Dosje javnega naročila 005606/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 167.675,30 EUR

JN005606/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN005606/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005606/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.09.2019
JN005606/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN005606/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2020
JN005606/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.12.2020
JN005606/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN005606/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN005606/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN005606/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN005606/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN005606/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN005606/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005606/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 151-371905
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/
http://www.sb-nm.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sb-nm.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11865
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO
Referenčna številka dokumenta: 16-16/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33731110
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivni nakup LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO, za obdobje dveh let, brez odpiranja konkurence.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane sklope. Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: LEČA INTRAOKULARNA
Številka sklopa: I.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33731110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
LEČE INTRAOKULARNE : Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO
Številka sklopa: II.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO: Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2019   09:01
Kraj: Elektronsko javno odpiranje ponudb preko strežnika DJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.08.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2019   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani, v predračunu je predvideno vpis EAN kod.
Prosimo za strinjanje, da nam ob oddaji ponudbe ni potrebno vpisati EAN kod, če EAN kode posredujemo po odločitvi o oddaji, pred prvo dobavo.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik se strinja, da ponudnik EAN kode posreduje po odločitvi o oddaji oz. pred prvo dobavo. V kolikor bo le ta podatek vsebovan na elektronski dobavnici - vzpostavitev elektronske dobavnice je pogoj za sodelovanje v postopku - ga ponudnik ne potrebuje navajati v ponudbi, niti pošiljati pred prvo dobavo.


VPRAŠANJE

Spoštovani,

Naročnik v razpisni dokumentaciji ne navaja števila potencialno zahtevanih potrebnih brezplačnih sterilnih vzorcev - velja za vse artikle za vse sklope. Ta števila ponudniki potrebujemo za pripravo cenovnih vrednosti ponudb.
Prosimo za maksimalne količine vzorcev.

ODGOVOR NAROČNIKA:
14010101 Intraokularne leče - hidrofobne akrilne ali hidrofobne/hidrofilne s hidrofobno površino - 8 kosov
14010201 Leča intraokularna, BREZBARVNA - hidrofobna, akrilna, asferična, single piece izvedba -8 kosov
14010301 Leča intraokularna - HIDROFOBNA, akrilna, asferična, multie piece izvedba - 2 kosa
14020101 Noži za operacijo sive mrene, širina rezne ploskve,: 2,65mm - 4 kose
14020102 Noži za operacijo sive mrene, širina rezne ploskve: 3,2 mm - 2 kosa
14020104 Noži za operacijo sive mrene - za paracentezo: 1,2 - 1,4 mm, lance, pod kotom - 2 kosa
14020107 NOŽ OČESNI, raven, 15' - 8 kosov
14020202 Raztopina za izpiranje očesa med kirurškim posegom (operacijo sive mrene), 500 ml, PLASTENKA - 5 kosov
14020301 Viskoelastična substanca - visoka viskoznost - 4 kose
14020302 Viskoelastična substanca - srednja viskoznost - 10 kosov
14020303 Viskoelastična substanca - nizka viskoznost - 10 kosov
14020401 Obročki intrakapsularni, premer: 13 - 11 mm - 1 kos
14020501 Obroček za širitev ozke zenice in injektor, vel. 6,25 mm - 1 kos
14020603 Sonda za solzevod, ODRASLI, ENOJNA - 1 kos
14020604 Sonda za solzevod, ODRASLI, DVOJNA - 2 kosa
14020701 Čepki za solzevod, MALI - 2 kos
14020702 Čepki za solzevod, VELIKI - 1 kos
14020703 Čepki za solzevod, SREDNJA - 1 kos
14020901 Čepek RESORIBLINI 0,3X2MM - 1 kos
14020902 Čepek RESORBILNI 0,4X2MM - 1 kos
14021101 Kanila za HIDRODISEKCIJO, vel. 0,4x22mm, (27Gx7/8in), 45', okrogla konica igle - 5 kosov
14021201 Kanila za HIDRODISEKCIJO, vel. 0,6x22mm, (23Gx7/8in), 45', okrogla konica igle - 5 kosov
14021301 Kljukice za ŠIRITEV ZENICE - 4 kose
14021401 Leča TERAPEVTSKA dnevno/nočna - 2 kosa
14021501 Lističi testni za ugotavljanje količne nastalih solz - 10 kosov
14021502 Lističi testni za barvanje ROŽENICE - 10 kosov
14021601 TRIKOTNIKI za ABSORBACIJO med potekom operacije - 10 kosov
14021602 TRAKOVI za ABSORBACIJO med potekom operacije - 5 kosov
14021603 KRPICE za čiščenje MIKRO INSTRUMENTOV - 5 kosov
14021701 Set za operacijo SIVE MRENE (kot kat. št. BL5111) - 5 kosov
14021702 Sonda za VITREKTOMIJO (kot DP 4803) - 2 kosa
14021901 Raztopina tripanskega modrila, sterilna - 5 kosovVPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop II, 16. podsklop - prosimo vas, da odobrite, da lahko ponudimo modrilo koncentracije 0.06% (0.6mg/ml)?

