Dosje javnega naročila 003494/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Storitve: Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.951.216,27 EUR

JN003494/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
JN003494/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN003494/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003494/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN003494/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN003494/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.08.2019
JN003494/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003494/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 152-375725

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
darko.pintaric@jhl.si
+386 14740857
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL
Referenčna številka dokumenta: JPE-VOD-SP-167-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL.

Predmet javnega naročila zajema:
storitev strokovnega nadzora na gradbišču, tudi z uporabo BIM modela (zagotavlja naročnik) - glavni nadzorni inženir in nadzorni inženirji po vseh strokah (elektro, strojna, gradbena), v kontekstu ZGO-1 in GZ;
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja in v okviru tega tudi izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta;
organizacija in sodelovanje pri izvedbi tehničnega pregleda;
organizacija in sodelovanje pri postopku pridobitve uporabnega dovoljenja;
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije za interne tehnične preglede ter organizacija in sodelovanje pri izvedbi le-teh;
sodelovanje pri pripravi in izdelavi celovite strokovne ocene izvedenega projekta;
sodelovanje z naročnikom in njegovim inženirjem na projektu pri koordinaciji del z izvajalci na projektu z vidika izpolnjevanja obveznosti in n
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.599.357,60 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL.

Predmet javnega naročila zajema:
storitev strokovnega nadzora na gradbišču, tudi z uporabo BIM modela (zagotavlja naročnik) - glavni nadzorni inženir in nadzorni inženirji po vseh strokah (elektro, strojna, gradbena), v kontekstu ZGO-1 in GZ;
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja in v okviru tega tudi izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta;
organizacija in sodelovanje pri izvedbi tehničnega pregleda;
organizacija in sodelovanje pri postopku pridobitve uporabnega dovoljenja;
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije za interne tehnične preglede ter organizacija in sodelovanje pri izvedbi le-teh;
sodelovanje pri pripravi in izdelavi celovite strokovne ocene izvedenega projekta;
sodelovanje z naročnikom in njegovim inženirjem na projektu pri koordinaciji del z izvajalci na projektu z vidika izpolnjevanja obveznosti in nalog nadzora pri gradnji;
koordinacija področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v kontekstu ZVZD-1 in podzakonskih aktov;
izdelava varnostnega načrta za celotno gradbišče in obseg gradnje skladno z zahtevami veljavne zakonodaje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003494/2019-E01
Številka obvestila v UL: 2019/S 103-250453
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 24.05.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.160.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.599.357,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2019