbe pa imate v tabeli glede točkovanja vpisano:
Zunanji kotalni hrup - maksimalno tri črtice
ena črtica 10
dve črtici 5
tri črtice 0
V kolikor ponudnik v ponudbeni predračun ne bo vpisal zahtevanih podatkov za izračun meril, bo prejel 0 točk.

VPRAŠANJE: ali lahko ponudimo pnevmatike, ki ustrezajo vsem ostalim zahtevam, vendar imajo zunanji kotalni hrup 3 črtice?

Odgovor št. 2:
Da. Ponudnik v tem primeru skladno z zapisanimi merili prejme 0 točk.


Datum objave: 04.09.2019   07:16
Pojasnilo številka 4:

Vprašanje št. 1:
Prosimo za pojasnila pri 4. sklopu:
1) Ali za pozicije št. 3., 5., 6. in 9. zahtevate radialne gume (indeks nosilnosti ni naveden), ali lahko ponudimo diagonalne?
2) Pozicija 23 imamo za Unimog, kot je vaša zahteva samo nosilnost 152K, 160K obstaja samo za prikolice.
3) Za pozicijo 24 ne najdemo gume v zahtevani dimenziji, prosim preverite dimenzijo še enkrat.

Odgovor št. 1:
1) Za navedene pozicije se zahteva dobava radialnih pnevmatik.
2) Ustrezna je tudi pnevmatika z indeksom nosilnosti 152.
3) Pri zapisu dimenzije je prišlo do napake. Pravilna dimenzija je 315/80R22,5.

Vprašanje št. 2:
Ali lahko glede na pravila zimske službe, ponudimo gume do 2 hitrostna razreda nižje kot je zahtevano?

Odgovor št. 2:
Ne. V seznamu pnevmatik (Priloga št. 1: Ponudbeni predračun) so podane minimalne tehnične zahteve pnevmatik po posameznih postavkah. Ponudniki morajo ponuditi pnevmatike, ki izpolnjujejo vsaj te navedene karakteristike, lahko pa ponudijo tudi pnevmatike z boljšimi karakteristikami.


Datum objave: 05.09.2019   10:14
VPRAŠANJE
pojasnilo k sklopu 1:
pri zap.št. 6 je navedeno 185/65R15 86T letne - v tej dimenziji ta nosilnost ne obstaja; preverite ali potrebujete nosilnost 88 ali 92
hvala

ODGOVOR
Ustrezna je pnevmatika z indeksom nosilnosti 92.
V seznamu pnevmatik (Priloga št. 1: Ponudbeni predračun) so podane minimalne tehnične zahteve pnevmatik po posameznih postavkah.
Ponudniki morajo ponuditi pnevmatike, ki izpolnjujejo vsaj te navedene karakteristike, lahko pa ponudijo tudi pnevmatike z boljšimi karakteristikami.
Datum objave: 10.09.2019   07:00
VPRAŠANJE:
Ali se lahko pri tovornih pnevmatikah (sklop3), kjer zahtevate, da so pogonske - ponudijo pnevmatike, ki so za pogonsko + vodilno os in ustrezajo tudi ostalim kriterijem?

ODGOVOR
Da, lahko ponudite navedene pnevmatike.Datum objave: 11.09.2019   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali bo naročnik objavil popravljen predračun za 4. sklop - pozicija 24 ?

Hvala

ODGOVOR
Naročnik ne bo objavil novega predračuna za sklop 4. Navedeno pravilno dimenzijo 315/80R22,5 bo upošteval pri pregledu ponudb in kasnejši dobavi.Datum objave: 11.09.2019   08:20
VPRAŠANJE
Ali je lebeling lahko slabši kot C?

ODGOVOR
Ne.