Dosje javnega naročila 005519/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža razne IT in programske opreme za DCZ Maribor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005519/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.08.2019
JN005519/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005519/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.08.2019
JN005519/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN005519/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005519/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gruden
ana.gruden@gov.si
+386 14786043

Internetni naslovi
https://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320101/Za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11860
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža razne IT in programske opreme za DCZ Maribor
Referenčna številka dokumenta: 4301-27/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža razne IT in programske opreme za DCZ Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
48900000
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža razne IT in programske opreme za DCZ Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2019   10:00

Dodatne informacije:
V primeru prejema samo ponudb, ki v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika iz navodil ponudnikom, vendar pa presegajo naročnikova zagotovljena sredstva, bodo s ponudnikom(i) izvedena pisna pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2019   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik:
postavljamo vam VPRAŠANJE št. 1
Ali se naročnik zaveda, da s tako kratkim časom (le 4 delovne dneve)od objave petek 2.8.2019 pa do roka za postavitev vprašanja četrtek 12.8.2019 krati pravico davkoplačevalcem do možnosti pridobitve transparentne in konkurenčne ponudbe?

Navedba naročnika točka 7.2 drugi odstavek:
" Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja ponudnikov, ki jih bo prejel preko Portala javnih naročil,
najpozneje dne 12. 8. 2019, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano do dne 8. 8. 2019 do
10:00 ure." )

VPRAŠANJE št. 2
V nadaljevanju sprašujemo naročnika ali se zaveda, da je postavitev roka za oddajo ponudbe 19.8.2019 v čas parlamentarnih počitnic, počitnic novinarjev in na splošno čas dopustov, prav tako kot za davkoplačevalce kot ponudnike in ne nezadnje tudi za širšo zainteresirano javnost skrajno sumljivo, saj kaže na pred izbranega oziroma preferiranega ponudnika.

Navedba naročnika točka 4. četrti odstavek:
"Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 19. 8. 2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«"

Verjamemo, da se je naročnik prenaglil in ga hkrati v dobrobit slovenske javnosti, za katero predstavlja projekt Dispečerske službe zdravstva Slovenije velik pomen, pozivamo k premiku vseh rokov v mesec september.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval podaljšanje rokov.Datum objave: 07.08.2019   09:30
VPRAŠANJE
Pozdrav,
Prepričani smo, da želi naročnik dobiti ustrezno kvaliteno konkurenčno ponudbo, za katero pa je potrebno več časa kot ga je naročnik za to namenil. Zato naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj za 21 dni, saj je čas počitnic in dopustov tako pri ponudnikih kot tudi pri principalih.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval podaljšanje rokov.Datum objave: 07.08.2019   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v specifikaciji opreme za dobavo za DCZ Maribor je v povpraševanju predvidena dobava dodatne požarne pregrade proizvajalca CheckPoint model 3200 (dokument "Popisi NMV IKT oprema DCZ MB", v točki 1.1. ki se jo veže v HA postavitev z obstoječo požarno pregrado).
Politika proizvajalca opreme CheckPoint je, da cenovno podpre le enega ponudnika, opremo alternativnega proizvajalca pa ni možno ponuditi saj zahtevana postavitev izvedljiva le z enakim proizvajalcem in modelom opreme.
Prosim, da omogočite dobavo požarne pregrade z alternativnim proizvajalcem opreme (oprema v HA), kjer ponudnik zagotovi tudi menjavo obstoječe požarne pregrade in bosta v celoti ustrezali tehničnim zahtevam iz podanih specifikacij. Tako omogočite konkurenčnost ponudbe tudi ostalim ponudnikom.

Vprašanje: Ali kot ponudnik za lokacijo DCZ Maribor lahko ponudimo dve požarni pregradi v HA postavitvi z nadomestnim proizvajalcem opreme, ki bo v celoti ustrezala tehničnim zahtevam iz povpraševanja.

