Dosje javnega naročila 005559/2019
Naročnik: CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK, Novi trg 43A, 1241 Kamnik
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k objektu Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005559/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2019
JN005559/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN005559/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN005559/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2019
JN005559/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2019
JN005559/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN005559/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005559/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK
Novi trg 43A
1241
SI
Kamnik
Slovenija
tatjana.lipovsek@cirius.kamnik.si
+386 18317444
+386 18303218

Internetni naslovi
http://www.cirius-kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320287/Objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11903
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k objektu Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k objektu Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k objektu Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   15:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   15:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2019   12:53
Naročnik podaja pojasnilo in popravek razpisne dokumentacije in sicer tako, da se ta v točki 11 Merilo c- dodatne reference po novem pravilno glasi: "Kot dodatne reference se priznavajo referenčni projekti izvedeni v zadnjih sedmih letih pred objavo obvestila o naročilu izvedel vsaj en projekt, katerega predmet je bila priprava IDZ, DGD/PGD in PZI ter spremljajoče projektne dokumentacije za primerljive objekte. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-126 Stavbe splošnega družbenega pomena, pri čemer mora investicijska vrednost objekta za katerega je bila pripravljena projektna dokumentacija znašati vsaj 500.000 EUR brez DDV. ".

Ponudniki naj popravljeno investicijsko vrednost objekta upoštevajo pri pripravi ponudbe.

Datum objave: 06.08.2019   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali bi lahko popravili razpisno dokumentacijo tudi v tč. 13.11. (reference ponudnika) in tč. 13.12. (kadrovska usposobljenost) tako, da se kot primerljivi objeki upoštevajo javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-126 Stavbe splošnega družbenega pomena?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je določil referenčni pogoj, ki je sorazmeren predmetu naročila in z njim povezan Ker gre za objekt, kjer je potrebno dobro poznati področno zakonodajo je naročnik kot pogoj za izkazovanje usposobljenosti zahteval, da je ponudnik v preteklosti vsaj enkrat že projektiral tovrstno gradnjo. V okviru merila pa je naročnik že določil objekte CC 126. Naročnik dokumentacije v zvezi z naročilom ne bo spreminjal.



VPRAŠANJE
Spoštovani

Zaradi odpiranja konkurence vas pozivamo, da kot osnovno referenco dovolite vse objekte iz klasifikacije 126, saj gre za sorodne objekte. S tem boste odprli možnosti tudi za ostale ponudnike in s tem dobili kvalitetnejše ponudbe in tudi nižje cene.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je določil referenčni pogoj, ki je sorazmeren predmetu naročila in z njim povezan Ker gre za objekt, kjer je potrebno dobro poznati področno zakonodajo je naročnik kot pogoj za izkazovanje usposobljenosti zahteval, da je ponudnik v preteklosti vsaj enkrat že projektiral tovrstno gradnjo. V okviru merila pa je naročnik že določil objekte CC 126. Naročnik dokumentacije v zvezi z naročilom ne bo spreminjal.



Datum objave: 07.08.2019   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali bi lahko popravili razpisno dokumentacijo tudi v tč. 13.11. (reference ponudnika) in tč. 13.12. (kadrovska usposobljenost) tako, da se kot primerljivi objeki upoštevajo javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-126 Stavbe splošnega družbenega pomena?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani, naročnik je določil referenčni pogoj, ki je sorazmeren predmetu naročila in z njim povezan Ker gre za objekt, kjer je potrebno dobro poznati področno zakonodajo je naročnik kot pogoj za izkazovanje usposobljenosti zahteval, da je ponudnik v preteklosti vsaj enkrat že projektiral tovrstno gradnjo. V okviru merila pa je naročnik že določil objekte CC 126. Naročnik dokumentacije v zvezi z naročilom ne bo spreminjal.



Datum objave: 07.08.2019   08:19
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
zanima nas, zakaj idejna zasnova ni bila izbrana na projektnem natečaju, skladno z 100.členu ZJN-3? Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Spoštovani,
za pripravo ponudbe v predmetnem postopku oddaje javnega naročila odgovor na to vprašanje ni potreben, vsled česar naročnik nanj ne bo odgovarjal. Naročnik je predhodni postopek v celoti vodil skladno s pravili ZJN-3.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
kolikšna je ocenjena vrednost investicije prizidave, vključno z zunanjo ureditvijo?

