Dosje javnega naročila 005552/2019
Naročnik: OBČINA DESTRNIK, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik
Storitve: OPRAVLJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE DESTRNIK ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 74.898,00 EUR

JN005552/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2019
JN005552/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN005552/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2019
JN005552/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2019

    JN005552/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DESTRNIK
Janežovski Vrh 42
2253
SI
Destrnik
Slovenija
Metka Kajzer
obcina.destrnik@destrnik.si
+386 27619250

Internetni naslovi
https://destrnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://destrnik.si/
ESPD: https://destrnik.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11890
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OPRAVLJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE DESTRNIK ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevoz osnovnošolskih otrok na območju Občine Destrnik, za obdobje šolskega leta 2019/2020 do in iz OŠ Destrnik - Trnovska vas.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Občine Destrnik (do in iz OŠ Destrnik - Trnovska vas)
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevoz osnovnošolskih otrok na območju Občine Destrnik, za obdobje šolskega leta 2019/2020 do in iz OŠ Destrnik - Trnovska vas.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   10:01
Kraj: Kraj: Informacijski sistem e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kraj: Informacijski sistem e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2019   08:30
VPRAŠANJE
Po pregledu razpisne dokumentacije in voznih redov nam ni popolnoma jasno z minimalno koliko avtobusi se lahko izvedejo prevozi? Prosimo vas, da kot naročnik, kateri najboljše pozna razpisane relacije in potrebne čase vožnje z avtobusom, nam podate odgovor ali je navedene prevoze možno vsakodnevno izvajati z dvema avtobusoma od katerih ima eden najmanj 48 in drugi najmanj 28 sedežev?

ODGOVOR

Ponudnik mora obvezno zagotoviti prevoze v časovnicah razvidnih iz razpisne dokumentacije, s kolikimi avtobusi je v domeni ponudnika.


Datum objave: 19.08.2019   08:33
VPRAŠANJE
Zanima nas v kolikšni višini (z DDV) imate kot naročnik zagotovljena sredstva za predmetni objavljeni razpis v celotnem obdobju njegovega izvajanja?

ODGOVOR

Razpoložljiva sredstva za prevoze so zagotovljena na proračunski postavki 411900 - regresiranje prevozov v šolo. Predmetna postavka je namenjena za financiranje vseh vrst prevozov - tudi za otroke s posebnimi potrebami in otroke, ki obiskujejo druge šole. Proračun je javno objavljen na spletni strani Občine Destrnik. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 73.000 EUR.