Dosje javnega naročila 005680/2019
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) Nakup okoljsko manj obremenjujočega pohištva za pisarne«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005680/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.08.2019
JN005680/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2019

    JN005680/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si/
https://www.sz-vit.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320342/Objava-pohištvo_VIT.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320342/espd/Narocnik_ESPD_pohištvo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11886
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) Nakup okoljsko manj obremenjujočega pohištva za pisarne«
Referenčna številka dokumenta: 91/2019/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nakup (dobava in montaža) pohištva in ostale opreme za pisarne za »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov. Vsebina javnega naročila so gradbeno obrtniška dela, strojne inštalacije in elektro ter TK inštalacije. Rok za izvedbo je 74 delovnih dni od podpisa pogodbe.
Priloga A: »Priloga 1B: Načrt opreme prostorov; Projekt za izvedbo (PZI) Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219, Ljubljana, junij 2019; Oprema prostorov s tipskim pohištvom v skladu s celostno podobo naročnika.« je objavljen na spletni strani Slovenskih železnic https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisarniške mize, omare, predalniki in ostala oprema po specifikaciji
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Zaloška cesta 219
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava in montaža miz, omar, predalnikov in drobne pisarniške opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisarniški stoli standardni po specifikaciji
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zaloška cesta 219 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža pisarniških stolov po specifikaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mini kuhinja po specifikaciji
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zaloška cesta 219, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža visoke omare - mini kuhinje in mini kuhinje v pohištvenem nizu 4 kosi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.08.2019   10:01
Kraj: Avtomatsko v elektronskem informacijskem sistemu eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.08.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2019   08:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za dodatne načrte ali skice predvsem za mini kuhinjo ter čajno kuhinjo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

V načrtu za izvedbo sta na strani 50 (št. načrta: 167/19-PZI-OP; vsebina risbe: ČK.1 in OM.4; št. lista 4.6) narisana (tloris, pogled in prerez, vse v merilu 1:20) ter opisana tako čajna kuhinja kot omara s čajno kuhinjo. Naročnik ocenjuje, da je na podlagi podane dokumentacije možno pripraviti korektno ponudbo.

Lep pozdrav!Datum objave: 13.08.2019   08:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Prosimo naročnika, da pri pogojih - reference zmanjša omejitve, saj bi le na ta način lahko prejel kakšno konkurenčno ponudbo več.

2. Prosimo naročnika za pojasnila za kakšne stole se zahteva referenca (nekje so omenjeni stoli, nekje pa navajate vrtiljake)

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnikova zahteva za sodelovanje glede tehnične sposobnosti se glasi:
Ponudnik mora izpolnjevati pogoj za dokazovanje tehnične sposobnosti:

Ponudnik mora v obrazcu 4 za vsak posamezni sklop, ki ga ponuja navesti najmanj 2 referenci v zadnjih treh letih skupaj pred objavo tega javnega naročila, da je dobavil opremo najmanj v deležu oz. v količini blaga:
za sklop 1: da je dobavil najmanj 30 % razpisane količine omar (30 % od seštevka vseh razpisanih količin omar) in 30 % razpisane količine miz (30 % od
seštevka vseh razpisanih količin miz);
za sklop 2: da je dobavil najmanj 30 % razpisane količine vseh stolov (30 % od seštevka vseh razpisanih količin stolov).
za sklop 3: da je dobavil najmanj 1 mini kuhinjo oziroma kuhinjo v nizu.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.08.2019   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zahtevi 1. za stole:

"Ergonomske zahteve: Ergonomsko oblikovan delovni stol je obvezen za vsa delovna mesta na način, ki omogoča dinamično sedenje in odlično uravnoteženost telesa z maksimalno razbremenitvijo hrbtenice ter omogoča uravnavo višine sedeža (sedalne ploskve), nagiba in višine hrbtnega naslona ter opore spodnjemu in srednjemu delu hrbtenice ( naklon sedala, ojačan ledveni del, višji naslon). Sedalo in naslon delovnega stola morata ustrezati idealnim ergonomskim zahtevam (ponudnik mora priložiti certifikat za ergonomijo sedenja)"

prosimo naročnika, da definira tip certifikata za ergonomijo sedenja.

Zakaj naročnik ne zahteva skladnost s poenotenimi EU standardi EN 1335 in BS 5459 za intenzivno uporabo in večjo obremenitev?

Preverili smo, v EU ne obstajajo enoznačno določeni standardi za ergonomijo. Certifikati za ergonomijo so zgolj komercialne narave brez poenotenih EU standardov.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ergonomija sedenja za stole moraj ustrezati slovenskim oz. evropskim standardom SIST EN 1335-1:2001, SIST EN 1335-2:2001 in SIST EN 1335-3:2001 ter standardu BS 5459 za večjo obrabo in intenzivno uporabo.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.08.2019   09:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, če naročnik definira gostoto pene v kg/m3 na sedišču stolov.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

Gostota pene na sedišču stolov ni posebej definirana, vendar naj sledi uveljavljeni praksi pisarniških stolov okoli 60 kg/m3.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.08.2019   09:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za dodatno pojasnilo v zvezi z zavornimi kolesi. Kakšen je EU certifikat za samozavorna kolesa? Ali ste s tem mislili na poreklo oz. morajo kolesa biti certificirana v EU s strani proizvajalca na posebnih za to usposobljenih inštitutih.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani !

Ustreznost ponujenega izdelka se dokazuje z dobaviteljevo izjavo o skladnosti v slovenskem jeziku, ki jo mora ponudnik predložiti v ponudbi, ter s certifikati, izdanimi s strani pooblaščenih institucij za varnost, ergonomijo ter zahtevane obremenitve ali drugimi ustreznimi dokazili (npr. tehnično dokumentacijo proizvajalca stola).

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.08.2019   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponudnika zanima način dokazovanja zahteve: Stol mora dopuščati statično obremenitev minimalno do teže 140 kg (lahko je več).
Namreč v razpisni dokumentaciji ni naveden dokument za dokazovanje.

Hvala.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani!

Dovoljeno statično obremenitev ponudnik dokazuje z izjavo o skladnosti v slovenskem jeziku, ki jo mora ponudnik predložiti v ponudbi in tehnično dokumentacijo izdelka.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.08.2019   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za natančen opis kje najdemo načrt za izvedbo, kajti v sklopu razpisne dokumentacije ga ni, na to kot vidimo iz odgovorov ste bili tudi že opozorjeni.

Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Vse tehnične zahteve naročnika so objavljene na spletni strani Slovenskih železnic
https://www.slo-zeleznice.si/images/skupina/Javni_razpisi/2019/167.19.PZI.OP.final.pdf

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.08.2019   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za pojasnilo glede podnožja za stole - pod točko 4. v splošnem opisu je navedena zahteva, da mora biti podnožje premera najmanj 65 cm, pri opisih stolov S.1 in S.3 pa je definirana širina od 64 do 68 cm. Je podnožje torej lahko širine 64 cm? Prav tako prosim za pojasnilo oz. sliko, kaj je mišljeno pod "čepki proti drsenju" (splošni opis točka 4. "Zgornja površina mora biti polirana s čepki proti drsenju.")

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani!

Podnožje je lahko minimalne širine 64 cm. Čepki proti drsenju so mišljeni na konferenčnih stolih vsaka fiksna noga konferenčnega stola je zaključena s čepkom iz plastike oziroma gume, kar preprečuje drsenje stola. Slika primera je objavljena na spletni strani

https://www.slo-zeleznice.si/images/skupina/Javni_razpisi/2019/20190819_092945.jpg

Lep pozdrav!