Hvala in Lep pozdrav

ODGOVOR

Da. Ponudnik se obveže vzpostaviti enako konfiguracijo in funkcionalnost z izjemo HA, kot je trenutna na omenjeni lokaciji.


Datum objave: 13.08.2019   15:43
VPRAŠANJE
Glede na to da je naročnik zelo specifično napisal katero opremo si želi ima shemo omrežja že narejeno in jo lahko posreduje potencialnim ponudnikom, da lahko ustrezno ocenimo storitve. Nekatere zahteve kažejo, da je omrežje zelo kompleksno saj se zahteva podpora za 1024 VLANov na drugi strani pa mrežnih naprav ni veliko. Mrežno opremo, požarne zidove je potrebo ustrezno konfigurirati, tukaj se lahko stevilo porabljeni dni storitev razvleče od enega dneva ali pa do več tednov odvisno od kompleksnosti omrežja.

Naročnika prosimo, da nam posreduje načrt ter sheme omrežja oziroma podrobno razdela zahtevane storitve, saj verjetno ne želi da opremo samo dostavimo in prižgemo.

ODGOVOR
Naročnik sheme omrežja ne bo javno objavil, ker gre za občutljive podatke. Naročnik ocenjuje da bo potreben čas za celotno konfiguracijo kumulativno med 30 in 40 ur. Pričakuje se potrebno fizično prisotnost v obsegu 8 ur, ostalo bo mogoče izvesti na daljavo.Datum objave: 13.08.2019   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi z javnim naročilom JN005519/2019-W01- Dobava in montaža razne IT in programske opreme za DCZ Maribor, objavljenega dne 02.08.2019, naročnika MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana želimo dobiti odgovor na sledeče vprašanje.
V datoteki Popisi NMV IKT oprema DCZ MB.xlsx je navedeno v razdelku Mrežna oprema v točki 1 1. Požarna pregrada z montažo in konfiguracijo 3200 Next Generation Threat Prevention Appliance for High Availability. Ponudnik poveže dobavljeno in obstoječo požarno pregrado v vezavo za visoko razpoložljivost (HA).
Naročnik zahteva tudi funkcionalnosti požarne pregrade nove generacije kot npr:
- zaščita pred neželeno kodo (IPS/IDS)
- filtriranje in kategorizacija URL naslovov, nadzor in kontrola uporabe spletnih aplikacij
Za zagotavljanje omenjenih funkcionalnosti so (običajno) potrebne dodatne licence, ki so časovno omejene (npr. 1 leto). Zato nas zanima za kakšno obdobje potrebujete omenjene funkcionalnosti? Zanima nas ali je potrebno ponuditi enake licence tudi za obstoječo požarno pregrado?

Za odgovor se vam zahvaljujemo.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik zahteva za obdobje 24 mesecev oz. čas garancije funkcionalnosti požarne pregrade nove generacije kot npr:
- zaščita pred neželeno kodo (IPS/IDS)
- filtriranje in kategorizacija URL naslovov, nadzor in kontrola uporabe spletnih aplikacij
Na obstoječi opremi so licence za zgornje funkcionalnosti potekle. Naročnik zahteva na obstoječi opremi enake funkcionalnosti in storitve (vzdrževanje), kot bodo na novi opremi za enako obdobje kot na novi opremi.
Datum objave: 13.08.2019   15:44
VPRAŠANJE
Pri 34colskem monitorju zahtevate, da ima odzivni čas 6 ms in vgrajen VGA vhod.
Ali vam lahko ponudimo monitor, ki povsem ustreza specifikacijam vendar ima odzivni čas 6.1 ms in nima VGA vhoda, ki je pri UHD resoluciji povsem neuporaben?


