Dosje javnega naročila 005605/2019
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Blago: ZDRAVILA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 624.771,55 EUR

JN005605/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN005605/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
JN005605/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN005605/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN005605/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.12.2019
JN005605/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005605/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 151-371913
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI042
Golnik
Slovenija
Nabava in javna naročila, Rok Kikel
rok.kikel@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
http://www.klinika-golnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-vecjih-vrednosti.php

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11876
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZDRAVILA
Referenčna številka dokumenta: JN-5-2019-ZDRAVILA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava zdravil.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik - lekarna
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zdravil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
Golnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2019   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali zahtevate, da vam ponudimo natančno tista zdravila, ki jih zahtevate ali vam lahko ponudimo alternativne artikle? V program namreč lahko vpisujemo samo cene.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

DA, vse morebitne alternative bo naročnik potrjeval individualno po prejetem vprašanju oziroma predlogu.


Datum objave: 07.08.2019   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko predložimo potrdila iz Kazenske evidence, ki niso starejša od 30 dni?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
DADatum objave: 21.08.2019   09:49
VPRAŠANJE
Ali je potrebno ponudbi predložiti tudi OBR-6?

ODGOVOR

Da, podpisan in žigosan.


Datum objave: 21.08.2019   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod šifro #005571 zahtevate SEVORANE 250 ml para za inhaliranje sevofluran, kar pomeni, da favorizirate točno določenega proizvajalca.
Vljudno prosimo, da opis spremenite na "sevofluran 250 ml para za inhaliranje".

Za odgovor se vam zahvaljujemo, lep pozdrav.

ODGOVOR
Sprememba opisa ni možna, možno pa je ponuditi morebitne alternative, ki jih bo naročnik potrjeval individualno po prejetem vprašanju oziroma predlogu.Datum objave: 22.08.2019   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje:
1.Ali se lahko pod šifro #005314 Privigen 5 g/50 ml javimo z zdravilom s koncentracijo polispecifičnih imunoglobulinov 50 mg/ml v pakiranju po 100 ml (vsebnost učinkovine 5g/100ml)?
2.Ali se lahko pod šifro #005460 Privigen 10 g/100 ml javimo z zdravilom s koncentracijo polispecifičnih imunoglobulinov 50 mg/ml v pakiranju po 200 ml (vsebnost učinkovine 10g/200ml)?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Prosim, če sporočite BPZ šifro nadomestnega zdravila.Datum objave: 26.08.2019   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisu je razpisano zdravilo linezolid Krka 600 mg tablete x 10, ali lahko poudimo paralelno originalno zdravilo linezolid Zyvoxid tblete 600 mg x 10 z delovno šifro 19518?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
DA

VPRAŠANJE
Spoštovani,

nacionalne šifre zdravila (BPZ):
@1: Octagam 50 mg/ml a100 ml ....149669
@2: Octagam 50 mg/ml a200 ml ....149670

Lep pozdrav,


ODGOVOR

lahko prijavite, zaradi bolnikov, kjer zamenjava zdravila ni možna, bomo izbrali obe zdravili.
Morebitnim novim bolnikom bomo uvajali ugodnejše zdravilo.
Datum objave: 27.08.2019   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

med razpisanimi zdravili je pod šifro #003134 navedeno originatorsko zdravilo. Zanima nas, ali lahko v ta sklop ponudimo tudi paralelo, ki je biološko podobno zdravilo.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Prosimo navedite paralelo (ime, CBZ šifro)


Datum objave: 27.08.2019   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V javnem naročilu Klinike Golnik so razpisana referenčna biološka zdravila in sicer učinkovini rituksimab (Mabthera) in trastuzumab (Herceptin). Za navedeni molekuli na slovenskem trgu že obstajajo cenejše alternative, torej podobna biološka zdravila. Zanima nas, ali je na omenjenem javnem naročilu možno sodelovati s ponudbo cenejšega podobnega biološkega trastuzumaba in rituksimaba in sicer?

