Dosje javnega naročila 005746/2019
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) Ureditev parkirišča«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 320.238,00 EUR

JN005746/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2019
JN005746/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN005746/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.11.2019
JN005746/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
JN005746/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005746/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si/
https://www.sz-vit.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320341/Objava_parkirišče_VIT.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320341/espd/Narocnik_ESPD_Parkirišče.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11755
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) Ureditev parkirišča«
Referenčna številka dokumenta: 90/2019/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba gradbenih in elektro-inštalacijskih del za ureditev parkirišča ob poslovnem objektu SŽ-VIT, d.o.o. Zaloška 219. Naročnik namerava urediti 163 parkirnih mest ter 4 parkirna mesta za invalide. Dela obsegajo vsa potrebna zemeljska dela in materiale za utrditev terena in ureditev odvodnjavanja in ponikanja meteorne kanalizacije preko lovilcev ogljikovodikov, elektro dela in materiale za ureditev razsvetljave, postavitev robnikov, asfaltiranje, planiranje njivske zemlje z zatravitvijo ter zasaditvijo dreves, postavitvijo in ureditvijo horizontalne in vertikalne prometne signalizacije »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 Ureditev parkirišča namenjenih dokončanju poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani.

V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila na lokaciji naročnika.
Rok za izvedbo je 60 delovnih dni od podpisa pogodbe.
Priloga A: Priloga 1B; 10. Načrt krajinske arhitekture; IVD Ured
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Zaloška cesta 219
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba gradbenih in elektro-inštalacijskih del za ureditev parkirišča ob poslovnem objektu SŽ-VIT, d.o.o. Zaloška 219. Naročnik namerava urediti 163 parkirnih mest ter 4 parkirna mesta za invalide. Dela obsegajo vsa potrebna zemeljska dela in materiale za utrditev terena in ureditev odvodnjavanja in ponikanja meteorne kanalizacije preko lovilcev ogljikovodikov, elektro dela in materiale za ureditev razsvetljave, postavitev robnikov, asfaltiranje, planiranje njivske zemlje z zatravitvijo ter zasaditvijo dreves, postavitvijo in ureditvijo horizontalne in vertikalne prometne signalizacije »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 Ureditev parkirišča namenjenih dokončanju poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani. Rok za izvedbo je 60 delovnih dni od podpisa pogodbe.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2019   10:01
Kraj: Avtomatsko v elektronskem informacijskem sistemu eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.08.2019   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- objava slika ali načrta/pogleda na obstoječe nadstrečnice, ki so predvidene za rušenje.
- Predvidenih je 21,00 kos kvadratnih rešetk, v načrtu sta objavljena dva detajla, in sicer klasična rešetka ter robna rešetka (vtok pod robnikom), koliko bo katerih?
- objava detajla in specifikacijo predvidenega lovilca ogljikovodikov.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

- Fotografije nadstrešnice bodo objavljene na spletni strani Slovenskih železnic.
- Klasičnih rešetk je 15 kosov, robnih rešetk pa 6, kot je razvidno iz risbe št. 5.13: Situacija odvodnjavanja.
- Lovilec ogljikovodikov z razbremenilnikom naj bo kvalitete in lastnosti kot npr. Hauraton FPP 15/20 (dolžina 2500 mm, širina 2500 mm, višina 2219 mm, pretok 20 l/s), detajl je objavljen na strani proizvajalca.

Lep pozdrav!


Datum objave: 29.08.2019   09:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
navedite več podatkov pri naslednjih dveh postavkah:
- Dobava in izvedba tipske ponikovalnice premera 1500 mm skupaj z vsemi deli po navodilu proizvajalca.
- Dobava in izvedba tipske čistilne naprave (lovilec ogljikovodikov)j z vsemi deli po navodilu proizvajalca.

Je lovilec ogljikovodikov isto kot lovilec olj? Kakšen material mora biti lovilca?
Koliškna je višina ponikovalnice?
Lp!


ODGOVOR

Spoštovani!

V PZI-ju parkirišča na strani 14 je opisana ponikovalnica: Sistem meteorne kanalizacije se zaključi s tipsko ponikovalnico premera 1500 mm. Ta naj zagotavlja čiščenje minimalno pretoka Qkr = 6.98 l/s in prepustnost (ob delujočem razbremenilniku) Q = 56.48 l/s. Ponikovalnica je dimenzionirana tako, da zagotavlja ponikanje Qp = 95.44 l/s.
Ponikovalnica je detajlno narisana na 28. strani PZI-ja.
Lovilec ogljikovodikov je isto kot lovilec olj. Lovilec ogljikovodikov z razbremenilnikom naj bo kvalitete in lastnosti kot npr. Hauraton FPP 15/20 (dolžina 2500 mm, širina 2500 mm, višina 2219 mm, pretok 20 l/s), detajl je objavljen na strani proizvajalca.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.08.2019   09:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za postavko:
Ročno in strojno rušenje jeklenih nadstrešnic dimenzij 46 x 4,5m in 46 x 9,0 m. Odvoz ruševin na urejeno deponijo. Pri rušenju je upoštevati vse varnostne ukrepe navedene v načrtu rušitev.
Prosim priložite prereze ali slike nadstrešnice.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik z načrti nadstrešnice, ki se ruši, ne razpolaga.
Fotografije nadstrešnice bodo objavljene na spletni strani Slovenskih železnic v zavihku javna naročila.

Lep pozdrav!


Datum objave: 29.08.2019   09:06
VPRAŠANJE
Lovilec je lahko z by-passom?

ODGOVOR

Spoštovani!

Da, lahko.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.08.2019   12:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1. Humuziranje zelenic z zatravitvijo se ponovi v ZEMELJSKIH DELIH(1.2.4.) in v HORTIKULTURNI UREDITVI (1.6.1) Ali lahko podamo ceno samo v enem poglavju, v drugem pa damo vrednost 0(nič)
2. V poglavju 1.4 ODVODNJAVANJE so v popisu poliesterske cevi in jaški. Ker je v postavkah dopisano » Vgradijo se lahko tudi cevi iz drugih materialov po predhodni potrditvi investitorja« nas zanima ali se lahko vgradijo PVC cevi in betonski oz. PE jaški.
Prosim za odgovor, saj vnaprej ne moremo vedeti katere cevi bo investitor potrdil.
Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Lahko.
Ad2) Lahko.

Lep pozdrav!