ODGOVOR

Ocenjena vrednost je 1,5 milijona EUR brez DDV.


Datum objave: 07.08.2019   08:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1. Ali obstaja geološko poročilo? Ali ga mora izvajalec zagotoviti?
2. Ali ima naročnik na voljo geodetski posnetek s certifikatom ali ga mora zagotoviti izvajalec?
3. Ali mora izvajalec zagotoviti tudi PHPP izračun?

ODGOVOR
1. in 2. Geološko poročilo in geodetski posnetek zagotovi naročnik.
3. Izvajalec mora zagotoviti PHPP izračun.



Datum objave: 09.08.2019   07:32
VPRAŠANJE
11 Merilo in ponudbena cena
Pod točko B je merilo za ponudbeno ceno tudi ROK IZVEDBE
Pod točko B je nato opredeljeno - citiramo in razpisne dokumentacije:

Maksimalni rok izvedbe znaša 14 tednov od podpisa pogodbe.
Ponudnik, ki bo ponudil krajši rok od maksimalno dopustnega, ki znaša 14 tednov od podpisa pogodbe bo pridobil točke po izračunu iz gornje formule.

Minimalni rok izvedbe znaša 14 tednov in bo naročnik v primeru, da bo ponudnik navedel krajši rok štel rok 14 tednov pri izračunu po formuli.

KAJ JE ZDAJ PRAVILNO MAKSIMALNI ALI MINIMALNI ROK - oboje je 14 tednov, to pomeni, da pri dikciji, kot je napisana, ni vpliva na formulo.
Če ponudiš manj kot 14 tednov se šteje, in ponovno če ponudiš manj kot 14 tednov se šteje 14 tednov?
PROSIM ZA POPRAVEK!

ODGOVOR


Naročnik spreminja dokumentacijo na način, da se briše stavek "Minimalni rok izvedbe znaša 14 tednov in bo naročnik v primeru, da bo ponudnik navedel krajši rok štel rok 14 tednov pri izračunu po formuli."


Datum objave: 09.08.2019   07:35
VPRAŠANJE
V vzorcu pogodbe 13. člen je govora o AVTORSKIH PRAVICAH, kjer izvajalce jamči, da bodo vsi materiali, ki jih bo izdelal za naročnika njegovo avtorsko delo. Ali je naročnik pridobil od dosedanjih projektantov avtorske pravice na način, da je mogoče z dosedanjimi podlogami razpolagati naprej z drugim projektantom, ali pa so avtorske pravice omejene na prvotne projektante. Ob tem opozarjamo, da je predmetna idejna zasnova izdelana tako, da jo je potrebno še v praktično vseh segmentih dopolniti in kot taka ne izkazuje zadostne podlage, da bi se nadaljnja projektna dokumentacija samo tehnično obdelala za fazo DGD
prosimo za odgovor, če je v dosedanji fazi izdelave PD dosedanji izvajalec - projektant na naročnika brez dodatnih finančnih obveznosti prenesel vse materialne avtorske pravice na vseh predanih dokumentih, ki jih je pripravil kot podlago za predmetno razpisno dokumentacijo oz. kot določa 22. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
Hvala.


ODGOVOR

Naročnik je uredil prenos vseh materialnih avtorskih pravic v celoti na naročnika, s strani projektantov, ki so naredili idejno rešitev.


Datum objave: 09.08.2019   07:39
VPRAŠANJE
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Ali se garancija za resnost ponudbe odda skupaj z ponudbeno dokumentacijo?
Kdo je lahko podpsian kot GARANT, spodaj v obrazcu je navedeno GARANTA, ali gre za podpis enega ali dveh garantov?
Ali je lahko zavarovanje za resnost ponudbe tudi Menica ponudnika v znesku 2700 EUR?
PROSIM ČE LAHKO OMOGOČITE PONUDNIKU VEČ MOŽNOSTI PODAJE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE.

ODGOVOR


Naročnik je v 12. točki Navodil ponudnikom jasno navedel: Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme razlikovati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Garant je banka /zavarovalnica, ki zavarovanje izda.
Ponudnik ne more predložiti menične izjave z bianko menico.

Vzorec zavaorvanja je po EPGP, zato je ni potrebno predložiti v fizični obliki na naslov naročnika, pač pa optično preslikavo dokumenta v ejn.


