Dosje javnega naročila 005566/2019
Naročnik: SOLINE Pridelava soli, d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož - Portorose
Blago: NAKUP ELEKTRIČNIH VOZIL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 108.531,20 EUR

JN005566/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2019
JN005566/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN005566/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.10.2019
JN005566/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN005566/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005566/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOLINE Pridelava soli, d.o.o.
Seča 115
6320
SI
Portorož - Portorose
Slovenija
Barbara Morgan
barbara.morgan@soline.si
+386 56721330

Internetni naslovi
http://www.soline.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320128/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320128/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11912
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ELEKTRIČNIH VOZIL
Referenčna številka dokumenta: 1 PS/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročilo je razdeljeno na štiri (4) sklope:
Sklop 1: Nakup dveh (2) električnih golf vozil
Sklop 2: Nakup enega (1) električnega plovila
Sklop 3: Nakup enega (1) električnega motornega kolesa
Sklop 4: Nakup dveh (2) električnih viličarjev
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.

Vsa vozila morajo biti tovarniško nova.

Rok dobave:
za sklop 4: 8 tednov od podpisa pogodbe
za ostale sklope: 30 dni od podpisa pogodbe
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup dveh (2) električnih golf vozil
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34115200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: dobava FCO naročnik na naslovu Seča 115, 6320 Portorož - Portorose
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava dveh (2) električnih golf vozil skladno s tehničnimi zahtevami naročnika, ki so del razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v izjemnih okoliščinah skladno z vzorcem pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva za financiranje izvajanja ukrepov spodbujanja trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja narave so zagotovljena na projektu Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja narave št. 2550-17-0010, na proračunski postavki 559 Sklad za podnebne spremembe.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup enega (1) električnega plovila
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34522300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: dobava FCO naročnik na naslovu Seča 115, 6320 Portorož - Portorose
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava enega (1) električnega plovila skladno s tehničnimi zahtevami naročnika, ki so del razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v izjemnih okoliščinah skladno z vzorcem pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva za financiranje izvajanja ukrepov spodbujanja trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja narave so zagotovljena na projektu Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja narave št. 2550-17-0010, na proračunski postavki 559 Sklad za podnebne spremembe.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup enega (1) električnega motornega kolesa
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: dobava FCO naročnik na naslovu Seča 115, 6320 Portorož - Portorose
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava enega (1) električnega motornega kolesa skladno s tehničnimi zahtevami naročnika, ki so del razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v izjemnih okoliščinah skladno z vzorcem pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva za financiranje izvajanja ukrepov spodbujanja trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja narave so zagotovljena na projektu Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja narave št. 2550-17-0010, na proračunski postavki 559 Sklad za podnebne spremembe.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup dveh (2) električnih viličarjev
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42415110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: dobava FCO naročnik na naslovu Seča 115, 6320 Portorož - Portorose
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava dveh (2) električnih viličarjev skladno s tehničnimi zahtevami naročnika, ki so del razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 56
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v izjemnih okoliščinah skladno z vzorcem pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva za financiranje izvajanja ukrepov spodbujanja trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja narave so zagotovljena na projektu Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja narave št. 2550-17-0010, na proračunski postavki 559 Sklad za podnebne spremembe.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo ob 11:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.08.2019   10:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zvezi s sklopom 1 (nakup 2 električnih golf vozil) imamo naslednja vprašanja:
a) ali mora imeti vozilo streho tudi čez zadnja dva preklopna sedeža?
b) ali se lahko rok dobave za vozila podaljša na 60 dni od podpisa pogodbe?
c) ali so lahko kolesa 10-palčna, ob tem, da se vstopna višina ne spremeni?
d) ali je lahko širina vozila 1300 mm, glede na to, da ima naročnik po naših ocenah dovolj prostora, kjer bo vozilo obratovalo?
e) kako ponudnik dokazuje reference, ni obrazca, ali mora podati lastno izjavo?
f) ali lahko druge dimenzije (dolžina, višina) odstopajo za običajnih +/- 5 odstotkov? Ponudili bi vozilo dolžine 4400 namesto zahtevanih 4200 mm.
g) ali je lahko motor moči 5,3 namesto 5,5 kW, kar ne spremeni avtonomije in načina vožnje?
h) ali lahko prosimo pojasnite, kaj naj bi bila varnostna sklopka?
i) ali je lahko največja hitrost vozila 25 km/h namesto 30, kolikor je zahtevano?
j) glede na to, da vozilo ne bo homologirano, ali naročnik zahteva varnostne pasove ali ne?
Hvala za odgovore.

