Dosje javnega naročila 005572/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj IZP, gradbenega dovoljenja -DGD ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI za BRV ZA PEŠCE IN KOLESARJE PREKO SAVE V KRŠKEM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 111.447,00 EUR

JN005572/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2019
JN005572/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2019
JN005572/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN005572/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2019
JN005572/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005572/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI036
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 74981278
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320321/RD_IZP_DGD_PZI_brv_za_pešce_in_kolesarje_čez_Savo_5_8_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11915
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj IZP, gradbenega dovoljenja -DGD ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI za BRV ZA PEŠCE IN KOLESARJE PREKO SAVE V KRŠKEM
Referenčna številka dokumenta: 430-16/2018 O901
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj IZP, gradbenega dovoljenja -DGD ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI za BRV ZA PEŠCE IN KOLESARJE PREKO SAVE V KRŠKEM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
71240000
71320000
71322300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj IZP, gradbenega dovoljenja -DGD ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI za BRV ZA PEŠCE IN KOLESARJE PREKO SAVE V KRŠKEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Zaradi nepredvidenih okoliščin ali višje sile, skladno z 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.08.2019   10:30
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil tudi na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2019   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi poletnih dopustov vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 1 teden..
Za razumevanje se vam že v naprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok.Datum objave: 13.08.2019   11:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V vprašanju, ki smo ga postavili 12.8.2019 ob 14.52 smo napačno navedli dneve, ki so dela prosti.
Dela prosti dnevi so seveda 15., 17. in 18.8.2019.
Za napako se opravičujemo.
Lep dan.
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji navajate, da je izdelan idejni projekt, in da ga bo izbrani ponudnik dobil v primeru pridobitve posla oziroma pred pričetkom del.
V skladu z zakonom o javnem naročanju je takšno ravnanje nedopustno, saj ponudnika, ki je izdelal idejni projekt, postavlja v veliko boljši položaj kot vse preostale ponudnike!

1. Pozivamo vas, da objavite celoten idejni projekt (v nadaljevanju IP) z namenom, da se vsi ostali ponudniki seznanimo z izbrano varianto. Ne moremo se strinjati z informacijo, da bo IP na voljo izbranemu ponudniku pred pričetkom del. Z zahtevo pod točko 3. projektne naloge se lahko strinjamo le, da izdelovalec idejnega projekta ne more nastopiti na tem javnem razpisu.

V primeru, da IP ne objavite bomo sprožili revizijski postopek. V primeru, da boste IP objavili prepozno in ponudnikom tako ne bo dana možnost preučitve problematike pravočasno (ne smemo pozabiti, da so 14. 16. in 17.8.2019 nedelovni dnevi) bomo prav tako sprožili revizijski postopek, razen v primeru, da boste ustrezno podaljšali rok za postavljanje ponudnikovih vprašanj in podaljšali rok za oddajo ponudb. Ponudnikom morate omogočiti zadosti časa za preučitev problematike, za vključitvi vseh podizvajalcev, itd.

2. Prav tako nas zanima ali bo izbranemu ponudniku na voljo idejni projekt v odprti, živi in nezaščiteni obliki, skratka v obliki, ki omogoča nadaljnje projektiranje?

Lep dan.
ODGOVOR
1. Naročnik ne razpolaga z elektronsko obliko idejnega projekta in ostale zadevne dokumentacije, zato je skladno z 11. točko Projektne naloge predvidel možnost vpogleda v celotno dokumentacijo pri naročniku. Pred oddajo ponudbe je torej možen vpogled v dokumentacijo. Kontaktna oseba za najavo vpogleda v projektno dokumentacijo je g. Matjaž Pirc, tel. 07 49 81 277. Potencialni ponudnik ogled opravi na lastno odgovornost in stroške. Vsa pojasnila in odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov med ogledom so neobvezujoča oziroma neuradna. Vsa uradna vprašanja je potrebno postaviti preko portala javnih naročil, kjer bodo objavljeni uradni odgovori.
2. Naročnik kot rečeno s tako obliko ne razpolaga.
Datum objave: 13.08.2019   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Predmet javnega naročila je: »Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj IZP, gradbenega dovoljenja - DGD ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI za BRV ZA PEŠCE IN KOLESARJE PREKO SAVE V KRŠKEM«

V projektni nalogi pa navajate, da je potrebno v v sklopu DGD projekta izdelati tudi popis materiala in del (kar je neobičajno) in v ta popis zajeti tudi strošek izdelave PZI in PID. Kvaliteten in natančen popis materiala in del se na podlagi DGD projektne dokumentacije ne da izdelati. Seveda pa je možno na podlagi DGD podati oceno investicije.