ODGOVOR
Naročnik pri 4.2. poziciji 13 umika zahtevo po VGA vhodu in spreminja odzivni čas na vsaj 6,5 ms. Kamera in mikrofon sta lahko dodatno nameščena. Ponudnik lahko ponudi monitor, ki ustreza spremenjenim zahtevam.Datum objave: 13.08.2019   15:44
VPRAŠANJE
Pri zaslonih za dispečersko delovno mesto zahtevate, da ponudimo 27 colske zaslone z resolucijo 1920x1200. Ta resolucija žal obstaja samo na 24 colskih zaslonih. 27 colski zasloni se običajno dobavljajo samo z resolucijami 1920x1080, 2540x1440 in 3840x2160. Pod drugi strani pa imajo grafične kartice vgrajene v te delovne postaje (vsi proizvajalci vgrajujejo podobne grafične kartice v ta tip delovnih postaj) naslednje omejitve pri predvajanju slike v določeni resoluciji na zunanjih zaslonih preko DisplayPort izhodov:
- do 4 x monitor z resolucijo FHD 1920x1200 @ 60 Hz;
- do 2 x monitor z resolucijo QHD 2560x1600 @ 60 Hz;
- 1 x monitor z resolucijo UHD 4096x2160 @ 60 Hz.

Ali vam lahko ponudimo štiri 27 colske zaslone z resolucijo FHD 1920x1080, vidni kot 178°/178°, nagib zaslona -5° do 22°, odzivni čas 5ms tipičen, svetilnost 250 nits, kontrast 1000:1; ali vam namesto 27colskih zaslonov ponudimo štiri 24 colske zaslone z resolucijo FHD 1920x1200, vidni kot 178°/178°, nagib zaslona -5° do 23°, odzivni čas 5ms tipičen, svetilnost 300 nits, kontrast 1000:1?


ODGOVOR
Naročnik pri 4.1. poziciji 15 popravlja tehnično zahtevo in sicer ustrezajo tudi štiri 27'' zasloni z ločljivostjo 1920x1080.Datum objave: 13.08.2019   15:45
VPRAŠANJE
Pri delovni postaji dispečerja v mini pc ohišju zahtevate, da je vanj vgrajena tudi optična DVD RW enota. To pri tem tipu ohišja žal ni možno. Sprašujemo, ali glede na naravo dela in vse ostale možnosti, ki sedaj obstajajo, optično enoto sploh še potrebujete?
Če to enoto kljub temu potrebujete, ali vam lahko ponudimo zunanjo USB DVD RW optično enoto?


ODGOVOR
Naročnik pri 4.1. poziciji 6 umika tehnično zahtevo in sicer se optična enota odstrani.

Datum objave: 13.08.2019   15:45
VPRAŠANJE
Zahtevani parametri za AFR in MTBF pri delovni postaji dispečerja se nanašajo na delovne postaje v Tower ali SFF ohišjih, tu pa kupujete delovno postajo v mini pc ohišju, kjer so ti parametri običajno nekaj slabši. Glede na zahtevo, da ima izbrani ponudnik vedno na voljo nadomestno opremo in odzivni čas 2 uri vas sprašujemo ali vam lahko ponudimo napravo, kjer je AFR nižji od 2,8 % in MTBF višji od 330,000?

ODGOVOR

Naročnik pri 4.1. poziciji 1d spreminja zahtevo: Ponujena delovna postaja mora dosegati vsaj AFR (Annualized Failure Rate) manj kot 2,8% in MTBF (Mean Time Between Failure) višji od 330,000.


Datum objave: 13.08.2019   15:46
VPRAŠANJE
Zahtevani parametri za AFR in MTBF pri delovni postaji dispečerja se nanašajo na delovne postaje v Tower ali SFF ohišjih, tu pa kupujete delovno postajo v mini pc ohišju, kjer so ti parametri običajno nekaj slabši. Glede na zahtevo, da ima izbrani ponudnik vedno na voljo nadomestno opremo in odzivni čas 2 uri vas sprašujemo ali vam lahko ponudimo napravo, kjer je AFR nižji od 2,8 % in MTBF višji od 330,000?