ODGOVOR

a) Da.
b) Da. Naročnik podaljšuje rok dobave za sklop 1 na 60 dni od podpisa pogodbe.
c) Da.
d) Da.
e) Skladno s točko 9.1.4 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, ponudnik dokazuje reference z izpolnitvijo obrazca ESPD v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«.
f) Da.
g) Da.
h) Varnostna sklopka je sklopka, s katero je omogočena vleka brez uporabe elektro pogona.
i) Da.
j) Varnostni pasovi niso potrebni.
Datum objave: 09.08.2019   10:26
VPRAŠANJE
Postavljeni rok dobave za električna vozila je zalo kratek, samo 30 dni. Prosimo za podaljšanje na 90 dni.
Iz obrazcev DA/NE za golf vozila ne razumemo dobro ali mora biti litijska baterija ali je lahko svinčena.
Tudi za varnosne pasove ne razumemo ali morajo biti ali ne.
Prosimo za odgovore.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok dobave za sklop 1 na 60 dni od podpisa pogodbe.
Baterija mora biti litijska. Če boste v obrazcu na tem mestu obkrožili NE, potem ponudba ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika in bo izločena kot nedopustna.
Varnostni pasovi niso obvezni.

Datum objave: 09.08.2019   10:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali je dobavni rok za sklop 4 (dva (2) električna viličarja) lahko 3 do 4 mesece?


ODGOVOR
Naročnik podaljšuje dobavni rok za sklop 4 na 4 mesece od podpisa pogodbe.Datum objave: 09.08.2019   10:28
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 4 , čelni električni viličar

V tehničnih zahtevah je da mora biti Radji obračanja Wa max 1700 mm , lahko ponudimo samo 3 mm daljši , se pravi 1703 mm.
Menim da 3 mm ne bo predstavljalo velik problem.

ODGOVOR

Tudi ponudba z radijem obračanja 1703 mm ustreza tehničnim zahtevam naročnika.


Datum objave: 12.08.2019   09:47
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 4.

Za sklop 4: vrednost primerljivih dobav minimalno 162.000,00 EUR

Ker je za ta sklop ovrednotena cena max. 30.000,00 EUR bi bila tukaj primerna vrednost primerljivih dobav minimalno 40.000,00 EUR

ODGOVOR
Zahteva naročnika je, da je ponudnik izvedel vsaj tri primerljive dobave. Na podlagi ocenjene vrednosti posamičnega sklopa je določena vrednost treh primerljivih dobav za posamezen sklop. Zahtevana vrednost primerljivih dobav, navedena v točki 9.1.4.1 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, velja za vse tri primerljive dobave skupaj za posamičen sklop. Primerljivih dobav je lahko tudi več kot tri, njihova skupna vrednost pa mora biti minimalno taka, kot je navedena za posamezen sklop.

VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 1

Za sklop 1: vrednost primerljivih dobav minimalno 93.000,00 EUR
Ker je ocenjen sklop vrednosti cca 30.000,00 EUR mislimo, bi bila primerna vrednost primerljivih dobav minimalno cca 40.000,00 EUR

ODGOVOR
Zahteva naročnika je, da je ponudnik izvedel vsaj tri primerljive dobave. Na podlagi ocenjene vrednosti posamičnega sklopa je določena vrednost treh primerljivih dobav za posamezen sklop. Zahtevana vrednost primerljivih dobav, navedena v točki 9.1.4.1 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, velja za vse tri primerljive dobave skupaj za posamičen sklop. Primerljivih dobav je lahko tudi več kot tri, njihova skupna vrednost pa mora biti minimalno taka, kot je navedena za posamezen sklop.Datum objave: 12.08.2019   09:48
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 1 električno potniško vozilo 6+2

Moč Motorja 5,5 kw - lahko ponudimo 5 kw
Proizvajalec zagotavlja min 90 km dosega

ODGOVOR
Lahko ponudite 5kw.Datum objave: 12.08.2019   09:48
VPRAŠANJE
Vprašanje za SKLOP 4. Elektro viličar

Prosti dvig mIn 1700 mm - Lahko ponudimo prostega dviga 1600 oz 1664 mm ?

ODGOVOR
NeDatum objave: 12.08.2019   10:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vprašanje za sklop 4 , čelni električni viličar. V tehničnih zahtevah je da mora biti MAX VIŠINA IZTEGNJENEGA TELESKOPA Max. 5700 mm.

Ali lahko ponudimo teleskop z MAX VIŠINO IZTEGNJENEGA TELESKOPA 5775 mm?

ODGOVOR

Da.