Dosje javnega naročila 005644/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Sanacija sidranja na podvozu »Dunajska cesta« v km 566+200, na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005644/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2019
JN005644/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN005644/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN005644/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005644/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320378/Sanacija_na_podvozu_Dunajska_cesta.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320378/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11926
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija sidranja na podvozu »Dunajska cesta« v km 566+200, na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m
Referenčna številka dokumenta: 99/2019/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50225000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sanacija sidranja na podvozu »Dunajska cesta« v km 566+200, na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50225000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: podvoz Dunajska cesa
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija sidranja na podvozu »Dunajska cesta« v km 566+200, na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.08.2019   12:05
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.08.2019   09:00

Dodatne informacije:
PRILOGA 1 bo objavljena na spletni strani slovenskih železnic http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi , ker zaradi preobsežnosti ne more biti sestavni del razpisne dokumentacije.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2019   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, da potrdite, da boste priznali tudi naknadno predložitev potrjenih referenc s strani naročnikov zaradi kratkega roka oddaje, v ponudbi pa lahko ponudniki predložimo kakršnokoli drugo dokazilo, ki izkazuje izpolnjevanje referenčnih pogojev.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Upošteval bo reference, ki bodo predložene v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.