Dosje javnega naročila 003795/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
Blago: Nakup varovalne obleke in obutve za Zdravstveni dom Novo mesto
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003795/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.06.2019
JN003795/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN003795/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.08.2019
JN003795/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003795/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Kandijska cesta 4
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Jernej Bojanc
info@zd-nm.si
+386 73916703
+386 73322116

Internetni naslovi
http://www.zd-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup varovalne obleke in obutve za Zdravstveni dom Novo mesto
Referenčna številka dokumenta: 75/5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup varovalne obleke in obutve za Zdravstveni dom Novo mesto, za obdobje 24 mesecev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 50.000,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: DELOVNA OBLEKA : zdravniki, medicinske sestre, vzdrževalci, čistilke
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18200000
18300000
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: DELOVNA OBLEKA: oddelek NMP in reševalna služba
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18200000
18300000
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zdravstveni dom Novomesto, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: DELOVNA OBUTEV: zdravniki, medicinske sestre, vzdrževalci, čistilke
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: DELOVNA OBUTEV: oddelek NMP in reševalna služba
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003795/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 06.06.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: DELOVNA OBLEKA : zdravniki, medicinske sestre, vzdrževalci, čistilke

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TOTAL trgovina na debelo, d.o.o.
Seidlova cesta 28
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
zdenka@totalnm.si
+386 73375376
+386 73324324
https://totalnm.si/
Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 20.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: DELOVNA OBLEKA: oddelek NMP in reševalna služba

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GORNIK AVANTURA, oblačila in oprema za alpinizem, pohodništvo in druge dejavnosti, d.o.o.
Gorenja vas - Reteče 36
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
matjaz@gornik.si
+386 59964030

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 20.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: DELOVNA OBUTEV: zdravniki, medicinske sestre, vzdrževalci, čistilke

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
HARVEY, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
Kozje 142
3260
SI
Kozje
Slovenija
info@harvey.si
+386 37492930
+386 37492931
https://www.harvey.si/
Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: DELOVNA OBUTEV: oddelek NMP in reševalna služba

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROVAR, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Vinogradna ulica 34
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
info@provar.si
+386 59013115
+386 59012115
http://www.provar.si/kontakt/
Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2019