ODGOVOR NAROČNIKA: DA. Raztopina tripanskega modrila je lahko od 0,5-1 mg/ml.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Postavljamo vprašanja za II.SKLOP:

1. podsklop, 4. nož očesni, raven 150
Prosimo potrdite, da zahtevate nož s klasično dolgim držalom in ne nož s kratkim držalom (4cm)?
ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik ponudnikov ne bo omejeval z dolžino držala. Naročnik potrebuje nož, katerega dolžina držala bo omogočala varno rokovanje in stabilen oprijem. V kolikor naročnik ponujeni nož ne bo poznal, ga bo testiral in se na podlagi testiranja odločil ali ponujeni nož ustreza naročnikovim potrebam. Naročnik predmetni nož potrebuje za izvajanje manjših posegov na vekah.


5. podsklop, 1. obroček za širitev ozke zenice
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo obroček iz poliuretana (nežen, mehak material, ki ne poškoduje nežnega tkiva in tudi zadosti prožen, da omogoča enostavno pozicioniranje ter fiksacijo obroča), zelene barve za večji kontrast ter boljšo vidljivost, popolnoma atravmatski, velikost vidnega polja 6.3mm?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Naročnik potrebuje obroček kot Malyurin ring.

14. podsklop, 3. krpice za čiščenje mikro inštrumentov
Na trgu je več dimenzij takih krpic, večje in manjše. Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi manjše krpice, standardne dimenzije.: 7.3 x 7.3cmm?
ODGOVOR NAROČNIKA: Dimenzija krpice je lahko od 6-8 x 6-8 cm.
4.
14. podsklop, 1. trikotnik za absorbcijo med potekom operacije
a) Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi trikotnik brez špice?
ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik potrebuje trikotnik s konico.

b) Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi pakiranje 5 trikotnikov na palčki v zavoju?
ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik potrebuje 4-5 trikotnikov na palčki.

5.
14. podsklop, 16. raztopina tripanskega modrila
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi prednapoolnjeno brizgalko z modrilom?

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik dovoljuje tudi modrilo v prednapolnjeni brizgi.
Datum objave: 14.08.2019   10:10
VPRAŠANJE
Čas počitnic, čas dopustov za naročnika? Tudi za dobavitelje ;-)
Pozivamo naročnika, da razumsko podaljša rok za oddajo ponudb, saj je predvidena veljavnost novosklenjenih pogodb
od 01.01.2020 dalje.

ODGOVOR
Naročnik, na podlagi predlogov za podaljšanje rokov za odpiranje ponudb s strani potencialnih ponudnikov, podaljšuje rok za oddajo ponudb in prestavlja termin javnega odpiranja, in sicer:

Rok za postavitev vprašanj: do 04.09.2019 do 09:00
Rok za predložitev ponudb: do 16.09.2019 do 09:00
Odpiranje ponudb. 16.09.2019 ob 09:01

Dokumenti, ki se nanašajo na spremembo razpisne dokumentacije:
- 16-16_19 Obvestilo o spremembi RD_14_8_2019

Vsi dokumenti, vezani na spremembo razpisne dokumentacije, se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer: https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila
Datum objave: 21.08.2019   10:40
Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da bo po poteku roka za postavljanje vprašanj in objavi vseh odgovorov objavil popravek Predračuna seznama razpisanega blaga (v skladu s predhodno podanimi odgovori naročnika), na katerem bodo ponudniki potem podali svoje ponudbe.