- Herzuma: podobni biološki trastuzumab z nacionalno šifro 149173
- Blitzima 100 mg podobni biološki rituksimab z nacionalno šifro 148869
- Blitzima 500 mg podobni biološki rituksimab z nacionalno šifro 148688


ODGOVOR

NE

Datum objave: 27.08.2019   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

odgovornost naročnika je, da definira svoje potrebe za predmet razpisa - zdravila, na osnovi katerih ponudniki oddajo svoje zavezujoče ponudbe. Glede na to, da je razumljivo, da so natančne količine zdravil, za katere ustanova predvideva, da jih bo v določenem obdobju potrebovala, težje predvidljive, pozivamo naročnika, da določi dopustno odstopanje od razpisnih in s tem tudi zavezujočih količin do +/- 10% ali podobno. Za nemoteno preskrbo bolnišnice z zdravili je za ponudnike ta podatek nujen ter mora biti za naročnika zavezujoč, zato pozivamo naročnika, da ustrezno dopolni razpisno dokumentacijo. V nasprotnem primeru ni mogoče pričakovati, da bodo ponudniki lahko izpolnili svoje obveznosti po pogodbi in poskrbeli za nemoteno preskrbo bolnišnice z zdravili.

V kolikor pa smatrate, da je z vaše strani nemogoče predvideti potrebe za vašo ustanovo, je pa nerealno pričakovati, da bo za to skrbel ponudnik. Torej, v kolikor se ne morete ali ne želite zavezati k nakupu zavezujočih količin (z nekim razumnim odstopanjem) pa vas pozivamo da iz razpisnih pogojev izvzamete penaliziranje dobaviteljev (na primer kritni kup) za zamude v dobavah zdravil.

V poslovnem odnosu se pričakuje, da so obveznosti pogodbenih partnerjev, naročnika in ponudnika, uravnotežene.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je v Javnem naročilu definiral svoje potrebe, glede na preteklo porabo določenih artiklov zdravil. Količine so dejanske glede na porabo v zadnjih 12 mesecih. Naročnik pričakuje porabo v teh okvirnih količinah, ki jih je navedel, zato pogojev javnega naročila ne bo spreminjal. Pri zdravilih z manjšo porabo, lahko že en sam sprejet bolnik z določenim zdravilom spremeni porabo za precej velik delež, česar pa ni mogoče predvideti vnaprej. Naročnik v tem primeru ravna po načelu ekonomske vzdržnosti in razumne obravnave ponudnika.

Določbe za kritni nakup prav tako ostanejo v veljavi, saj le-te naročnik lahko uporabi, kadar je zamuda izrecno na strani ponudnika, da naročenega blaga ne dobavi ob tem pa ne izkaže, da je za zamudo kriva višja sila oziroma druge okoliščine na katere ponudnik ni imel vpliva. Ponudnik je že skladno s tehničnimi specifikacijami naročnika dolžan obvestiti o težavah z dobavo blaga. Le-to naj ponudnik izvedel nemudoma oziroma v najkrajšem možnem času, ko je za tako okoliščino izvedel. Ob tem naročnik zahteva predložitev dokazila s strani ponudnikovega dobavitelja oziroma proizvajalca določenega blaga iz katerega izhajajo razlogi za zamudo v dobavi ali nezmožnosti dobave. Le-tako je medsebojno sodelovanje korektno ter naročnik lažje ureja nemoteno dobavo blaga, ki bi ga potreboval.Datum objave: 28.08.2019   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zastavljamo vam vprašanja in sicer:

Ali vam lahko pod šifro 005745 ponudimo zdravilo Etopozid Kabi 500mg/25ml, z del.št. 146349?
Ali vam lahko pod šifro 005079 ponudimo zdravilo Moksifloksacin Kabi 400mg/250ml, z del.št. 146513?

Hvala za odgovore

ODGOVOR
Ali vam lahko pod šifro 005745 ponudimo zdravilo Etopozid Kabi 500mg/25ml, z del.št. 146349?
ODG: DA
Ali vam lahko pod šifro 005079 ponudimo zdravilo Moksifloksacin Kabi 400mg/250ml, z del.št. 146513?
ODG: DA
Datum objave: 04.09.2019   12:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v 22.členu pogodbe določate, da začne pogodba veljati s predložitvijo finančnega zavarovanja, ki ni nikjer opredeljeno.