Datum objave: 09.08.2019   07:40
VPRAŠANJE
Lp,
zanima nas, ali se bonitetna ocena predloži že v fazi oddaje ponudbe ali kasneje?

ODGOVOR
Ponudnik predloži bonitetno oceno v fazi oddaje ponudbe.



Datum objave: 09.08.2019   07:43
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
prosimo, če lahko rok za oddajo ponudb podaljšate za vsaj 5 dni, (napr.. na konec tedna ali datum 23.8.19) saj je rok 20.8.2019 z vidika poletnih dopustov in s tem težjega pridobivanja tako podatkov o ponudbah podizvajalcev, kot ostalih dokumentov, zelo problematičen. Se opravičujemo, ampak ne moremo se otresti občutka, da je tako kratek rok - 15 dni - postavljen izključno zato, da se javi čim manj ponudnikov. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR


Naročnik je določil rok, ki je skladen z ZJN-3 in ponudnikom glede na predmet naročnika omogoča primeren rok za pripravo ponudbe. Naročnik želi čimprej pridobiti ponudnika in dokumentacijo, vsled česar je določil tudi merilo "rok izvedbe". Naročnik roka ne bo podaljševal.

Datum objave: 13.08.2019   11:49
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
pregledali smo razpisno dokumentacijo. Zanima nas sledeče:
1) ali je predmet projektne dokumentacije dvoetažni ali troetažni objekt, torej s kletjo ali brez. V idejni rešitvi to ni točno določeno, če pa beremo dogovore, potem lahko glede na višino investicije zasledimo, da omenjate oceno investicije, ki se nanaša na nepodkleteni objekt. Ta podatek je pomemben za pripravo naše ponudbe.
2) Po objavi razpisa je bil objavljen popravek, kjer je navedeno, da gre za umik pogojev glede ekosklada, vendar pa so v razpisni dokumentaciji ti pogoji še vedno omenjeni. Prav tako je naveden poziv ekosklada, ki ni več aktualen. Prav tako omenjate v odgovorih, da je potrebno imeti izračun PHPP, ki pa je predmet oz. zahteva ekosklada. Vljudno prosimo za natančnejša navodila.
3) Kako je s parkirišči, ki jih nameravana gradnja ukinja, ali je naročnik predvidel kje se bodo ne samo nadomestila, temveč najbrž tudi dodatno umestila zaradi dodatnih neto površin objekta, ki bo izveden.
4) Ali je idejna študija skladna z OPN Kamnik - veljavni prostorski akt, saj iz idejne rešitve nismo razbrali nobenih preveritev glede faktorjev zazidanosti, glede faktorjev izrabe,m faktorjev zelenih površin, niti ni navedeno območje gradbene parcele, ko jo je po OPN Kamnik potrebno imeti., Ali naročnik jamči, da je idejna študija skladna z OPN Kamnik?
5) specifikacija - sestav projektne dokumentacije, kot je opisan v razpisni dokumentaciji - navodila ponudnikom, ni skladen z aktualno zakonodajo. Ali lahko ponudnik to oblikuje skladno z veljavnim pravilnikom oz. gradbenim zakonom?
Najlepša hvala za odgovore na vprašanja!

ODGOVOR
1.) Kleti ni.
2.) Naročnik je objavil popravek (št. 2), v katerem je določil zahteve glede ekosklada. Hkrati pa naročnik napoveduje, da bo objavil spremembo razpisne dokumentacije, v kateri bo še bolj natančno določil zahteve glede u izpolnjevanja zahtev z ekosklada.

3. Parkirišča mora zagotoviti izvajalec, upoštevajoč veljavne predpise in objekte.


4. Idejna študija je skladna z OPN Kamnik, bo pa naročnik objavil popravek, v katerem bo določil, v kolikšni meri se rešitev upošteva.

5. Naročnik je določil vsebino, hkrati pa dodaja, da mora biti dokumentacija skladna z veljavno zakonodajo ter, da morajo biti v ponudbeni ceni vključeni stroški drugih spremljajočih del, ki so potrebni za učinkovito izvedbo storitev projektiranja, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene.

VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, ali je potrebno v ponudbi za izdelavo projektne dokumentacije upoštevati zahteve javnega poziva Ekosklada, trenutno aktualnega?
LP

ODGOVOR

Naročnik je objavil popravek (št. 2), v katerem je določil zahteve glede ekosklada. Hkrati pa naročnik napoveduje, da bo objavil spremembo razpisne dokumentacije, v kateri bo še bolj natančno določil zahteve glede u izpolnjevanja zahtev z ekosklada.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi zelo kratkega časa za oddajo ponudbe in seveda dopustov vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 1 teden.

Že v naprej se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe na 30.8.2019
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
dne 06.08.2019 je bil na eJN objavljen popravek razpisne dokumentacije z navedbo, da gre za umik zahtev v zvezi z razpisom Ekosklada.
Nadalje je zapisano, da so popravki razvidni v poglavju tehnične zahteve. V teh poglavju ni govora o nobenih spremenjenih zahtevah, niti ni omenjen Ekosklad.
Prosimo, če lahko posredujete natančno za kakšen popravek v zvezi z Ekoskladom gre, tudi sicer je v razpsini dokumentaciji naveden poziv ekosklada, ki ni več relevanten. Obenem v odgovorih navajate, daje potrebno pridobiti izračun PHPP (ki je potreben za ekosklad).
Hvala za odgovor!


ODGOVOR

Naročnik je objavil popravek (št. 2), v katerem je določil zahteve glede ekosklada. Hkrati pa naročnik napoveduje, da bo objavil spremembo razpisne dokumentacije, v kateri bo še bolj natančno določil zahteve glede u izpolnjevanja zahtev z ekosklad
VPRAŠANJE
PONOVNO VAS ZAPROŠAMO, DA ODGOVORITE NA VSA VPRAŠANJA, KI SMO JIH PODALI 07 08 2019-
vprašanja se nanašajo :
- ali je v sklopu projektne dokumentacije vključena kletna etaža ali ne - v idejni rešitvi je omenjena kot opcija - tudi v oceni stroškov ni vkljulena!
- ali je potrebno izdelati posnetek obstoječega stanja, ali naročnik razpolaga z njim, kaj pomeni digitalni vnos?

PROSIMO ČE LAHKO NAROČNIK POPRAVI RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN PREDLOŽI TOČNO SPECIFIKACIJO RAZPISANIH DEL OZ. SESTAV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SKLADNO Z PRAVILNIKOM O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI, KI VELJA OD 1.6.2019.
NAVEDENE SESTAVINE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI SO NAMREČ POVRŠNO IN POMANKJLJIVO PRIPRAVLJENE, NEKATERE OKRAJŠAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (KOT NAPR SOGLASJA , ALI PGD) SO SPLOH NEPRAVILNI IN SE NE UPORABLJAJO VEČ. RAZUMEMO, DA SE NAROČN KU MUDI, VENDARLE PA BI LAHKO RAZPISNO DOKUMENTACIJO, KJER STUDI SICER MRGOLI PRAVOPISNIH NAPAK, SKRBNO PRIPRAVIL, KOT TO ZAHTEVA OD PONUDNIKOV,.

HVALA

ODGOVOR

1,. Kleti ni.

2. Naročnik ne razpolaga s posnetkom obstoječega stanja. Izvajalec bo moral zagotoviti posnetek obstoječega stanja.
3. Naročnik je določil vsebino, hkrati pa dodaja, da mora biti dokumentacija skladna z veljavno zakonodajo ter, da morajo biti v ponudbeni ceni vključeni stroški drugih spremljajočih del, ki so potrebni za učinkovito izvedbo storitev projektiranja, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene.

VPRAŠANJE
PONOVNO VAS ZAPROŠAMO, DA ODGOVORITE NA VSA VPRAŠANJA, KI SMO JIH PODALI 07 08 2019-
vprašanja se nanašajo :
- ali je v sklopu projektne dokumentacije vključena kletna etaža ali ne - v idejni rešitvi je omenjena kot opcija - tudi v oceni stroškov ni vkljulena!
- ali je potrebno izdelati posnetek obstoječega stanja, ali naročnik razpolaga z njim, kaj pomeni digitalni vnos?