Datum objave: 26.08.2019   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za boljše opise za sklop 2 podskop 1, noži za očesne operacije ( za vse 4 zaporedne številke).
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ponudnikom za lažjo pripravo ponudbe (za orientacijo) podaja podatke o nožih, ki so trenutno v uporabi pri naročniku in so bili izbrani preko zadnjega javnega razpisa za ta predmet naročanja. Naročnik poudarja, da ne zahteva povsem identične nože (istega proizvajalca in kat. št.) temveč podatke podaja, da lahko ponudniki ponudijo funkcionalno kakovostno enakovredno blago:
II.1/1: funkcionalno kakovostno enakovredno kot BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL, BVI XSTAR SLIT NOŽ 2,65mm,ANG.45 DO, kat.št.370826
II.1/2: funkcionalno kakovostno enakovredno kot BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL, BD XSTAR SLIT KNIFE 3,2mm,ANG.45s, kat.št. 373732
II.1/3: funkcionalno kakovostno enakovredno kot BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL, BVI BEAVER MVR NOŽ 1,2mm 45st., kat.št. 373712
II.1/4: funkcionalno kakovostno enakovredno kot ALCON,-AL REZILO MICRO 15.0 921501 6X ALCO, kat.št. 8065921501


VPRAŠANJE
Spoštovani,
imamo vprašanje za sklop 2, podsklop 1, noži za očesne operacije.
Prosimo za bolj podrobni opis vseh štirih zaporednih številk oz če imate kataloške številke nožev, katerih uporabljate. S trenutnimi opisi, vam ne moremo pripraviti ponudbo.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ponudnikom za lažjo pripravo ponudbe (za orientacijo) podaja podatke o nožih, ki so trenutno v uporabi pri naročniku in so bili izbrani preko zadnjega javnega razpisa za ta predmet naročanja. Naročnik poudarja, da ne zahteva povsem identične nože (istega proizvajalca in kat. št.) temveč podatke podaja, da lahko ponudniki ponudijo funkcionalno kakovostno enakovredno blago:
II.1/1: funkcionalno kakovostno enakovredno kot BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL, BVI XSTAR SLIT NOŽ 2,65mm,ANG.45 DO, kat.št.370826
II.1/2: funkcionalno kakovostno enakovredno kot BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL, BD XSTAR SLIT KNIFE 3,2mm,ANG.45s, kat.št. 373732
II.1/3: funkcionalno kakovostno enakovredno kot BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL, BVI BEAVER MVR NOŽ 1,2mm 45st., kat.št. 373712
II.1/4: funkcionalno kakovostno enakovredno kot ALCON,-AL REZILO MICRO 15.0 921501 6X ALCO, kat.št. 8065921501

VPRAŠANJE
SKLOP II, PODSKLOP 3, ZAP. ŠT. 3
Viskoelastična substanca-nizka viskoznost
Prosimo za navedbo ali je sprejemljiva 2% metilceluloza s kanilo 23ga in količino nad 2ml.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ne, ni sprejemljiva.Datum objave: 26.08.2019   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ker ste rok za oddajo ponudb že prestavili, vas prosimo, da le to podaljšate še enkrat vsaj do 20.9.2019, saj bo velik ponudnikov v tem času na kongresu, kjer so slabše internetne povezave in ni ustreznih možnosti za dokončno pripravo in oddajo razpisne dokumentacije.
Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo znova podaljšal.Datum objave: 28.08.2019   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za sklop 3. Viskoelastične substance, prosimo za potrditev, da želite kohezivne viskoelastične substance.
Da boste med seboj lahko primerjali cene, predlagamo, da ponudniki preračunajo cene na 1ml proizvoda, saj imajo različni proizvajalci različna pakiranja viskoelstičnih substanc. Le na ta način boste dobili najugodnejšega ponudnika.
S spoštovanjem

ODGOVOR
V 3. podsklopu se nahajajo Viskoelastične substance s 3 različnimi viskoznostmi (odvisno od razpisane zap. št.). Kot je splošno znano, imajo disperzivne viskoelastične substance nizko viskoznost, kohezivne pa visoko.
Naročniku načeloma ne ustreza večje pakiranje, ga pa dopušča, da ponudniki lahko oddajo ponudbo in sodelujejo v javnem naročilu. Po načetju pakiranja se namreč ostanek, v primeru neuporabe celotne količine, zavrže. Glede na navedeno je za nas relavantna cena/kos in ne ml, zato naročnik ne popravlja razpisane enote mere.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za dovoljenje:
14. posklop: Očesni sanitetni matrial
da se lahko za ta sklop prijavimo pozicijsko, saj imamo v prodajnem programu 2 od treh zahtevanih matrialov - pozicijo 1 in pozicijo 3.
Hvala.
lep pozdrav


ODGOVOR
14 podsklop je odprt podsklop in ponudniki lahko ponudijo posamezne zap.št..