Prosimo, da ta del brišete, saj od ponudnikov ne morete zahtevati finančnih zavarovanj, če le ta niso bila predhodno določena v RD.

lp


ODGOVOR

Naročnik bo od izbranega ponudnika zahteval predložitev finančnega zavarovanje. Naročnik dopolnjuje dokumentacijo javnega naročila in sicer z naslednjim besedilom:

"Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po sklenitvi pogodbe predložiti: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki garancije banke / zavarovalnice / finančni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 5% vrednosti pogodbe z DDV, z veljavnostjo najmanj en (1) mesec dlje od pogodbenega obdobja, ki je sedemnajst (17) mesecev. Pogodba postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da se ponudnik odloči za finančni depozit bo naročnik ponudniku na njegov poziv, po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja le-tega vrnil na njegov poslovni račun.

Predložene originalne garancije banke / zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku, morajo biti izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Predložene bančne garancije morajo vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za njih veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758!

Naročnik bo v skladu z določili Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016) omogočil izbranem ponudnikom, da namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer bo moral novi instrument nadomestiti prejšnjega."

Pri pripravi ponudbo upoštevajte spremembe.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 7. členu pogodbe določate, da je vrednost določena na okvirno količino 24 mesecev. Glede na to, da pogodba traja 17 mesecev, predlagamo, da določbo 7. člena ustrezno korigirate.

lp

ODGOVOR

Naročnik bo korigiral vzorec pogodbe.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Razpisujete JN za obdobje 17 mesecev, po drugi strani pa zahtevate veljavnost ponudbe 600 dni. Predlagamo popravek trajanja ponudbe.

2. Poleg tega navajate, da v primeru, da bodo nastopili razlogi, zaradi katerih podpis pogodb ne bo možen do preteka veljavnosti ponudbe, mora vsak ponudnik zagotoviti, da se bo veljavnost ponudbe podaljšala za najmanj toliko časa, kot bo trajal razlog, zaradi katerega podpis pogodbe v času prvotne veljavnosti ponudbe ni bil možen. Ta zahteva je v nasprotju z določili ZJN-3. Naročnik lahko prosi za podaljšanje, ponudnik pa ima možnost potrditi ali zavrniti in ga naročnik ne morete zavezati.
Predlagamo popravek zahteve.

ODGOVOR
naročnik je napačno zapisal veljavnost ponudbe.
1. Pravilna veljavnost ponudbe je 60 dni od skrajnega roka za oddajo ponudbe.

2. Naročnik bo v primeru, da pogodb ne bo sklenjenih v roku njenih veljavnosti na ponudnika naslovil prošnjo za podaljšanje ponudbe ter bo ponudnik o tem odločil po lastni presoji.Datum objave: 04.09.2019   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki X. razpisna dokumentacija predvideva veljavnost ponudbe najmanj 600 koledarskih dni, kar je neobičajno dolgo. Menimo, da mora ponudba veljati toliko časa, da naročnik lahko izvede naročilo, se pravi izbere najboljšega ponudnika in z njim podpiše pogodbo, vključujoč čas, ko bi se oddaja naročila zaradi revizijskih zahtevkov podaljšala. Ko je pogodba enkrat sklenjena, naprej velja pogodba in njena določila, ni pa potrebno, da ponudba ostane v veljavi. Ponudba, ki bi neizbranega ponudnika vezala še skoraj dve leti, predstavlja nesorazmerno breme za takšnega ponudnika. Predlagamo, da rok veljavnosti ponudbe prilagodite tako, da bo skladna z rokom, predvidenim v ponudbi (OBR-1), se pravi »najmanj 60 koledarskih dni po datumu določenem za prejem ponudb.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pravilno je 60 koledarskih dni.


