Dosje javnega naročila 005574/2019
Naročnik: JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 263.520,00 EUR

JN005574/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2019
JN005574/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN005574/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.11.2019
JN005574/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005574/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija
Martina Haring, Martina Haring
martina.haring@mb-lekarne.si
+386 24502781

Internetni naslovi
http://www.mb-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mb-lekarne.si/jr/programskaoprema2019/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11909
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja
Referenčna številka dokumenta: JN-3-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so okolju prijazne storitve čiščenja (v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, Uradni list RS, št. 51/2017) lekarniških enot ter uprave Lekarn Maribor za pogodbeno obdobje dveh let, predvidoma od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Predmet naročila je podrobneje opisan v poglavju Tehnična specifikacija.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so okolju prijazne storitve čiščenja (v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, Uradni list RS, št. 51/2017) lekarniških enot ter uprave Lekarn Maribor za pogodbeno obdobje dveh let, predvidoma od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Predmet naročila je podrobneje opisan v poglavju Tehnična specifikacija.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2019   08:54
VPRAŠANJE
Spošotvani,

razpisna dokumantacija je za programsko opremo. Prosimo za popravek.

Lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,

link je pravi, ne vemo pa zakaj na koncu prikaže napačen razpis.
Ponudniki - javno naročilo se nahaja na tej povezavi: http://www.mb-lekarne.si/jr/ciscenje2019/
Če se vam odpre javno naročilo za računalniške programe vas prosim, da link ročno vtipkate v brskalnik.

Pardon in hvala za razumevanje


Datum objave: 07.08.2019   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno vas prosimo za nekaj dodatnih pojasnil:
1.V zvezi s predložitvijo referenčne izjave nas zanima, ali lahko predložimo kopijo referenčne izjave, ki smo jo pridobili za potrebe drugih javnih naročil in izkazuje podatke, kot jih predvideva vaš vzorec referenčne izjave. Je namreč čas dopustov in so podpisniki večinoma odsotni.
2. Za zavarovanje resnosti ponudbe zahtevate menično izjavo in menico. Ali zadostuje, da ju v skenirani obliki predložimo ob oddaji ponudbe ali ju morate prejeti v originalu po pošti do roka za oddajo ponudbe?
3. Ali bodo čistilci, navedeni v ponudbenem predračunu, morali izvajati čiščenje v prostorih vašega zavoda? Čistilcev namreč nimamo nekje na zalogi in tisti, ki imajo ustrezne zahtevane reference že izvajajo storitve pri drugih naročnikih.
Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR
Pozdravljeni,
1. kot zapisano v točki 2.6.: Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. ... Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci naročnika.
2. Menica in menična izjava morata biti oddani v fizični obliki (original) in sicer ju pošljete na naslov naročnika ali dostavite osebno. Rok za dostavo je enak roku za oddajo ponudbe - prejemna teorija.
3. seveda. Čistilci navedeni v ponudbenem predračunu na podlagi katerih boste pridobili točke v okviru meril morajo, kot je to na večih mestih razpisne dokumentacije zapisano, delo nato v našem zavodu tudi izvajati.
Lep pozdrav.Datum objave: 13.08.2019   07:49
VPRAŠANJE
Pozdrav.

Vljudno bi prosili kvadraturo uprave.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Vse tri etaže uprave so skupaj velike 642,81 m2.

Lep pozdrav.