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da iz dokumenta Referenčna lista gospodarskega subjekta, umaknete:
- "Pogodbeni znesek (brez DDV), ki se nanaša na referenčno dobavo" in
- "Celotna vrednost pogodbe (brez DDV)",
saj na ta način ponudnik/proizvajalec razkriva ceno, ki pa je poslovna skrivnost. Še posebej, kadar govorimo o referencah iz EU proizvajalci ne razkrivajo cen.
Za vse referenčne liste do sedaj v Sloveniji so zadostovali spodnji podatki:
- material (šifra)
- uporaba (časovno obdobje)
- ustanova in kontaktna oseba
Hvala.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik dopušča, da ponudniku na obstoječem obrazcu referenčna lista NI potrebno vpisovati podatkov o vrednostih (pogodbeni znesek in celotna vrednost pogodbe).Datum objave: 30.08.2019   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zasledili smo, da ste dne, 26.08.2019 ob 11:20, na »VPRAŠANJE
SKLOP II, PODSKLOP 3, ZAP. ŠT. 3 Viskoelastična substanca-nizka viskoznost
Prosimo za navedbo ali je sprejemljiva 2% metilceluloza s kanilo 23ga in količino nad 2ml.,
Hvala in lep pozdrav.
na portal objavili sledeč ODGOVOR: Ne, ni sprejemljiva.«
Prosimo, da umaknete svoj odgovor, saj trenutno uporabljate točno tak artikel: 2% metilcelulozo, 2ml, s kanilo 23G.
Z artiklom ste zadovoljni, prav tako naš artikel uporablja večina bolnišnic tudi Očesna klinika.
V primeru, da ne spremenite zahteve bomo primorani poseči po razpoložljivih pravnih virih.

ODGOVOR NAROČNIKA: DA. Naročnik trenutno uporablja artikel, ki ga navajate (2% metilcelulozo, 2ml, s kanilo 23G) in ustreza. Odgovor, ki ga je naročnik podal na vprašanje dne, 26.8.2019, je bil vezano na količino, in sicer je bila navedena količina nad 2 ml. Naročnik količine nad 2 ml ne potrebuje.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, da za 3.podsklop: viskoelastična substanca, za vsako zap.št. 1., 2. in 3. navedete kat.št. in ime proizvajalca, ki ga trenutno uporabljate, saj vam bomo le na tak način lahko ponudili ustrezen artikel.
Enako ste naredili tudi pri nožih.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik trenutno uporablja:
II.3/1 Viskoelastična substanca-visoka viskoznost: Alcon, Viskoelastik Provisc 0.55 ML
II.3/2 Viskoelastična substanca-srednja viskoznost: ALCON, VISCOAT 0,5ML RZT
II.3/3 Viskoelastična substanca-nizka viskoznost: BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL, BD HPMC VISCO DISPERSIVE 2ML SOL.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Dne 13.08.2019 ob 08:14 ste na naše vprašanje odgovorili: »5. podsklop, 1. obroček za širitev ozke zenice
Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo obroček iz poliuretana (nežen, mehak material, ki ne poškoduje nežnega tkiva in tudi zadosti prožen, da omogoča enostavno pozicioniranje ter fiksacijo obroča), zelene barve za večji kontrast ter boljšo vidljivost, popolnoma atravmatski, velikost vidnega polja 6.3mm? ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Naročnik potrebuje obroček kot Malyurin ring.«.
Glede na poznavanje trga, obstaja le eden Malyugin ring, ki nima enakovredne konkurence, saj je le-ta že zelo zastarel pripomoček, poleg tega pa tudi zelo travmatski za pacienta. Proizvajalci razvijajo nove pripomočke in tudi na trgu je že veliko novejših atravmatskih iris retraktorjev, katerih namen uporabe ostaja enak. Obroček, ki ga želimo ponuditi uporablja v Sloveniji tudi Očesna klinika. Prosimo, da ponovno preučite naše vprašanje in nam dovolite prijavo na razpis. Preferiranje točno določenega produkta je v navzkrižju z zakonom o javnih naročilih. V primeru, da ne spremenite zahteve bomo primorani poseči po razpoložljivih pravnih virih.