ODGOVOR
Naročnik pri 4.1. poziciji 1d spreminja zahtevo: Ponujena delovna postaja mora dosegati vsaj AFR (Annualized Failure Rate) manj kot 2,8% in MTBF (Mean Time Between Failure) višji od 330,000.Datum objave: 13.08.2019   15:46
VPRAŠANJE
Pri delovni postaji dispečerja, ki naj bo v mini pc ohišju, zahtevate, da ima poleg vgrajenega spominskega modula 16GB, na voljo vsaj še dve prosti mesti za širitev do 64GB. To žal ni možno, ker imajo delovne postaje v mini pc ohišjih na voljo skupno samo 2 reži za delovni spomin.
Ali vam lahko ponudimo delovno postajo v mini pc ohišju, ki ima vgrajen 1 x 16GB spominski modul in prosto eno režo za širitev, s tem, da je v tej delovni postaji kasneje možno nadgraditi delovni spomin do največ 64 GB z vgraditvijo 2 x 32GB spominskih modulov?


ODGOVOR
Naročnik pri 4.1. poziciji 4 spreminja zahtevo v: Pomnilnik najmanj 16GB, DDR4 2400 MHZ, možnost nadgradnje do največ 64 GB, prost vsaj eno pomnilniško mesto.Datum objave: 13.08.2019   15:47
VPRAŠANJE
Kot dokazilo zahtevate izpis iz spletne strani www.eu-energystar.org. Ta spletna stran že nekaj časa ni več aktivna in se ne osvežuje, ker je potekel sporazum med ustrezno agencijo vlade ZDA in Evropske komisije.
Sedaj se na javnih razpisih zahteva predložitev tehnične dokumentacije proizvajalca za ponujeno napravo, iz katere je razvidno, da ima ta naprava zahtevane certifikate v tem primeru Energy Star ali kako drugo dokazilo, iz katerega je enako razvidno, da ponujena naprava ima zahtevano značilnost recimo IT Eco deklaracija iz nje je poleg glasnosti tudi razvidno ali oprema ima Energy Star certifikat ali ne.
Ali vam lahko predložimo kot dokazilo za izpolnitev zahteve tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma drugo dokazilo (naprimer IT Eco deklaracija) iz katere je razvidno da ponujena oprema izpolnjuje zahtevano?


ODGOVOR

Da.


Datum objave: 13.08.2019   15:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V specifikaciji za mrežno opremo za lokacijo Ljubljana (točka 1.3.) in Maribor (1.2), kateri imata enake zahteve predlagamo spremembo postavke IPsec VPN prepustnost AES128 min. iz 400 Mbps na 300 Mbps. Navedena postavka ne ustreza specifikacijam proizvajalca.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo v specifikaciji za mrežno opremo za lokacijo Ljubljana (točka 1.3.) in Maribor (1.2) v postavki IPsec VPN prepustnost AES128 min. iz 400 Mbps na 300 Mbps.Datum objave: 13.08.2019   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik:
V specifikaciji za mrežno opremo za lokacijo Ljubljana (točka 1.3.) in Maribor (1.2), kateri imata enake zahteve predlagamo spremembo postavke IPsec VPN prepustnost AES128 min. iz 400 Mbps na 300 Mbps. Navedena postavka ne ustreza specifikacijam proizvajalca.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo v specifikaciji za mrežno opremo za lokacijo Ljubljana (točka 1.3.) in Maribor (1.2) v postavki IPsec VPN prepustnost AES128 min. iz 400 Mbps na 300 Mbps.Datum objave: 13.08.2019   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik:

Navedena kombinacija delovnih postaj, namiznih računalnikov in zaslonov ustreza le enemu proizvajalcu opreme. Iz tega je mogoče sklepati, da je vaš ponudnik že izbran. Prosimo vas da ponudnikom omogočite izbor ponujene opreme različnih proizvajalcev ali pa znižanje ločljivosti zaslona na 1920x1080 v postavki 15. ali pa zvišanje na QHD ločljivost 2560x1440, ki bo zaradi cenovne razlike veljala za vse ponudnike. V točki namiznih računalnikov v postavki 13. pa omogočite dodatno nameščene opcije kamere in mikrofona. S tem boste omogočili tudi drugim ponudnikom oddajo ustrezne opreme. V nasprotnem primeru je razpis neveljaven saj izključuje vse ostale ponudnike.