PROSIMO ČE LAHKO NAROČNIK POPRAVI RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN PREDLOŽI TOČNO SPECIFIKACIJO RAZPISANIH DEL OZ. SESTAV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SKLADNO Z PRAVILNIKOM O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI, KI VELJA OD 1.6.2019.
NAVEDENE SESTAVINE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI SO NAMREČ POVRŠNO IN POMANKJLJIVO PRIPRAVLJENE, NEKATERE OKRAJŠAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (KOT NAPR SOGLASJA , ALI PGD) SO SPLOH NEPRAVILNI IN SE NE UPORABLJAJO VEČ. RAZUMEMO, DA SE NAROČN KU MUDI, VENDARLE PA BI LAHKO RAZPISNO DOKUMENTACIJO, KJER STUDI SICER MRGOLI PRAVOPISNIH NAPAK, SKRBNO PRIPRAVIL, KOT TO ZAHTEVA OD PONUDNIKOV,.

HVALA

ODGOVOR

Na vprašanje je bilo že odgovorjeno.
VPRAŠANJE
11 Merilo in ponudbena cena
Pod točko B je merilo za ponudbeno ceno tudi ROK IZVEDBE
Pod točko B je nato opredeljeno - citiramo in razpisne dokumentacije:

Maksimalni rok izvedbe znaša 14 tednov od podpisa pogodbe.
Ponudnik, ki bo ponudil krajši rok od maksimalno dopustnega, ki znaša 14 tednov od podpisa pogodbe bo pridobil točke po izračunu iz gornje formule.

Minimalni rok izvedbe znaša 14 tednov in bo naročnik v primeru, da bo ponudnik navedel krajši rok štel rok 14 tednov pri izračunu po formuli.

KAJ JE ZDAJ PRAVILNO MAKSIMALNI ALI MINIMALNI ROK - oboje je 14 tednov, to pomeni, da pri dikciji, kot je napisana, ni vpliva na formulo.
Če ponudiš manj kot 14 tednov se šteje, in ponovno če ponudiš manj kot 14 tednov se šteje 14 tednov?
PROSIM ZA POPRAVEK!

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek, v katerem je jasno naveden maksimalen rok izvedbe.

VPRAŠANJE
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Ali se garancija za resnost ponudbe odda skupaj z ponudbeno dokumentacijo?
Kdo je lahko podpsian kot GARANT, spodaj v obrazcu je navedeno GARANTA, ali gre za podpis enega ali dveh garantov?
Ali je lahko zavarovanje za resnost ponudbe tudi Menica ponudnika v znesku 2700 EUR?
PROSIM ČE LAHKO OMOGOČITE PONUDNIKU VEČ MOŽNOSTI PODAJE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE.

ODGOVOR
Naročnik zahteve glede zavarovanja za resnost ponudbe ne bo spreminjal.
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
pod PRILOGE - obrazci, se v prvem obrazcu PONUDBENI PREDRAČUN pojavi izraz:
DA PONUDNIK PODAJA podaja INICIALNO ponudbeno ceno.
PROSIMO ZA PODATEK, KAJ POMENI INICIALNA PONUDBENA CENA?

pod PRILOGE - ponudbeni predračun - POPIS STORITEV - obrazec je potrebno definirati skladno z veljavnim
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov Ur.l. 36/18 in 51/18. Vsebine iz podanega vzorca obrazca niso skladne s Pravilnikom. Tudi sicer so vsebine na obrazcu pomešane. Tako je vodenje upravnega postopka ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA in DGD dokumentacija ter kanalizacijski i priključek ipd. dodano k delu 1. IDEJNA ZASNOVA, čeprav se DGD dokumentacija izdeluje šele pod točko 2
Pod točko 2 pridobitev soglasij, ki so jih po novi zakonodaji nadomestila MNENJA
PROSIMO, ČE LAHKO NAROČNIK OBRAZEC USTREZNO NADOMESTI S POPISOM VSEBIN, KI SO SKLADNE Z FAZNOSTJO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN SKLADNE Z VELJAVNIM PRAVILNIKOM.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek Navodil ponudnikom, v katerem je brisal izraz "inicialna" ponudba.
Naročnik je določil vsebino, hkrati pa dodaja, da mora biti dokumentacija skladna z veljavno zakonodajo ter, da morajo biti v ponudbeni ceni vključeni stroški drugih spremljajočih del, ki so potrebni za učinkovito izvedbo storitev projektiranja, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene.