Za pozitiven odgovor se vam lepo zahvaljujemo,

ODGOVOR NAROČNIKA: Ponudnik lahko ponudi tudi obroček za širitev zenic iz poliuretana, zelene barve, z velikostjo vidnega polja 6,3 mm. O ustreznosti le tega se bo naročnik odločil na podlagi testiranja.
Datum objave: 02.09.2019   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

14. podsklop, 1. trikotnik za absorbcijo med potekom operacije
a)Prosimo potrdite, da lahko ponudimo trikotnik s topo konico, namen uporabe trikotnika ostaja enak?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik se glede oblika konice (ostra, topa,) ne bo opredeljeval. V kolikor blaga ne bo poznal, ga bo testiral in se o ustreznosti odločil na podlagi testiranja.

b)Prosimo potrdite, da lahko ponudimo 6 trikotnikov v zavoju?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik popravlja strokovne zahteve v stolpcu Lastnost1, tako da glasijo: 4-6 trikotnikov na palčki; iz vpojnega materiala, ki ne pušča nitk, sterilno pakirani.
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
sklop I, podsklop 1 in 2 želimo ponuditi lečo istega proizvajalca in enakih vseh lastnosti z izjemo razlike v barvi leče (podsklop 1: rumena - filter modre svetlobe; podsklop 2: brezbarvna).
Prosimo za potrditev, da bomo lahko v tem primeru izpolnili eno Referenčno listo gospodarskega subjekta za oba podsklopa.

ODGOVOR NAROČNIKA: Ne . Ponudnik mora predložiti referenčno listo gospodarskega subjekta za vsak podsklop posebej (tč.7 poglavja Tehnične specifikacije).


VPRAŠANJE
Spoštovani,

14. podsklop, 1. trikotnik za absorbcijo med potekom operacije
a)Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo trikotnik s topo konico, namen uporabe trikotnika ostaja enak?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik se glede oblika konice (ostra, topa,) ne bo opredeljeval. V kolikor blaga ne bo poznal, ga bo testiral in se o ustreznosti odločil na podlagi testiranja.

b)Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo 6 trikotnikov v zavoju?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik popravlja strokovne zahteve v stolpcu Lastnost1, tako da glasijo: 4-6 trikotnikov na palčki; iz vpojnega materiala, ki ne pušča nitk, sterilno pakirani.
ODGOVOR
Datum objave: 02.09.2019   15:09
Naročnik spreminja strokovno zahtevo v II.sklop, 3. podsklop: Viskoelastična substanca (zap.št. 1-3), in sicer v stolpcu Lastnost 4, tako da glasi:
Oprema: brizga z najmanj 0,5 - 2ml viskoelastične raztopine in sterilna kanila, ki bo omogočala varno (nemoteno) aplikacijo tekočine


Datum objave: 03.09.2019   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop II., 3. podsklop, vas pozivanmo, da dovolite, da posamezni ponudniki lahko ponudijo posamezno zap. št. in ne vseh treh - se pravi, da omogočite pozicijsko izbiro v 3. podsklopu..

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR NAROČNIKA: 3. podsklop je odprt. Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Datum objave: 03.09.2019   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop II., 3. podsklop, vas pozivamo, da omogočite, da posamezni ponudniki lahko ponudijo posamezno zap. št. in ne vseh treh - se pravi, da omogočite pozicijsko prijavo za 3. podsklop: Viskoelastična substanca..

ODGOVOR NAROČNIKA: 3. podsklop je odprt. Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.


Sklop II., 14. podsklop, vas pozivamo , da omogočite, da posamezni ponudniki lahko ponudijo posamezno zap. št. in ne vseh treh - se pravi, da omogočite pozicijsko prijavo za 14. podsklop: Očesni sanitetni material.

ODGOVOR NAROČNIKA: 14. podsklop je odprt. Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Datum objave: 03.09.2019   15:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti zahtevate menico. Višina zavarovanja: najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z ddv OBR.št. 7
Prosimo vas, da točno definirate v kakšnem odstotku je potrebno predložiti menico, izraz najmanj je napisan nedvoumno? npr. v višini 10 % pogodbene vrednosti....
ODGOVOR NAROČNIKA: Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v petih dneh od podpisa pogodbe predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, in sicer v primeru, da bo skupna pogodbena vrednost višja od 5.000 EUR Z DDV.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

za Sklop II., 14. podsklop, navajate v razpisni dokumentaciji, da mora vse viskoelastične substance vsebovati sterilno kanilo G27. Ker bi želeli ponuditi viskoelastične substance s tovrstno kanilo (G27) in seveda v vrhunski kvaliteti za vse 3 pozicije, prosimo za potrditev, v tem primeru vse substance ustrezajo vašemu razpisu.

