Dosje javnega naročila 005549/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje Sava od km ter na žel. progi R70 Podbrdo Grahovo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 449.767,21 EUR

JN005549/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2019
JN005549/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN005549/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
JN005549/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019

    JN005549/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320177/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320177/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11869
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje Sava od km ter na žel. progi R70 Podbrdo Grahovo
Referenčna številka dokumenta: 101/2019/13
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje Sava od km 521+990 do km 522+200 ter na žel. progi R70, odsek Podbrdo - Grahovo v km 38+456 do km 38+670
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na postajnem odseku Zagorje - Sava od km 521+990 do 522+090 (l=100 m) PLS2
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobava in montaža lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na postajnem odseku Zagorje - Sava od km 521+990 do 522+090 (l=100 m) PLS2
II.2.4 Opis javnega naročila
Obvezen ogled lokacije: (pogoj za sodelovanje na razpisu, ponudbe ponudnikov, ki se ne bodo udeležili ogleda, bodo izločene iz predmetnega postopka oddaja javnega naročila), predviden datum ogleda:
- lokaciji I in II: Zbirno mesto: Železniška postaja Zagorje ob Savi, 09.08.2019 ob 9.00.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na postajnem odseku Zagorje - Sava od km 522+080 do km 522+200 (l=120 m) PLS3
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobava in montaža lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na postajnem odseku Zagorje - Sava od km 522+080 do km 522+200 (l=120 m) PLS3
II.2.4 Opis javnega naročila
Obvezen ogled lokacije: (pogoj za sodelovanje na razpisu, ponudbe ponudnikov, ki se ne bodo udeležili ogleda, bodo izločene iz predmetnega postopka oddaja javnega naročila), predviden datum ogleda:
- lokaciji I in II: Zbirno mesto: Železniška postaja Zagorje ob Savi, 09.08.2019 ob 9.00.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na postajnem odseku Podbrdo Grahovo od km 38+456 do km 38+670 (l=100 m) PLS in popravilo opornega zidu
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobava in montaža lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na postajnem odseku Podbrdo Grahovo od km 38+456 do km 38+670 (l=100 m) PLS in popravilo opornega zidu
II.2.4 Opis javnega naročila
Obvezen ogled lokacije: (pogoj za sodelovanje na razpisu, ponudbe ponudnikov, ki se ne bodo udeležili ogleda, bodo izločene iz predmetnega postopka oddaja javnega naročila), predviden datum ogleda:

- lokacija III: Zbirno mesto: Železniška postaja Most na Soči, 08.08.2019 ob 9.00.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.08.2019   12:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11869

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Obvezen ogled lokacije: (pogoj za sodelovanje na razpisu, ponudbe ponudnikov, ki se ne bodo udeležili ogleda, bodo izločene iz predmetnega postopka oddaja javnega naročila), predviden datum ogleda:
- lokaciji I in II: Zbirno mesto: Železniška postaja Zagorje ob Savi, 09.08.2019 ob 9.00.
- lokacija III: Zbirno mesto: Železniška postaja Most na Soči, 08.08.2019 ob 9.00.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2019   13:00

Dodatne informacije:
Obvezen ogled lokacije: (pogoj za sodelovanje na razpisu, ponudbe ponudnikov, ki se ne bodo udeležili ogleda, bodo izločene iz predmetnega postopka oddaja javnega naročila), predviden datum ogleda:
- lokaciji I in II: Zbirno mesto: Železniška postaja Zagorje ob Savi, 09.08.2019 ob 9.00.
- lokacija III: Zbirno mesto: Železniška postaja Most na Soči, 08.08.2019 ob 9.00.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2019   10:52
VPRAŠANJE
Gre za ponovitev postopka, zato nas zanima, če je potrebno, da se ponovno udeležimo ogledov lokacij ali boste upoštevali prisotnost na ogledu po postopku JN003868/2019?

ODGOVOR

Spoštovani,

vsak postopke oddaje javnega naročila se vodi kot zaključena in samostojna celota. Zato je udeležba na ogledu obvezna.

Lep pozdrav.