Datum objave: 05.09.2019   06:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko na šifro #001743 ponudimo zdravilo Ondansetron Accord 2MG/ML AMP 2ML, pakiranje po 5 ampul, šifra 134465?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
DA


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali lahko na razpisne šifre ponudimo tudi naslednja zdravila:

#001785 - Pregabalin Krka 150mg trde kaps. 56x150mg, delovna šifra 146807
#003802 - Kamiren XL 4mg s pod. spr. 30x4mg, delovna šifra 025240
#002210 - Kamiren 4mg 2x4mg, delovna šifra 020710
#005750 - Atoris 10mg tbl. 30x10mg, delovna šifra 081000
#001196 - Ecytara 10mg film. tbl. 28x10mg, delovna šifra 58793

Lep pozdrav,


ODGOVOR
#001785 - Pregabalin Krka 150mg trde kaps. 56x150mg, delovna šifra 146807 - DA
#003802 - Kamiren XL 4mg s pod. spr. 30x4mg, delovna šifra 025240 - DA
#002210 - Kamiren 4mg 2x4mg, delovna šifra 020710 - DA
#005750 - Atoris 10mg tbl. 30x10mg, delovna šifra 081000 - DA
#001196 - Ecytara 10mg film. tbl. 28x10mg, delovna šifra 58793 - DA


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali lahko na šifro #004746 ponudimo tudi katero izmed paralelnih zdravil:

Zaldiar 37.5/325MG FILM TBL 30X, delovna šifra 147446
Zaracet 37.5MG/325MG FILM TBL 30X, delovna šifra 124699

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Zaldiar 37.5/325MG FILM TBL 30X, delovna šifra 147446 - DA
Zaracet 37.5MG/325MG FILM TBL 30X, delovna šifra 124699 - DA
Datum objave: 05.09.2019   06:40
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor, ali lahko na sledeče šifre ponudimo tudi paralele:

#003083 - Lacipil 4mg film. tbl., pakiranje po 28 tbl, delovna šifra 063754
#005746 - Zinacef 1500 mg praš. za rast. za injiciranje, 1 viala, delovna šifra 091170
#005737 - Valcyte 450 mg film. tbl., pakiranje po 60 tbl., delovna šifra 146207
#004952 - Reglan 10 mg/2ml razt. za injiciranje, pakiranje po 30, z delovno šifro 072451
#000180 - Siofor 850 mg film. tabl., pakiranje po 60 tbl., delovna šifra 076058
#000568 - Monkasta 10mg film. tabl., pakiranje po 28 tbl, delovna šifra 013030
#003575 - Coryol 25 mg tbl., pakiranje po 28 tbl, delovna šifra 006300
#005054 - Adenocor 3 mg/ml, 2 ml viala, pakiranje po 6 vial, delovna šifra 144700

Lep pozdrav.


ODGOVOR
#003083 - Lacipil 4mg film. tbl., pakiranje po 28 tbl, delovna šifra 063754 - DA
#005746 - Zinacef 1500 mg praš. za rast. za injiciranje, 1 viala, delovna šifra 091170 - DA
#005737 - Valcyte 450 mg film. tbl., pakiranje po 60 tbl., delovna šifra 146207 - DA
#004952 - Reglan 10 mg/2ml razt. za injiciranje, pakiranje po 30, z delovno šifro 072451 - DA
#000180 - Siofor 850 mg film. tabl., pakiranje po 60 tbl., delovna šifra 076058 - DA
#000568 - Monkasta 10mg film. tabl., pakiranje po 28 tbl, delovna šifra 013030 - DA
#003575 - Coryol 25 mg tbl., pakiranje po 28 tbl, delovna šifra 006300 - DA
#005054 - Adenocor 3 mg/ml, 2 ml viala, pakiranje po 6 vial, delovna šifra 144700 - DA
Datum objave: 05.09.2019   06:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovor, ali lahko na razpisano šifro št. #005772 ponudimo paralelno zdravilo Dexdor 100mcg/ml 2ml ampule 25X z delovno šifro 133485.

Vnaprej hvala za odgovor.