VPRAŠANJE
lp,
Sestav projektne dokumentacije v točki 1,2 in3 ni skladen z veljavno zakonodajo - Gradbenim zakonom oz. podzakonskimi predpisi. V tem delu ni strokovno, da naročnik zahteva od ponudnika, da izdela PD skladno z veljavno zakonodajo, obenem pa v razpisni dokumentaciji navaja popis projektne dokumentacije, ki nima podlage v zakonski podlagi. Za izdelavo projektne dokumentacije velja od 1.6.18 Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov Ur.36/18,51/18.
- pod točko 1 je opredeljen sestav
1. IDEJNA ZASNOVA (IZP)
1.1. Preverba obstoječega stanja
1.2. Izdelava IZP na podlagi idejne zasnove natečaj ( Vnos v digitalno obliko dwg)
1.3. Priprava IZP za pridobivanje projektnih pogojev
VPRAŠANJE: KAJ POMENI PREVERBA OBSTOJEČEGA STANJA? Ali ponudnik naredi svoj novi posnetek obstoječega stanja? Naročnik bi s posnetkom moral razpolagati, saj je bil najbrž podlaga za izdelavo dosedanjih podlog? ALI JE POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA NA VOLJO?
VPRAŠANJE: Kaj pomeni VNOS V DIGITALNO OBLIKO? Kaj je to idejna zasnova - natečaj? Ali je bil za ta projekt izveden NATEČAJ? PROSIMO ZA RAZLAGO.
pod točko 2 je opredeljen sestav:
2. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJE IN GRADBENEGA DOVOLJENJA
(DGD)
2.1. Urbanistični del projektne dokumentacije
2.2. Pridobitev vseh potrebnih soglasij k projektnim rešitvam
2.3. Vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja
2.4. NAČRT ARHITEKTURE IN ZUNANJE UREDITVE DGD
2.5. Načrt kanalizacijskega priključka na obst. jašek

Projektna dokumentacija DGD je opredeljena od 7. do 13.člena Pravilnika.
VPRAŠANJE: kaj je mislil naročnik z urbanističnim delom projektne dokumentacije. Po novem to opredeli Pravilnik v 8. do 10.členu - potrebno je s strani NAROČNIKA DOPOLNITI RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Po novem se pridobivajo na projektno dokumentacijo MNENJA - kaj pomeni torej pridobitev vseh potrebnih soglasij k projektu? kaj je mislil naročnik s soglasji?
Enako velja za načrt arhitekture in zunanje ureditve -
Kaj je z vodovodnim priključkom< se vodovodna inštalacija navezuje ne obstoječi vodovodni priključek v obstoječi stavbi?
kaj je z ogrevanjem - se ogrevanje navezuje na ogrevalni sistem v obstoječi stavbi? Kakšen je obstoječi ogrevalni sistem , v tehničnih podlagah o tem ni govora?
Kaj je z elektro inštalacijami . - ali se navezujejo na obstoječi sistem v obstoječi stavbi - je priključna moč ustrezna in bo prenesla nove razvide za novi prizidek? je bilo to preverjeno v fazi idejne rešitve?
Kaj je z zunanjo ureditvijo - ukinjena so parkirna mesta, kje se bodo nadomestila, saj bo zaradi povečave neto kvadrature potrebno predvideti več parkirnih mest? V sklopu zunanje ureditve je predvideno samo 300 m2 in tam najbrž parkirnih mest ni.
Pod točko 3 je opredeljen sestav PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO GRADNJE - PZI
Pravilnik opredeli PZI v poglavju 2.4 Pravilnika.
Potrebno je opredeliti, kateri so zahtevani načrti za izvedbo v sklopu razpisne dokumentacije- to pravi tudi ZJN-3: PROSIMO ZA DOPOLNITEV TEGA SEGMENTA TOČKE 3
- načrti s področja arhitekture, z oznako 01 , bo KOT VODILNI NAČRT
- načrti s področja gradbeništva, z oznako 2,
- načrti s področja elektrotehnike, z oznako 3,
- načrti s področja strojništva z oznako 4,
- načrti s področja požarne varnosti, z oznako 6,
- načrti s področja krajinske arhitekture, z oznako 10


ODGOVOR

Odgovor: Podlaga za projektiranje je izdelana zasnova natečaja. Ta zasnova je bila izdelana na obstoječih arhitekturnih risbah, ki pa lahko odstopajo od dejanskega stanja, zato mora ponudnik na delu, kjer se prizidek priključuje na obstoječi objekt, stanje preveriti.
Posnetek je na voljo, vendar ga v omenjenem delu mora ponudnik preveriti.