ODGOVOR
Naročnik pri 4.1. poziciji 15 popravlja tehnično zahtevo in sicer ustrezajo tudi štiri 27'' zasloni z ločljivostjo 1920x1080.
Naročnik pri 4.2. poziciji 13 umika zahtevo po VGA vhodu in spreminja odzivni čas na vsaj 6,5 ms. Kamera in mikrofon sta lahko dodatno nameščena. Ponudnik lahko ponudi monitor, ki ustreza spremenjenim zahtevam.
Datum objave: 22.08.2019   12:45
VPRAŠANJE
Monitorji točka 4.1 - Ali vam lahko ponudimo monitorje, ki imajo zunanje mere (širina x višina) 611,1 x 419 mm v ostalih zahtevah pa ustrezajo tehničnim pogojem?

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval ponujene monitorje z zunanjimi merami 611,1 x 419 mm z upoštevanjem ostalih tehničnih zahtev navedenih v točki 4.1..Datum objave: 22.08.2019   12:49
VPRAŠANJE
Pri dispečerski delovni postaji zahtevate, da ima vgrajeno stikalo za zaznavanje posegov v notranjost računalnika. Glede na dejstvo, da bo delovna postaja nameščena v prostoru, ki je praktično 24 ur pod nadzorom je vprašanje ali je smiselna. Namreč zadeva samo zaznava odprtje ohišja. Delovna postaja, ki bi vam jo ponudili tega stikala sicer nima, ima pa druge zaščite, ki jo zelo učinkovito ščitijo predvsem pred kibernetskimi grožnjami (napadi preko spleta), ki so veliko bolj nevarna in aktualna grožnja.
Te standardno vgrajene zaščite so:
- zaščita BIOS-a pred korupcijo z avtomatsko obnovitvijo na tovarniško verzijo s preverjanjem ob zagonu in med samim delovanjem sistema;
- varni internetni brskalnik, ki odpira zavihke v virtualnih/navideznih procesih in s tem prepreči škodljivi programski opremi direkten dostop do sredstev računalnika.
- strojno podprt nadzor nad kritičnimi procesi operacijskega sistema Windows 10. Vgrajena je strojna zaščita, ki vzdržuje kritične procese, tudi če jih zlonamerna programska oprema poskuša zaustaviti. Sistem s pomočjo vgrajenega varnostnega čipa spremlja ključne procese, uporabnike in IT opozarja na morebitne spremembe in jih samodejno znova zažene, če so zaustavljeni.

Ali bi delovna postaja brez vgrajenega stikala za zaznavo posega v ohišje, vendar z zgoraj opisanimi značilnostmi izpolnila vaše zahteve in vam jo lahko ponudimo?


ODGOVOR
Da, lahko ponudite tudi takšno delovno postajo.Datum objave: 22.08.2019   12:50
VPRAŠANJE
Kot naročnik imate trenutno objavljena dva razpisa (Dobava in montaža razne IT in programske opreme za DCZ Maribor in posebej za DCZ Ljubljana) . Oprema je skoraj identična. Ker sumimo na drobljenje enake oziroma istovrstne opreme vas prosimo za pojasnitev zakaj nista razpisa združena?
S tem bi ravnali ekonomsko učinkovito, cenovno za vas ugodneje ter uporabili precej manj človeških virov ter hkrati ne dajali javnosti slabega vtisa pri črpanju javnih sredstev.


ODGOVOR
Javni naročili izhajata iz ločenih projektov. Predmet naročila je oblikovan v skladu z Zakonom o javnem naročaju, upoštevaje vsa temeljna načela. Voden je transparentno, na podlagi objave naročila omogoča vsem zainteresiranim ponudnikom sodelovanje v postopku javnega naročanja in s tega vidika omogoča tudi polno konkurenco med ponudniki.Datum objave: 22.08.2019   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ker ste izjemno skopi z splošnimi informacijami v RD vas prosimo za potrditev, da glede na postopek, ki ga vodite, pričakujete ponudbe v znesku do 134.000 EUR brez DDV?