ODGOVOR
DA


VPRAŠANJE
Spoštovani,

za razpisano šifro #003134 je na voljo tudi biološko podobno zdravilo. Zanima nas, ali lahko ponudimo zdravilo Kanjinti 150 mg praš. za inf., pakiranje po 1 viala, z nac. šifro 149274.

ODGOVOR
Lahko prijavite, zaradi bolnikov, kjer zamenjava zdravila ni možna, bomo izbrali obe zdravili.
Morebitnim novim bolnikom bomo uvajali ugodnejše zdravilo.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za odgovor, ali vam lahko na naslednje šifre ponudimo tudi zdravila:

- na razp. šifro #005079 zdravilo Moksifloksacin Stada 400 mg/250 ml razt. za infundiranje, šifra zdravila 145561
- na razp. šifro #005091 zdravilo Pregabalin Stada 25 mg trde kps. 56X, šifra 149119
- na razp. šifro #005092 zdravilo Pregabalin Stada 75 mg trde kps. 56X, šifra 149120
- na razp. šifro #001785 zdravilo Pregabalin Stada 150 mg trde kps. 56X, šifra 149121

Lep pozdrav.

ODGOVOR
- na razp. šifro #005079 zdravilo Moksifloksacin Stada 400 mg/250 ml razt. za infundiranje, šifra zdravila 145561 - DA
- na razp. šifro #005091 zdravilo Pregabalin Stada 25 mg trde kps. 56X, šifra 149119 - DA
- na razp. šifro #005092 zdravilo Pregabalin Stada 75 mg trde kps. 56X, šifra 149120 - DA
- na razp. šifro #001785 zdravilo Pregabalin Stada 150 mg trde kps. 56X, šifra 149121 - DA


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sprašujemo vas, ali lahko na šifro št. #005247 ponudimo paralelno zdravilo Chirocaine 2,5 mg/ml razt. za incijiranje 10ml amp., pakiranje po 10 ampul, z delovno šifro 040525.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ne, poraba zdravila je tako majhna, da bi večje pakiranje lahko pomenilo da zavržemo zdravilo.Datum objave: 05.09.2019   06:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
določbi 9. člena osnutka pogodbe in 4. točke Tehnične specifikacije sta v nasprotju z načeli javnega naročanja, saj najboljšemu ponudniku ne dajeta pravne varnosti, da bo zdravilo dobavljal v celotnem pogodbenem obdobju, kljub temu, da je zdravilo dolžan imeti na zalogi. Določba na določen način diskriminira veledrogerije in druge ponudnike in omogoča zlorabe javnega naročila na način, da potencialni dobavitelj počaka na zaključek naročila, potem pa z minimalno nižjo ceno in brez obveznosti izpolnjevanja vseh razpisnih obveznosti (npr. predložitev dokazil, finančnih zavarovanj) izrine izbranega ponudnika. Poleg tega pa je tudi nejasno, kaj se šteje za prihod na trg (npr. ali mora biti dosežen določen tržni delež, kot to velja za določitev NPV) ali je dovolj že prodaja 1 škatlice. Določba je smiselno enaka zahtevi, kot če bi Policija, ki je naročila 100 osebnih vozil pri najboljšem ponudniku, npr. Volkswagnu, od njega zahtevala naj namesto že naročenih vozil dobavi cenejša vozila z enakimi karakteristikami, npr. Renault, nasprotnem primeru pa bo vozila sama kupila pri cenejšem ponudniku. Predlagamo, da omenjeno določbo črtate, sicer bomo prisiljeni vložiti zahtevek za revizijo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Klinika Golnik dela po načelu gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi. Negospodarno je kupovati na primer zamenljivo zdravilo po višji ceni. Iz izkušenj vemo, da lahko na trg pride cenejše generično zdravilo, dobavitelj pa še vedno ponuja originator po višji ceni. V zgoraj omenjenih primerih Klinika Golnik vedno prednostno kontaktira izbranega dobavitelja.


