Dosje javnega naročila 005531/2019
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Ureditev kanalizacije na območju Ulice ob starem zidovju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 238.347,12 EUR

JN005531/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.08.2019
JN005531/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2019
JN005531/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2019
JN005531/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005531/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Jasmina Guštin Vatovec
jasmina.gustin@izola.si
+386 56600150

Internetni naslovi
http://izola.si/

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
info@elektro-primorska.si
+386 53396700

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/
ESPD: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11870
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev kanalizacije na območju Ulice ob starem zidovju
Referenčna številka dokumenta: 354-192/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev kanalizacije na območju Ulice ob starem zidovju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232420
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev kanalizacije na območju Ulice ob starem zidovju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Prekoračenje dogovorjenega roka opravičujejo naslednje okoliščine:
- višja sila (potres, poplave, požar),
- ukrepih pristojnih organov,
- dodatno naročenih delih.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so razvidni iz razpisne dokumentacije, ki bo v najkrajšem možnem času objavljena na spletni strani naročnika: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11870


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2019   15:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V popisu v zavihku vodovod gradbena dela je računska napaka, saj nepredvidena dela računa na 110%.
Prosim za popravek.

lep pozdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni,

popravljen popis z danasnjim datumom v nazivu je objavljen na spletni strani narocnika: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/
znotraj .zip datoteke.

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.08.2019   16:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali bo investitor Občina Izola v tem primeru lastne investicije izvajalcu zaračunaval takse za tovorna vozila in si s tem dvigal ponudbeno ceno, ali bo izvajalec oproščen takse?

Hvala
Lep pozdrav


ODGOVOR

Pozdravljeni,

kot je navedeno v razpisni dokumentaciji in v osnutku pogodbe, narocnik ne bo oprostil takse.

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.08.2019   16:16
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji med drugim navaja "Občina Izola si pridržuje pravico, da vodovodni material, opremo in dela povezana z montažo in transporti iz popisa del »popis_del_30-7-2019« pred podpisom pogodbe izloči iz javnega naročila in preda v izvedbo podjetju Rižanski vodovod Koper d.d. skladno z 28. in 29. členom ZJN-3."

Zavedena zahteva ni v skladu z ZJN, ki v navedenih členih določa, da lahko naročnik določena dela lahko odda naročnik odda povezanemu podjetju ali
skupnemu podjetju, ki ga je ustanovilo več naročnikov izključno za opravljanje dejavnosti, kot so določene v 13. do 19. členu ZJN.

Naročnik lahko ta dela odda zgoraj navedenim družbam in jih izvzame iz javnega naročila, ne sme pa teh del vključiti v javno naročilo in jih potem izvzeti iz izvedbe, ker je to nezakonito. Pri tem gre za zavajanje ponudnikov, ki svoje fiksne stroške (bančne garancije, vodstvo gradbišča, zavarovanje gradbišča, mehanizacija,...) porazdelijo na veliko večji obseg del kot se potem dejansko izvede. S tem zavajanjem pride naročnik do nižjih ponudbenih enotnih cen, ponudniki pa imajo potem višje stroške na enoto mere zaradi izvzetja teh del.

Glede na navedeno naročnika prosimo, da dosledno upošteva veljavno zakonodajo in se glede morebitnega izvzetja določenih del odloči pred oddajo ponudb.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

ZJN-3 nikjer ne omejuje uporabo 28. in 29. clena glede na vrsto dejavnosti.

Prav tako v zakonu nikjer ne pise, da je kasnejsa izlocitev posameznih del iz izvedbe javnega narocila nezakonita. Namen citiranega narocnikovega opozorila je bil ravno ta, da se ponudnike ne zavaja, ampak se jih pravocasno obvesti, da lahko navedeno upostevajo v svoji ponudbi, tudi pri vkalkuliranju fiksnih stroskov.

Lep pozdrav.


Datum objave: 13.08.2019   14:21
Pozdravljeni,

v popisu je bila najdena apaka, ki smo jo odpravili. Popravljen popis je objavljen na spletni strani narocnika: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/
v. zip datoteki.

Lep pozdrav.