ODGOVOR
Postopek oddaje naročila male vrednosti se izvede za javna naročila, katerih vrednost brez DDV je enaka ali višja od 20.000 EUR in nižja od 144.000 EUR za javno naročilo blaga ali storitev, ki ga oddaja naročnik iz a) ali b) točke prvega odstavka 9. člena ZJN-3.
Skladno z zakonskimi okvirji je torej jasno nakazana zgornja meja vrednosti ponudb.Datum objave: 22.08.2019   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnik je v razpisni dokumentaciji glede opreme zapisal zahteve, iz katerih se da razbrati, da gre za točno določenega proizvajalca (primer OpenScape Desk Phone IP 55G Symbol), kar je nezakono, saj je v nasprotju z določilom šestega odstavka 68. člena ZJN-3.
V izogib revizijskemu zahtevaku naj naročnik skladno s citiranim členom spremeni svoje zahteve in dopusti ponudbo enakovredne opreme."

ODGOVOR
Naročnik je z opredelitvijo zahtev, ter navedbo izdelka "kot npr." zgolj podal minimalne zahteve za posamezno opremo. Ponudniki lahko ponudijo opremo, ki ustreza zahtevanim karakteristikam, torej da so enakovredne ali boljše, v primeru dvoma pa lahko poda vprašanje vezano na posamezno karakteristiko na portalu JN.Datum objave: 22.08.2019   15:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede na dejstvo, da je razpis objavljen v času dopustov, naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in roka za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb za 5 koledarskih dni.Datum objave: 22.08.2019   15:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V točki 1.2 zahteva da naprava omogoča 1024 VLANov, kar omejuje konkurenco in je nenavadno visoka zahteva, saj je verjetnost, da boste rabili 1024, skoraj ničelna. V Sloveniji je izredno malo omrežji, kateri imajo dejansko 1024 VLANov.

Prosim, da omogočite, da oddamo konkurenco ponudbo z uveljavljeno opremo (v zgornjem desnem kvadrantu garnterja) in ustrezno zmanjšate zahtevo.

Najlepša Hvala!

ODGOVOR
Naročnik bo objavil čistopis popisov, ki bo upošteval spremembo zahteve.Datum objave: 22.08.2019   15:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 4.1 zahtevate, da naj ima monitor možnost nagiba zaslona -5° do 25° (to je seveda izvedljivo, če je zaslonski panel montiran na originalno nogo) in obenem, navajate, da bo monitor pritrjen na posebnem nosilcu na delovnem mestu dispečerja preko VESA 100 nosilca. Praktično to pomeni, da je navajanje zahtevanega nagiba brezpredmetno, ker bo tako ali tako ta zaslon montiran na posebnem nosilcu. Le ta pa bo verjetno omogočal svoj nagib kakršnega pač že ima.
Predlagamo, da zahtevo po nagibu zaslona -5° do 25° umaknete.
Ali vam vseeno lahko ponudimo monitorje, ki omogočajo nagib zaslona -5° do +22°, ko so nameščeni na originalni nogi?


ODGOVOR
Naročnik bo objavil čistopis popisov, s spremembo zahtev v točki 4.1..Datum objave: 22.08.2019   15:55
VPRAŠANJE
73. člen ZJN3 : Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom

a) Kakšno očitno korist za naročnika ima po vašem mnenju skupni nakup nakup LCD TV, table za dotik za obvestila in nakup požarnih pregrad, ki je čisto IT odročje in ne multimedijsko?

b) Ste kot naročnik mnenja, da lahko en sam ponudnik v svoji ponudbi pridobi najugodnejše možne cene za vso zahtevano opremo ali imajo morda specialisti po posameznih področjih vašega nakupa boljše cene, saj prodajo mnogo več robe in s tem pridobijo boljše nakupne pogoje? ( torej strežniki posebej, stikala posebej, multimedija posebej.. itd)

c) Ste kot naročnik mnenja , da je razpis pripravljen optimalno ali je popolnoma NEGOSPODAREN, stroškovno NEUČINKOVIT, oziroma je vse skupaj razmetavanje javnega denarja in kršenja načel in členov ZJN3, ker ni razdeljen na posamezne SKLOPE ??


