Dosje javnega naročila 005551/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
Storitve: ODVOZ OKOLJU NEVARNIH IN NENEVARNIH ODPADKOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 48.800,00 EUR

JN005551/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2019
JN005551/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2019
JN005551/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.08.2019
JN005551/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN005551/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN005551/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN005551/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN005551/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.10.2019
JN005551/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN005551/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN005551/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.01.2020
JN005551/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN005551/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005551/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Celovška cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Penev
petra.penev@lpp.si
+386 15822613
+386 15822550

Internetni naslovi
http://www.lpp.si/javna-narocila

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lpp.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11885
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prevoz potnikov


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ODVOZ OKOLJU NEVARNIH IN NENEVARNIH ODPADKOV
Referenčna številka dokumenta: LPP-64/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90512000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je odvoz nevarnih in nenevarnih odpadkov, kar vključuje odvoz, uničenje oz. reciklažo okolju nevarnih in nenevarnih odpadkov, v nadaljevanju »odvoz odpadkov«, z lokacije JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, za obdobje šestintrideset (36) mesecev.

Predmetno javno naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa:
1. SKLOP ŠT. 1: Odvoz okolju nevarnih odpadkov,
2. SKLOP ŠT. 2: Odvoz okolju nenevarnih odpadkov.

Splošni opis predmeta javnega naročila je razviden iz ponudbenega predračuna predmeta javnega naročila ter iz ponudbenih pogojev naročnika, ki so opredeljeni v nadaljevanju razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Odvoz okolju nevarnih odpadkov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Odvoz okolju nevarnih odpadkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Odvoz okolju nenevarnih odpadkov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Odvoz okolju nenevarnih odpadkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   12:10
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2019   14:47
Spoštovani,

Skladno z vašim vprašanjem smo popravili ponudbeni predračun v postavki št. 1.
Nov ponudbeni predračun bo objavljen na naši spletni strani LPP.

Lep pozdrav

Zavrl Mateja