Dokumentacija natečaja je na voljo v pdf obliki. Ponudnik mora prenesti v obliko (acad ali podobno) za nadaljnjo obdelavo.

Ponudnik mora izdelati DGD skladno z veljavnimi predpisi, kar pomeni, da mora vsebovati vse elemente, kot jih določa veljavna zakonodaja, Naročnik je jasno navedel, morajo biti v ponudbeni ceni vključeni stroški drugih spremljajočih del, ki so potrebna za učinkovito izvedbo storitev projektiranja, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene.


Vodovodna inštalacija se navezuje na obstoječo inštalacijo v objektu.

Naročnik je objavil popravek, v katerem je navedeno, da je potrebno predvideti lastno kotlovnico.


Predvideva se, da bo objekt klasično grajen. Ponudnik pa lahko v fazi izdelave DGD , PZI predlaga drugo rešitev, ki se uskladi z naročnikom.

V zvezi s parkirišči je odgovor že objavljen.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas kako je s posnetkom obstoječega stanja objekta, ki je v dosedanjih fazah moral biti izveden kot podlaga za izdelavo dokumenta Tehnične podlage
Ali je posnetek obstoječega stanja na voljo v digitalni obliki, primerni za nadalnjo obdelavo. Prosimo za odgovor DA ali NE
Vkolikor ni, ga umestite kot obvezni sestavni del projektne dokumentacije kot dodatek k sestavi projektne dokumentacije.

Ali ima obstoječi objekt, kateremu se prizidava prizidek, ki je predmet tega razpisa, vsa ustrezna dovoljenja, da bo lahko pridobil gradbeno dovoljenje. Investitor mora razpolagati z dokazom, da je obstoječi objekt legalno zgrajen.

Ali je v sklopu Tehničnih zahtev preverjeno, da bo po prizidavi na območju CIRIUS-a še vedno zadostno številko parkirnih mest, skladno z OPN Kamnik. Načrtovani prizidek namreč ukinja številna parkirna mesta. Kje so ta parkirna mesta nadomeščena? Zaradi zahtev OPN Kamnik, bi moralo biti predvidenih še več parkirnih mest in ne manj. Ustrezno število je pogoj za pridobitev gradbenega in kasneje uporabnega dovoljenja.

Iz dokumenta Tehnične podloge je razvidna groba ocena zunanje ureditve 300 m2 v vrednosti 15.000 EUR, prosimo za opredelitev zahteve, kaj sploh vključuje projekt zunanje ureditve, saj v dokumentu sploh ni omenjen.

ODGOVOR
Posnetka obstoječega stanja ni, zagotovi ga izvajalec

VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, po pregledu razpisne dokumentacije in tehničnih podlog ugotavljamo:
- da je dokument "Projektni natečaj za arhitekturno in urbanistično rešitev za gradnjo prizidka k objektu Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik" zasnovan zelo okvirno in nikakor ne predstavlja idejne rešitve, kot obvezujoče podlage, da se nadalje v procesu projektiranja izdela izvleček IZP kot podlaga za pridobivanje projektnih pogojev. V tem dokumentu ni niti definirajo ali bo prizidek podkleten ali ne, klet je omenjena kot "opcija".
VPRAŠANJE: ali je klet zajeta v idejni zasnovi, enkrat je omenjena kot opcija, sicer pa se prizidek omenja kot "dvoetažen" objekt. Tudi pri statični zasnovi se še ne ve, ali bo klet dejansko izvedena. Iz rekapitulacije površin izhaja, da je neto površina brez kleti 1055,60 + 187 m2. Klet dodatno prinese še tretjino površine oz. 450 m2 , kar seveda vpliva na ponudbeno ceno projektne dokumentacije. PROSIMO ZA NEDVOUMEN ODGOVOR!

- glede na to, da je dokument Tehnična zahteve (po razpisni dokumentaciji) res zelo okviren, kakšne so avtorske pravice iz tega dokumenta. Idejno zasnovo kot tako je namreč potrebno še dodobra dopolniti, dokument napr. govori o tem, da bo oblikovanje volumna, fasad, okenskih odprtin šele sledilo temu principu.
Idejna rešitev - zasnova ni skladna tudi s Pravilnikom o projektni dokumentaciji, ki je veljal v času izvedbe dokumenta v 2018, niti s sedanjim pravilnikom ....