ODGOVOR
Naročnik vodi postopek v skladu s pravili javnega naročanja.Datum objave: 22.08.2019   15:56
VPRAŠANJE
2. 68 člen, 6 odstavek ZJN3 :
Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah NE SMEJO biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila.

a) s katerim res močnim tehničnim argumentom si dovolite kršiti zakon ZJN 3 in utemeljujete, da morajo biti ponujena zgolj Extreme stikala ob hkratnem vašem zavedanju da popolnoma enakovrednih stikal (enakih tehničnih specifikacij) na trgu ni?
-b ) boste zaradi neupravičenega zapiranja razpisa na trenutno enega proizvajalca na morebitna nova tehnična vprašanja odgovarjali v smislu spoštovanja ZJN 3 , spreminjanja tehničnih zahtev in poštenega konkurenčnega boja različnih proizvajalcev?
c) če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila ( ker ste se odločili za izjemo v ZJN 3 in navedli oznako kot npr. pri tehničnih specifikacijah), potem je logično, da so dovoljena tudi odstopanja od vaših zahtev, saj jih ni mogoče popolnoma opredeliti. Kolikšna so lahko odstopanja od vaših tehničnih zahtev ? 10, 20 , 30 ali morda 40 %?


ODGOVOR
a.) Naročnik ni predpisal točnega proizvajalca opreme, ampak je z navedbo »kot npr. X440-G2-48p-10GE4« zgolj podal primer ustreznega stikala. Kot ustrezna bodo sprejeta stikala, ki bodo izpolnjevala zahtevane tehnične karakteristike, torej da bodo le-te enake ali boljše od (minimalnih) navedenih.
b.) Naročnik ne »zapira« javnega naročila na enega proizvajalca, ampak zahteva minimalne tehnične karakteristike, ki jih morajo ponujeni izdelki izpolniti.
c.) Predpisane so MINIMALNE zahtevane tehnične specifikacije za posamezne izdelke. Vsa odstopanja, ki presegajo navedene zahteve navzgor so dovoljene in jih ni mogoče enoznačno relativno navesti (odstopanje navzgor z limito neskončno).Datum objave: 22.08.2019   16:03
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik:
V postavki ponudbe periferna oprema povprašujete po različni opremi. Hkrati je v zahtevah razpisne dokumentacije zahtevano vzdrževanje in servisiranje opreme. V točki 8.2.1 je navedeno, da mora ponudnik zagotavljati kakovosten servis opreme in dobavo rezervnih delov. Ponudnik mora imeti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. V kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, mora imeti potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servisiranje ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka.

Glede na to, da se povpraševanje nanaša na raznovrstno opremo predlagamo, da se omogoči uporabo rednega servisa proizvajalca opreme in tako omogočite prijavo na razpis več ponudnikom.


ODGOVOR
Podajamo pojasnilo - v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže za posamezno ponujeno opremo, mora ob oddaji ponudbe podati informacijo o pooblaščenem in usposobljenem serviserju te opreme in predložiti potrdilo proizvajalca tega serviserja.Datum objave: 22.08.2019   16:05
VPRAŠANJE
Ali mora imeti tudi vsa oprema (osebni računalnik in monitorji)pod točko 4.2 NAMIZNI RAČUNALNIK 5 letno garancijo on-site, odziv servisa do 2 uri?
Pod to točko namreč ni posebej specificirano koliko garancije zahtevate za opremo pod to točko.
V osnutku pogodbe v 10. členu 2. odstavek piše, da mora imeti vsa oprema najmanj 24 mesčno garancijo.
Ali vam je dovolj, da vam ponudimo v točki 4.2 NAMIZNI RAČUNALNIKI opremo, ki ima 36 mesecev proizvajalčeve garancije?


