Dosje javnega naročila 005674/2019
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Storitve: KONCEISJA ZA IZBIRO IZVAJALCA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POGREBNE DEJAVNOSTI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE ŽALEC
ZJN-3:

JN005674/2019-U01 - Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN005674/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN005674/2019-V01 - Obvestilo o podelitvi koncesije (EU 25 - SL), objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005674/2019-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL) 2019/S 153-378688

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KONCEISJA ZA IZBIRO IZVAJALCA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POGREBNE DEJAVNOSTI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE ŽALEC
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98370000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Namen javnega razpisa je izbrati koncesionarje, ki bodo sposobni kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti obveznost izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti 24-urne dežurne službe na območju Občine Žalec.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98370000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA ŽALEC
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira koncesionarja za izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti 24-urne dežurne službe na območju Občine Žalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merila v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje koncesije
Trajanje v mesecih: 120
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih koncesijah
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na koncesijo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo koncesije
Pogoji, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo koncesije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za predložitev prijav ali prejem ponudb
09.09.2019   13:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.08.2019   13:00

Dodatne informacije:
Kandidati lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo koncedentu preko funkcionalnosti »Pojasnila« v informacijskem sistemu »S-Procurement«, dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, pri objavi predmetnega javnega razpisa ali na portalu javnih naročil pri objavi predmetnega javnega razpisa.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Skladno s pravnim opozorilom, določeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
Žalec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.