Dosje javnega naročila 005631/2019
Naročnik: CELJSKE LEKARNE Javni zavod, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje
Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Celjskih lekarn
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 153.500,84 EUR

JN005631/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.08.2019
JN005631/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN005631/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN005631/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2019
JN005631/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.01.2020
JN005631/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005631/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
CELJSKE LEKARNE Javni zavod
Miklošičeva ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
Tatjana Sešel
info@ce-lekarne.si
+386 34250200
+386 34250225

Internetni naslovi
http://www.lekarnanaklik.si/
http://www.lekarnanaklik.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320401/RD_zavarovanje_CL.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11931
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Celjskih lekarn
Referenčna številka dokumenta: JN/S-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Celjskih lekarn za obdobje 48 mesecev.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 194.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za obdobje 48 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti (excess)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti (excess) za obdobje 48 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
CELJSKE LEKARNE Javni zavod
Miklošičeva ulica 1
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.08.2019   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da bo možna postavitev vprašanj tudi v drugi fazi postopka.

ODGOVOR

Gospodarski subjekti, ki jim bo priznana sposobnost in bodo povabljeni k oddaji prvih ponudb, bodo lahko zahtevali dodatne informacije oziroma zastavljali vprašanja glede razpisne dokumentacije (vključno tehnične dokumentacije) tudi po prejemu povabila k oddaji prvih ponudb (natančen rok za sprejem ponudnikov vprašanj za drugo fazo postopka bo določen v povabilu k predložitvi prvih ponudb).

lep pozdrav.

Datum objave: 20.08.2019   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,


v obrazcu Prijavni obrazec zahtevate, da ga podpiše zakoniti zastopnik.

Prosim za potrditev, da obrazec lahko podpiše oseba, ki je s strani zakonitega zastopnika pooblaščena za podpis ponudbe.


Hvala.

ODGOVOR

Potrjujemo.

lep pozdrav


Datum objave: 21.08.2019   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v prilogi 6 - tehnična zmogljivost zahtevate navedbo cenilcev samo iz področja avtomobilskih zavarovanj za zadnja tri...??

Prosimo za opredelitev navedene zahteve. Za zadnja tri leta? Ter pravilno razumemo, da se navede cenilce samo na področju katerega navajate?

ODGOVOR

Skladno s točko 3/Pogoji za sodelovanje v Povabilu in Navodilu gospodarskim subjektom na strani 11/29 se pogoj v celoti glasi: »Gospodarski subjekt mora imeti v Poslovni register Slovenije vpisano poslovno/območno enoto ali v sodni register vpisano podružnico na območju Mestne občine Celje, pri čemer mora gospodarski subjekt razpolagati z zadostno kadrovsko zmogljivostjo usposobljenih delavcev na tem območju, in sicer z najmanj eno osebo, ki ima vsaj triletne izkušnje na področju izvajanja cenitev škod iz naslova avtomobilskih zavarovanj«. Potrjujemo torej, da gre za zadnja tri leta in za področje avtomobilskih zavarovanj.

lep pozdrav.


Datum objave: 27.08.2019   07:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

Za avtomobilsko zavarovanje:
Podana je zahteva za kritje za nezgodno zavarovanje, kam vpišemo premijo v tabeli?
NI zahtevano kritje za zavarovanje pravne pomoči, v tabeli je polje za vpis premije?
Katero zavarovanje vključimo v ponudbo?

Požarno zavarovanje:
Prosimo za dopolnitev dikcije pri riziku manifestacija ali demonstracija: krite so smo škode, ki so nastale zaradi manifestacije ali demonstracije, prijavljene pri pristojnih državnih organih.

Hvala.

ODGOVOR
Odgovori se nanašajo na sklop 1
Avtomobilsko zavarovanje
Avtomobilsko nezgodno zavarovanje ni predmet zavarovalnega kritja. Naročnik bo pred podpisom zavarovalne police iz vsebine črtal opredelitev glede avtomobilske nezgode (besedilo nad tabelo).
Zavarovanje pravne zaščite v okviru avtomobilskega zavarovanja je predmet zavarovalnega kritja (opredelitev je podana v dopolnjeni Zavarovalno tehnični dokumentaciji glejte odgovore na portalu JN).

Požarno zavarovanje
Določba, ki jo želite spremeniti je dispozitivne narave in izhaja iz interesov zavarovanca, zato naročnik predlagane spremembe ne more upoštevati. Zavarovalnica pa lahko, glede na podan opis, ustrezno oblikuje višino svoje ponudbene zavarovalne premije.

lep pozdrav.Datum objave: 27.08.2019   08:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V skladu z našim razumevanjem zavarovalno-tehnične dokumentacije predmetnega razpisa zaključujemo, da se v okviru nobenega od obeh sklopov ne išče kritja iz naslova kibernetske zščite oziroma, da v okviru javnega razpisa ni podana zahteva po kritju kibernetske zaščite. Prosimo vas za potrditev.


ODGOVOR
Naročnik v Skupnih določilih za naslovom »Odpoved zavarovalnice« v Zavarovalno tehnični dokumentaciji za sklop 1 in sklop 2 dodaja naslednje besedilo »Ne glede na druge določbe v tej Zavarovalno tehnični dokumentaciji ni podano zavarovalno kritje za škodo in stroške, neposredno izvirajoče ali povzročene z uporabo oziroma preko delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijske zbirke podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa oziroma drugega elektronskega sistema, kot sredstva za namerno povzročitev škode, ne glede na to, ali je karkoli od navedenega v lasti zavarovanca ali ne« z naslovom »Izključitev škode zaradi kibernetskega napada«.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis v skladu z odgovori, ki jih je podal na Portalu javnih naročil in so sestavni del razpisne dokumentacije.


lep pozdrav,Datum objave: 27.08.2019   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da se iz vzorca excess police iz naslova zavarovanja odgovornosti (sklop 2) izključi določilo pri klavzulah, pod četrto točo, ki se nanaša na nove invisticije ter nove lokacije.

ODGOVOR
Naročnik spreminja četrto alinejo klavzul v zavihku »Zavar. odg. (Sklop 2)-polica« v obrazcu Ponudba-predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo Sklop 2 tako, da se ta glasi: »V zavarovanje so vključene tudi vse nove investicije zavarovanih stvari na isti lokaciji in na novih lokacijah«.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis v skladu z odgovori, ki jih je podal na Portalu javnih naročil in so sestavni del razpisne dokumentacije.


lep pozdrav,Datum objave: 27.08.2019   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji pri Avtomobilskem zavarovanju in na Vzorcu osnovne police niso navedeni pogoji za sklenitev pravne zaščite. Na obračunu za avtomobilsko zavarovanje pa je premija za pravno zaščito zahtevana.
Prosimo za pojasnilo glede kritja za pravno zaščito oziroma za dopolnitev dokumentacije.
Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR
Opredelitev zavarovalnega kritja za zavarovanje pravne zaščite v okviru avtomobilskega zavarovanja je pomota izpadla iz Zavarovalno tehnične dokumentacije za sklop 1. Naročnik bo iz tega razloga vsem potencialnim ponudnikom, ki so prevzeli tehnično dokumentacijo na zgoščenki posredoval dopolnjeno Zavarovalno tehnično dokumentacijo za sklop 1 (glejte poglavje »Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe vozila na koncu Avtomobilskega zavarovanja). Potencialni ponudniki bodo Zavarovalno tehnično dokumentacijo za sklop 1 prejeli na elektronski naslov, ki so ga navedli na Potrdilu o prevzemu zgoščenke (Priloga D).

lep pozdrav.