ODGOVOR
Za vso opremo, z izjemo postavke 4.1, se zahteva 24 mesečno garancijo, skladno z osnutkom pogodbe. Za postavko 4.1. je potrebo zagotoviti 5 letno garancijo.


Datum objave: 22.08.2019   16:06
VPRAŠANJE
Pri Tehnični in strokovni sposobnosti zahtevate da ima ponudnik 8.2.1 Ponudnik mora zagotavljati kakovosten servis opreme in dobavo rezervnih delov. Ponudnik mora imeti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. V kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, mora imeti potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servisiranje ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka.
Kar pa ne zagotavlja, da ima ponudnik ustrezen kader za implementacijo visoko tehnološke opreme. Servis in dobava rezervnih delov sta potrebna le ob odpovediti opreme. Pri izvajanju preventivnega vzdrževanja je potrebno IT opremi nadgraditi programsko opremo, katera teče na samih napravah. Takšen poseg ne opravljanjo pooblaščeni serviserji, ampak certificirani inženirji ponudnika. Sploh pri varnostnih napravah, kot so požarni zidovi je potrebno takšne posege izvajati pogosto, da ne ogrožamo varnosti informacijskega okolja.
Naročniku predlagamo, da dopolni ustrezno točko 8.2.1 z zahtevnimi nivoji certifikatov principalov ponujene oz. zahtevane opreme.

ODGOVOR
Naročnik v tej točki ne bo spremenil zahteve.Datum objave: 22.08.2019   16:07
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 2.3 Način oddaje v tretjem odstavku navaja:
" Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti in ne more ponuditi le posameznih postavk ali dela predmeta naročila. "

V 73. členu prvi odstavek zakona o Javnih naročilih (ZJN3) je navedeno: "(1) Ce predmet javnega narocila dopusca in ce to prispeva k vecji gospodarnosti in ucinkovitosti izvedbe javnega narocila, mora narocnik javno narocilo oddati po locenih sklopih ter dolociti velikost in predmet taksnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem vecjo dostopnost javnega narocila gospodarskim subjektom."

Vprašanje:
Se je Naročnik zmotil ali namenoma spregledal zakonsko določilo?

Predvidevamo, da je naročnik nehote spregledal zgoraj navedeno zakonsko določilo, zato Naročniku predlagamo, da povpraševanje razstavi na logične sklope - Mrežna oprema, Telefonija, Delovne postaje, Periferna oprema oziroma Strežniki in s tem ugodi zakonskim zahtevam.


ODGOVOR
Naročnik mora zagotoviti polno funkcionalnost dispečerskega centra. Glede na specifičnost delovanja dispečerske službe naročnik v okviru predmeta naročila ne bo spreminjal, predvsem iz razloga zagotavljanja polne funkcionalnosti in celovite povezljivosti IKT operme.
Datum objave: 29.08.2019   10:38
Namen tiskalniškega strežnika (pozicija 3.3.) je izdelava varnostne kopije. Aplikacija transakcije sprotno zapisuje na papir. Običajno transakcija obsega od pol do ene vrstice (A4, pokončno). Transakcije so med sabo časovno oddaljene od 10s do ene ure. Zahteva se polno popisan papir pred skokom na novo stran. V primeru izpada sistema in posledično nedostopnosti teh transakcij v digitalni obliki se poslovni procesi nadaljujejo s pomočjo zapisa na papirju. Zaradi obremenitve s hrupom se mesto tiskanja premika na lokacijo, kjer ni mogoč priklop USB ampak le LAN.

V DCZ MB tiskalnik (brez LAN priklopa) že obstaja zato se zahteva tudi tiskalniški strežnik.