VEZANO NA VAŠ ODGOVOR NA VPRAŠANJE Z DNE: Datum objave: 30.08.2019 10:47 PROSIMO ZA POJASNILO, SAJ SE STROKOVNI OPISI/ZAHTEVE V RAZPISU NE UJEMAJO Z MATERIALI, KI JI SEDAJ UPORABLJATE, IZHAJA IZ VAŠEGA ZGORAJ NAVEDENEGA ODGOVORA:

- II.3/1 Viskoelastična substanca-visoka viskoznost: Alcon, Viskoelastik Provisc 0.55 ML - Opis ne ustreza navedenemu
TO JE KOHEZIVEN VISKOELASTIK, SREDNJA VISKOZNOST G27, glede na navedene predvidene količine, bi to moral biti Viscoat, vendar le-ta ne ustreza nazivu

- II.3/2 Viskoelastična substanca-srednja viskoznost: ALCON, VISCOAT 0,5ML RZT - OPIS V RAZPISU USTREZA Provisc, ALCON
SEDAJ UPORABLJATE DISPERZIVEN VISKOELASTIK, Z NIZKO VISKOZNOSJO IN KANILO G25, SE PRAVI, DA ŽELITE SEDAJ VISKOELASTIK V KOHEZIVNI KVALITETI. RAVNO TAKO SO POTEMTAKEM RAZPISANE KOLIČINE ZA "VISCOAT" 1.900 KOM NAPAČNO OCENJENE, SAJ SE VISCOAT UPORABLAJ LE V MANJŠEM ŠTEVILU OPERACIJ(pod 5 %) IN SE NIKOLI NE UPORABLJA KOT PRIMAREN VISKOELASTIK ZA POSAMEZNO OPERACIJO, PREDVIDEVAMO, DA STE PRI NAVEDBI ODGOVORA, KAJ TRENUTNO UPORABLJATE , POMEŠALI POZICIJI II.3/1 IN II.3/2, IZ NAVEDBE KOLIČIN.

- II.3/3 Viskoelastična substanca-nizka viskoznost: BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL, BD HPMC VISCO DISPERSIVE 2ML SOL. -
SEDAJ UPORABLJATE HPMC, KI JE DISPERZIVEN VISKOELASTIK IN IMA KANILO G23,

Če na kratko povzamemo, v razpisni dokumentaciji, opisa tako za Viscoat in HPMC ustrezata Zap.št.3, po lastnostiH(NIZKA VISKOZNOST, DISPERZIVEN), vendar ne za velikost kanile G27.

Prosimo za odgovor 3. septembra.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik je dne 02.09.2019, ob 15:09 objavil spremembo strokovnih zahtev, ki zajema tudi popravek glede velikosti kanile, ki ste jo očitno spregledali. Naročnik dodatno popravlja strokovne zahteve za II. sklop, 14.podsklop, tako da glasijo:

1 Viskoelastik - Visko-adaptivni; sterilno, za intraokularno aplikacijo, biokompatibilnost; kompatibilna z intraokularnimi lečami; Oprema: brizga z najmanj 0,5 - 2ml viskoelastične raztopine in sterilna kanila, ki bo omogočala varno (nemoteno) aplikacijo tekočine 50 kosov
2 Viskoelastik - Disperzivni; sterilno, za intraokularno aplikacijo, biokompatibilnost; kompatibilna z intraokularnimi lečami; Oprema: brizga z najmanj 0,5 - 2ml viskoelastične raztopine in sterilna kanila, ki bo omogočala varno (nemoteno) aplikacijo tekočine - 1.700 kosov
3 Viskoelastik - Kohezivni sterilno, za intraokularno aplikacijo, biokompatibilnost; kompatibilna z intraokularnimi lečami; Oprema: brizga z najmanj 0,5 - 2ml viskoelastične raztopine in sterilna kanila, ki bo omogočala varno (nemoteno) aplikacijo tekočine 1.700 kosov


Datum objave: 04.09.2019   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na portalu je bila zadnja sprememba 16.08.2019 dokumentacije, kar je razvidno iz te povezave https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=320113 in ne 2.9. kot navajate v zadnjem odgovoru:

"JN005606/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN005606/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019"


Ker bo očitno prišlo do nekaj sprememb dokumentacije, v zadnjem hipu, vas pozivamo, da prestavite oddajo razpisa in posledično tudi vprašanj, vsaj še za en teden.