- STATIČNA ZASNOVA STAVBE - PRIZIDKA;: ali bo nosilna konstrukcija nadzemnih etaž iz lesenih X lam plošč ali klasično zidana konstrukcija. Glede ocene obsega del projekta je to pomemben podatek. Ta podatek je tudi povezan z dejstvom ali bo projekt zasnovan tako, da bo lahko kandidiral za nepovratna sredstva Ekosklada. PROSIMO ZA NEDVOUMEN ODGOVOR.

- prosimo, če lahko nedvoumno podate odgovor, ali mora projektna dokumentacija ustrezati javnemu pozivu Ekosklada > 72SUB-sNESLS19 (Ur.l.RS 39/19). V tehničnih zahtevah je opredeljen Javni poziv 40SUB-LS16, ki ni več aktualen.

ODGOVOR

Kleti ni.
V zvezi z ekoskladom bo objavljen popravek.

Glede načina gradnje bo objavljen popravek.


Datum objave: 21.08.2019   10:46

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v dokumentaciji v zvezi z naročilom imate obvezno zahtevo, da moramo v primeru ponudbe s podizvajalcem v ponudbeno dokumentacijo predložiti kopijo pogodbe iz katere je razvidna vrsta, vrednost in obseg del, ki jih povzema podizvajalec.

Opozarjamo vas, da takšna zahteva nima pravne osnove, kakor tudi ne sklenitev pogodbe za neka dela, za katera se ne ve kateri izvajalec jih bo na koncu izvajal.

Za vpis navedenih podatkov o delih podizvajalca objavite obrazec.

Lep dan.

ODGOVOR

V kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete podizvajalcev, mora v ponudbi predložiti pogodbo ali drugo pravno podlago in katere je razvidna vrsta, obseg in vrednost del, ki jih povzema podizvajalec. Ponudniki podatke o podizvajalcih vpišejo v ESPD (Rubrika "delež podizvajanja"(, lahko pa poleg tega pripravijo še lasten obrazec v katerega se vpišejo zahtevani podatki.
VPRAŠANJE
Spoštovani

Za merilo za dodatne reference vodje projekta imate zahtevo:
"Kot dodatne reference se priznavajo referenčni projekti izvedeni v zadnjih sedmih letih pred objavo obvestila o naročilu izvedel vsaj en projekt, katerega predmet je bila priprava IDZ, DGD/PGD in PZI ter spremljajoče projektne dokumentacije za primerljive objekte. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-126 Stavbe splošnega družbenega pomena, pri čemer mora investicijska vrednost objekta za katerega je bila pripravljena projektna dokumentacija znašati vsaj 500.000.000 EUR brez DDV."

Naj opozorimo, da je vaša zahteva v neskladju z ZJN, saj je nemogoča, nesorazmerna,....... Takšne investicije za objekt s klasifikacijo CC-126 v Sloveniji še ni bilo, zato pričakujemo, da boste zahtevo ustrezno korigirali.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pri zapisu števila je prišlo do očitne napake pri pisanju tako, da se pravilno glasi: "Kot dodatne reference se priznavajo referenčni projekti izvedeni v zadnjih sedmih letih pred objavo obvestila o naročilu izvedel vsaj en projekt, katerega predmet je bila priprava IDZ, DGD/PGD in PZI ter spremljajoče projektne dokumentacije za primerljive objekte. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-126 Stavbe splošnega družbenega pomena, pri čemer mora investicijska vrednost objekta za katerega je bila pripravljena projektna dokumentacija znašati vsaj 500.000 EUR brez DDV
Ponudniki naj to dejstvo upoštevajo pri pripravi ponudbe.




Datum objave: 21.08.2019   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani

za referenčne zahteve za vodjo projekta in ponudnika je zahteva po izdelani projektni dokumentaciji IDZ, DGD/PGD in PZI.

V skladu z veljavno gradbeno zakonodajo je IZP popolnoma enakovreden dokument, kot je IDZ (dejansko gre za novo poimenovanje enakovrednega dokumenta).

Prosimo vas, da priznavate tudi idejno zasnovo (IZP) skladno z novo zakonodajo, kakor ste to tudi upoštevali pri projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD/DGD).

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Seveda se priznava tudi IZP.


Datum objave: 23.08.2019   12:47
Naročnik ustavlja postopek oddaje javnega naročila skladno z 90. členom ZJN-3.