VPR 1:
Ali je predvideno, da mora projektant v fazi DGD izdelati natančen popis materiala in del? Če DA, potem se ta faza lahko imenuje DGD, vendar bo ta projekt po vsebini zajemal vse kar zajema faza PZI.

VPR 2:
Prosim vas za nedvoumen odgovor ali naj ponudniki v svoji ponudbi zajamejo tudi izdelavo PZI projektne dokumentacije?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, tudi PZI naj bo del ponudbe. Naročnik pripravlja popravek Projektne naloge z namenom, da bo obseg del nedvoumno določen in ga bo v kratkem objavil.Datum objave: 13.08.2019   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

VPR 1:
v Razpisni dokumentaciji navajate, da si pridržujete pravico, da oddate javno naročilo tudi brez izvedbe pogajanj. Razumemo, da si pridržujete pravico, da izvedete javno naročilo brez pogajanj, vendar MORATE navesti kriterij kdaj in v katerem primeru boste pogajanja izvedli. Odločitev kdaj izvesti postopek pogajanj namreč ne more biti prepuščen subjektivnemu razmišljanju naročnika.

VPR 2:
V kolikor imate rezervirana sredstva za izdelavo razpisanih del vas prosimo, da podatek objavite (v proračunu občine Krško za leto 2019 pod postavko OB054-12-0001 - Peš most preko reke Save navajate vrednost projekta, vendar ni posebej navedena vrednost IZVEDBE in vrednost IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE). Pozivamo vas torej za objavo podatka o rezerviranih sredstvih za izdelavo projektne dokumentacije.

VPR 3:
V primeru, da pride do izvedbe pogajanj pa nas zanima koliko krogov pogajanj je predvidenih? Državna revizijska komisija namreč zagovarja, da morajo biti vsi ponudniki, v primeru izvedbe pogajanj, obveščeni o številu krogov pogajanj.

Lep pozdrav

ODGOVOR
1. Naročnik bo izvedel pogajanja samo, če ne bo prejel nobene dopustne ponudbe. Naročnik bo izvedel pogajanja samo s tistimi ponudniki, katerih ponudba bo nedopustna samo iz razloga, ker njena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva.
2. Določbe ZJN-3 naročniku objave oziroma razkritja podatka o višini zagotovljenih sredstev v okviru postopka oddaje javnega naročila ne nalagajo. Naročnik želi pridobiti ponudbe, ki predstavljajo odraz realnih tržnih cen in razmer.
3. Naročnik mora med pogajanji vnaprej pisno napovedati zadnji krog pogajanj, razen če je število krogov napovedal v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu ali če se pogaja le z enim kandidatom (2. odst. 47. člena v povezavi s smiselno uporabo 15. odst. 44. člena ZJN-3). Naročnik ne bo napovedal števila krogov v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 20.08.2019   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

VPR 1:

v razpisni dokumentaciji v poglavju 9.2.4 Tehnična in strokovna sposobnost zahtevate, da mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih 10 letih šteto od dneva objave obvestila na portalu javnih naročil, izdelal PZI projekt primerljivega objekta (razred 21410 PO CC-SI) z razponom vsaj 50 m. Podobno zahtevo ste postavili za vodjo projekta, kateri mora izkazati referenco, da je v zadnjih 5 letih vodil izdelavo PGD/DGD projekta primerljivega objekta z razponom vsaj 50 m.

Zahtevi sta močno prestrogi v smislu obdobja v katerem se zahteva referenca in izključuje primerne in kompetentne ponudnike, ki lahko zagotovijo enako kvaliteto izdelave projektne dokumentacije. Pozivamo vas, da podaljšate obdobje zahtevanih referenc za ponudnika in vodjo projekta (in zadržite zahtevan razpon), saj se zaradi obdobja krize v zadnjih 10 letih takšnih projektov praktično ni izdelovalo. Takšno referenco v Sloveniji lahko trenutno zagotovita le 1 ali 2 podjetji.
Imamo namreč veliko referenc, ki po zahtevnosti ustrezajo vašim zahtevam (ustrezen razpon in tudi še kaj drugega), vendar ne v obdobju zadnjih 10 oziroma 5 let zaradi zgornjega razloga (čas krize). Pozivamo vas, da podaljšate obdobje v katerem boste priznavali ustrezne reference za ponudnika na 15 let in obdobje za vodjo projekta na 10 let z namenom, da boste pridobili več ustreznih ponudb in optimalno ponudbeno ceno. Hkrati pa boste s podaljšanjem tega obdobja zadržali ustrezno kvaliteto projektanta in na koncu izdelka.

Prosimo vas za hiter odgovor, da lahko do roka za oddajo ponudbe ustrezno in korektno pripravimo ponudbo.

Lep pozdrav
ODGOVOR
Naročnik referenčnega pogoja v tem delu ne bo spreminjal