Hvala.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik na vprašanja ponudnikov preko portala odgovarja sproti. Odgovori naročnika so sestavni del razpisne dokumentacije. Naloga ponudnikov je, da spremljajo objavljene odgovore naročnika in jih upoštevajo pri pripravi ponudb. Naročnik je dne 21.8.2019 že objavil pojasnilo, da bo po poteku roka za vprašanja in po objavi vseh odgovorov izdelal popravek xls predračuna, ki bo vseboval vse spremembe v skladu s podanimi odgovori naročnika. Naročnik bo objavil popravek v zakonsko postavljenem roku (najmanj 6 dni pred potekom roka za oddajo ponudb). Glede na navedeno naročnik ne bo podaljšal roka za vprašanja in roka za oddajo ponudb.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v pogodbi v 17.členu določate razloge, kdaj naročnik lahko odstopi od pogodbe, eden od razlogov je tudi javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja.
Ker ta razlog ni na strani ponudnika je potrebno spremeniti naslednji stavek 17. člena pogodbe "Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti."
Naročnik ne more vnovčiti zavarovanja iz razloga, ki je na njegovi strani.
lp

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik je to jasno navedel v zadnjem odstavku 17.člena: "Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe, zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti."VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na zadnji odgovor/spremembe vezan na II. sklop, 14.podsklop, je še nekaj nejasnosti:
- za pozicijo 1 potemtakem želite viscoelastik enakovreden Viscoat
- vas za pozicijo 2 pozivamo, da dopustite ponudnikom, da se prijavijo ali z disperzivno različico viskoelastika HPMC ali z kohezivnim viskoelatsikom z nizko viskoznostjo. (kar je lažje za delo, prej se izpere, pacientu je bolj prijazen)
Hvala.
Lep pozdrav

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik pod zap.št. 1 potrebuje visko-adaptivni visko elastik kot npr. Healon 5, pod zap.št. 2 disperzivni viskoelastik in pod zap. št. 3 kohezivni visko elastik.VPRAŠANJE
Spoštovani,

Podsklop 2:
Stopnja stabilnosti je ena izmed ključnih lastnosti IOL leč, zato predlagamo, da dodate kriterij v podsklopu 2, kjer bi bilo opredeljeno, da naj ima ponujena leča 4 haptike. Tako boste od različnih proizvajalcev lahko dobili leče, ki so kakovostne ter imajo visoko stabilnost.

Lepo pozdravljeni,
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Naročnik strokovnih zahtev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Podsklop 1: Intraokularne leče hidrofobne akrilne, rumene
Spoštovani,
Prosimo za pozitivne odgovore na naša vprašanja, saj boste tako lahko prejeli več konkurenčnih ponudb, javna sredstva pa bodo porabljena gospodarno in v prid pacienta, ki si zasluži vstavitev kakovostne leče (EU reference različnih univerzitetnih klinik). Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) v 3. členu namreč govori o načelu gospodarnosti, kar pomeni, da mora naročnik izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Z odobritvijo bi omogočili pridobitev več različnih konkurenčnih ponudb. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. Tehnične zahteve bi morale biti glede na določbe ZJN-3 oblikovane na način, da bi omogočile oddajo ponudb najširšemu krogu ponudnikov. Ob tem dodajamo še, da iz prakse Sodišča EU izhaja, da mora naročnik v vsakem primeru dopustiti vsaj enakovredne tehnične rešitve, pogojevanje naročila z zgolj eno samo tehnično rešitvijo je namreč v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. V primeru, da naročnik kriterijev ne umakne oziroma spremeni, prosimo za podajo razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila, vsebinsko napolnitev tega kriterija in podajo objektivno utemeljenih razlogov ter pojasnil, ki opravičujejo takšne kriterije. Molk oziroma »pavšalno« odgovarjanje naročnika, si ne bomo mogli razlagati drugače kot tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3.
1. Zahteva št. 2: Velikost: optika 6 mm, skupaj s haptiki 12 13mm.
Prosimo, da odobrite velikost leče, ki ima premer optike med 5,75 mm in 6 mm ter meri skupaj s haptiki med 10,75 mm in 11 mm. Klinične raziskave kažejo, da je omenjena velikost primerna.
ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik vztraja pri svoji zahtevi, velikost optike skupaj s haptikama naj bo med 12 in 13 MM, saj pri manjšem premeru obstaja nevarnost gubanja lečne ovojnice in slabša stabilnost IOL pri večjih očeh.