Datum objave: 05.09.2019   06:47
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za odgovor glede paralel:

Ali vam lahko pod šifro #003458 ponudimo zdravilo Fulvestrant Lek 250ml/5ml 2x, del.šifra 147560? - Lahko prijavite, zaradi bolnikov, kjer zamenjava zdravila ni možna, bomo izbrali obe zdravili.
Morebitnim novim bolnikom bomo uvajali ugodnejše zdravilo.
Ali vam lahko pod šifro #004091ponudimo zdravilo Kvelux 100mg film. tbl., del.šifra 92770?
Ali vam lahko pod šifro #004105 ponudimo zdravilo Kvelux 25mg film. tbl., del.šifra 72990?
Ali vam lahko pod šifro #004870 ponudimo zdravilo Sanval 10mg film. tbl., del.šifra 79618?
Ali vam lahko pod šifro #004878 ponudimo zdravilo Sanval 5mg film. tbl., del.šifra 79588?
Ali vam lahko pod šifro #005538 ponudimo zdravilo Rixathon 500mg konc. viala 50ml, del.šifra 148680?
Ali vam lahko pod šifro #005576 ponudimo zdravilo Rixathon 100mg konc. viala 10ml 2x, del.šifra 148678?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Ali vam lahko pod šifro #003458 ponudimo zdravilo Fulvestrant Lek 250ml/5ml 2x, del.šifra 147560?
ODG: Lahko prijavite, zaradi bolnikov, kjer zamenjava zdravila ni možna, bomo izbrali obe zdravili. Morebitnim novim bolnikom bomo uvajali ugodnejše zdravilo.

Ali vam lahko pod šifro #004091ponudimo zdravilo Kvelux 100mg film. tbl., del.šifra 92770?
DA
Ali vam lahko pod šifro #004105 ponudimo zdravilo Kvelux 25mg film. tbl., del.šifra 72990?
DA
Ali vam lahko pod šifro #004870 ponudimo zdravilo Sanval 10mg film. tbl., del.šifra 79618?
DA
Ali vam lahko pod šifro #004878 ponudimo zdravilo Sanval 5mg film. tbl., del.šifra 79588?
DA
Ali vam lahko pod šifro #005538 ponudimo zdravilo Rixathon 500mg konc. viala 50ml, del.šifra 148680?
ODG: Lahko prijavite, zaradi bolnikov, kjer zamenjava zdravila ni možna, bomo izbrali obe zdravili. Morebitnim novim bolnikom bomo uvajali ugodnejše zdravilo.

Ali vam lahko pod šifro #005576 ponudimo zdravilo Rixathon 100mg konc. viala 10ml 2x, del.šifra 148678?
ODG: Lahko prijavite, zaradi bolnikov, kjer zamenjava zdravila ni možna, bomo izbrali obe zdravili. Morebitnim novim bolnikom bomo uvajali ugodnejše zdravilo.

Datum objave: 05.09.2019   06:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V tehničnih zahtevah določate, da morajo imeto dostavljena zdravila vsaj 50% preostalega roka veljavnosti uporabe. Taka zahteva se nam zdi malo drastična.

Predlagamo, da določite zahtevo tako, da bo sprejemljiva za obe strani in kot je praksa v Sloveniji pri zdravilih, da je rok uporabnosti najmanj 6 mesecev.

ODGOVOR
Pri zdravilih z manjšo porabo bi skrajševanje omenjenega časa predstavljalo večje finančno breme za naročnika, zato časa ne bomo spreminjali.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi z vašim odgovorom:
"VPRAŠANJE
Spoštovani,ali zahtevate, da vam ponudimo natančno tista zdravila, ki jih zahtevate ali vam lahko ponudimo alternativne artikle? V program namreč lahko vpisujemo samo cene.Lep pozdrav.
ODGOVOR
DA, vse morebitne alternative bo naročnik potrjeval individualno po prejetem vprašanju oziroma predlogu."