2. Zahteva št. 5: Naklon haptik 0°
Prosimo, da dovolite naklon haptikov od 0° do 5°, saj je klinično dokazano, da je PCO v primeru naklona manjši.
ODGOVOR NAROČNIKA: Da.

3. Zahteva št. 8: Razpon dioptrij vsaj od +6 do +32
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo leče z dioptrijo od 0D do +30D.
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Naročnik potrebuje razpon dioptrije do +32.

4. Zahteva št. 9: Polovične dioptrije vsaj od +6 do +30
Prosimo, da potrdite, da lahko ponudimo polovične dioptrije vsaj od +10D do +30D.
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Naročnik potrebuje polovične dioptrije vsaj od +6 do +30.

5. Zahteva št. 13: Primerne morajo biti tudi za mikroincijzijsko vstavitev
Prosimo, da potrdite lečo z velikostjo incizije do 2,2 mm.
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Velikost incizije je lahko do 2,2 mm.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

PODSKLOP 2: Intraokularne leče
Spoštovani,
Prosimo za pozitivne odgovore na naša vprašanja, saj boste tako lahko prejeli več konkurenčnih ponudb, javna sredstva pa bodo porabljena gospodarno in v prid pacienta, ki si zasluži vstavitev kakovostne leče (EU reference različnih univerzitetnih klinik). Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) v 3. členu namreč govori o načelu gospodarnosti, kar pomeni, da mora naročnik izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Z odobritvijo bi omogočili pridobitev več različnih konkurenčnih ponudb. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. Tehnične zahteve bi morale biti glede na določbe ZJN-3 oblikovane na način, da bi omogočile oddajo ponudb najširšemu krogu ponudnikov. Ob tem dodajamo še, da iz prakse Sodišča EU izhaja, da mora naročnik v vsakem primeru dopustiti vsaj enakovredne tehnične rešitve, pogojevanje naročila z zgolj eno samo tehnično rešitvijo je namreč v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. V primeru, da naročnik kriterijev ne umakne oziroma spremeni, prosimo za podajo razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila, vsebinsko napolnitev tega kriterija in podajo objektivno utemeljenih razlogov ter pojasnil, ki opravičujejo takšne kriterije. Molk oziroma »pavšalno« odgovarjanje naročnika, si ne bomo mogli razlagati drugače kot tako, da so kršena načela in določbe ZJN-3.
1. Zahteva: Brezbarvna
Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo hidrofobne akrilne, asferične leče, ki so zelo svetlo rumene barve (skoraj brezbarvna), ki pri valovni dolžini 425 nanometrov prepušča 50% svetlobe. Pacienti ne opažajo sprememb v zaznavanju barv. Rahlo rumena barva leče ponazarja naravno barvo človeške leče, katera se z leti ravno tako rahlo obarva rumeno.
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Naročnik potrebuje tudi brezbarvno lečo. Rumena leča je razpisana v 1.podsklopu.

2. Zahteva št. 2: Velikost: optika 6 mm, skupaj s haptiki 12 13mm.
Prosimo, da odobrite velikost leče, ki ima premer optike med 5,75 mm in 6 mm ter meri skupaj s haptiki med 10,75 mm in 11 mm. Klinične raziskave kažejo, da je omenjena velikost primerna.
ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik vztraja pri svoji zahtevi, velikost optike skupaj s haptikama naj bo med 12 in 13 MM, saj pri manjšem premeru obstaja nevarnost gubanja lečne ovojnice in slabša stabilnost IOL pri večjih očeh.

3. Zahteva št. 7: Razpon dioptrij vsaj od +5 do +32
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo leče z dioptrijo od 0D do +30D.
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Naročnik potrebuje razpon dioptrije do +32.

4. Zahteva št. 8: Polovične dioptrije vsaj od +5 do +30
Prosimo, da potrdite, da lahko ponudimo polovične dioptrije vsaj od +10D do +30D.
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Ponudnik lahko ponudi tudi polovične dioptrije vsaj od +10D do +30D.