Menimo, da je vaša zahteva v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave ponudnikov, pri tem pa se ne sledi niti načelu transparentne porabe javnih sredstev. Paralele dopuščate le in zgolj, če jih predhodno potrdite, s tem pa omogočate ponudnikom originatorjev, da podajo višjo ceno/nižji popust, če v skupini teh zdravil ni potrjena nobena paralela. Poleg tega ponudniki niso v enakopravnem položaju. Rok za vprašanja, preko katerih lahko ponudnik vpraša za paralelo je 30.08.2019, rok za oddajo pa 11.09.2019, kar pomeni, da ponudniki, ki bi prejeli informacijo o paraleli po 30.08.2019 tega zdravila ne morejo ponuditi, kar pomeni, da nimajo vsi enake možnosti, s tem pa zapirate konkurenco med ponudniki, kar bi se lahko razumelo kot favoriziranje ponudnikov originatorjev.
lp


ODGOVOR

Klinika Golnik dela po načelu gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi in prav zato omogoča prijavo alternativ. To določajo tudi posamezni členi pogodbe in tehničnih specifikacij. Razpisana zdravila so bila tista, ki smo jih v zadnjem obdobju kupovali. Potrjevanje morebitnih paralel je nujno zaradi razlikovanja v pomožnih snoveh pri posameznih zdravilih (npr. vsebnost etanola).


Datum objave: 05.09.2019   06:48
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ( ponudbeni predračun), ste pod učinkovino trastuzumab navedli le zdravilo Herceptin 150mg viala. Sprašujemo vas, zakaj niste razpisali tudi trastuzumab-podobno biološko zdravilo in zakaj niste te iste učinkovine razpisali tudi v jakosti 420mg.
Hvala za odgovor


ODGOVOR
Morebitnih paralel ne razpisujemo, predloge mora podati ponudnik sam. Predvidene potrebe po jakosti 420mg v času priprave razpisa ni bilo.Datum objave: 05.09.2019   06:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

-Pod šifro #000201 zahtevate Edemox tbl 20x250 mg. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 143625?
-Pod šifro #002445 zahtevate MSI amp 5x100 mg/5 ml. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 143372?
-Pod šifro #002537 zahtevate MSI amp 10 x 20mg/1 ml. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 143373?
-Pod šifro #005054 zahtevate Adenosin Altamedics amp 6x69mg/2 ml. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 144125?
-Pod šifro #005070 zahtevate Ampicilina viala 1gx100. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 143605?
-Pod šifro #005308 zahtevate Resincalcio 15 g prašek, 26 vrečk. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 143523?
-Pod šifro #005735 zahtevate Remifentanil Kern Pharm 5x1 mg viala. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 144046?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
-Pod šifro #000201 zahtevate Edemox tbl 20x250 mg. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 143625? - DA

-Pod šifro #002445 zahtevate MSI amp 5x100 mg/5 ml. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 143372? - DA

-Pod šifro #002537 zahtevate MSI amp 10 x 20mg/1 ml. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 143373? - DA-

Pod šifro #005054 zahtevate Adenosin Altamedics amp 6x69mg/2 ml. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 144125? - DA

-Pod šifro #005070 zahtevate Ampicilina viala 1gx100. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 143605? - DA

-Pod šifro #005308 zahtevate Resincalcio 15 g prašek, 26 vrečk. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 143523? - NE, ker ne moremo dostopati do SPC in ne moremo potrditi da gre za identično zdravilo

-Pod šifro #005735 zahtevate Remifentanil Kern Pharm 5x1 mg viala. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo nadomestno zdravilo z nacionalno šifro 144046? - DA


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko ponudimo enakovredne artikle pri artiklih:

004110 - ali lahko ponudimo zdravilo Lactecon z del.št. 038237
004494 - ali lahko ponudimo zdravilo Rytmonorm 150mg s pakiranjem 5x10 tbl v potisnem omotu, del.št. 056065
005721 - ali lahko ponudimo zdravilo Memantin Mylan 10mg z del.št. 147252?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

004110 - ali lahko ponudimo zdravilo Lactecon z del.št. 038237 - DA

004494 - ali lahko ponudimo zdravilo Rytmonorm 150mg s pakiranjem 5x10 tbl v potisnem omotu, del.št. 056065 - DA

005721 - ali lahko ponudimo zdravilo Memantin Mylan 10mg z del.št. 147252? - DA