Dosje javnega naročila 900092/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Blago: Tarče za strelišča
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 208.725,36 EUR

JN92/2019 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 06.08.2019
JN92/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN144/2019 - Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO2 - ZJNPOV), objavljeno dne 14.11.2019
JN144/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2019
JN144/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2019
JN144/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2019
Zahtevek za revizijo
    JN92/2019 Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Blago

Tarče za strelišča

Datum objave: 6. 8. 2019
Številka objave: JN92/2019


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJNVETPS ali 2. tocki petega odstavka 3. člena ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Lilijana Kojnik Vehovar, V roke: Lilijana Kojnik Vehovar, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14711434. Telefaks +386 14712762. E-pošta lilijana.kojnik.vehovar@mors.si.
Internetni naslovi: http://www.mo.gov.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NAKUP TARČ
II.2)VRSTA NAROČILA Blago.
II.3)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: NAKUP TARČ
II.4)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 35210000 (Tarče za strelišča)
II.5)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.6)VARIANTE SO DOPUSTNE: ne.
II.7)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMUII.7.1)Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.7.2)Informacije o okvirnem sporazumuOcenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.8)TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 4 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA TARČE IZ VEZANE PLOŠČE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35210000 (Tarče za strelišča)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA KOVINSKE TARČE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35210000 (Tarče za strelišča)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA TARČE IZ PLASTIKE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35210000 (Tarče za strelišča)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA KARTONSKE TARČE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35210000 (Tarče za strelišča)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.1.6)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Najnizja cena.
IV.2)FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBEIV.2.1)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.2.2)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.2.3)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2.4)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 5. 9. 2019
Čas: 12:00
IV.4)JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJEIV.5)MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBEIV.6)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 6. 9. 2019
Čas: 09:00
IV.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2019/8/15178-15254629615252330609/
RD_ZA_NAKUP_TARC.zip

IV.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
IV.9)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:IV.10)ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 26. 8. 2019
Čas: 10:00
IV.11)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 8. 2019
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN144/2019, Blago: Tarče za strelišča; datum objave: 14. 11. 2019

.


O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2019   07:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko pri sklopu 1 ponudimo tarče iz vezane plošče, ki bi imele potisk vojaka - tako ne bi bilo potrebno lepiti pairja na tarče, kar bi skrajšalo izdelavo, za naročnika bi bilo ceneje, ter tudi bolj obstojno.

Ozdadje bi bil svetel les, potisk pa črn.

ODGOVOR

Naročnik v razpisni dokumentaciji pod tehničnimi specifikacijami za SKLOP 1 TARČE IZ VEZANE PLOŠČE v točkah 8.2, 9.2, 10.2,11.2 in 12.2 navaja, da mora biti bodisi na eni strani (pri tarčah PT-11A, PT-13A in PT-12A) oz. pri tarčah PT-11B in PT-13B na obeh straneh, nalepljen papir.

Tarče, ki so predmet tega sklopa, so že preizkušene in v uporabi na streliščih Slovenske vojske, zato naročnik ostaja pri tehničnih zahtevah, postavljenih v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 20.08.2019   09:20
VPRAŠANJE

Naročnik zahteva v sklopu 1 okume vezane plošče. okume je afriški les labe kvalitete. Ali lahko ponudimo vezane plošče iz smreke, ki bi bila lepljena z vodoodpornim lepilom in bi bila odlična rešitev za zunanje strelišče?


ODGOVOR

Naročnik v razpisni dokumentaciji pod tehničnimi specifikacijami za SKLOP 1 TARČE IZ VEZANE PLOŠČE v točkah 8.1, 9.1, 10.1,11.1 in 12.1 navaja, da morajo biti tarče PT-11A, PT-13A, PT-12A, PT-11B in PT-13B izdelane iz vezane vodoodporne plošče OKUME, debeline 6 mm (+/- 0,5 mm).

Tarče iz vezane plošče, izdelane iz materiala oz. s tehničnimi karakteristikami, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, so že preizkušene in v uporabi na streliščih Slovenske vojske za izvajanje bojnih streljanj na avtomatskih streliščih. Za zamenjavo materiala, iz katerih so izdelane tarče iz vezane plošče, so potrebna obsežna testiranja, ki vsebujejo tudi časovno komponento. Le s testiranji je mogoče potrditi oz. ovreči ustreznost materiala, bodo pa vsekakor predmet obravnave bodočih nabav tarč iz vezane plošče. Zaradi navedenega naročnik vztraja pri tehničnih zahtevah, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 27.08.2019   07:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop številka 4 - kartonske tarče vas prosimo za odobritev navedenih toleranc pri izdelavi kartonskih tarč kot je navedeno:

PT-2, PT-18, PT-18A, PT-18B, PT18-C, PT-21, PT-8C, PT-23, PT-24, PT-8A, PT-18D, PT-11, PT-12, PT-20 in PT-50 so ploskovno izsekane kartonske tarče v naslednjih tolerancah:
POZICIJA TISKA X+- 2mm, Y+- 3mm
POZICIJA IZSEKA X+- 1 mm, Y+- 1 mm
PT-3, PT-4, PT-5, PT-9, PT-10, PT-10A, PT-9A-BO so rotacijsko izsekane kartonske tarče v naslednjih tolerancah:
POZICIJA TISKA X+- 4 mm, Y+- 5 mm
POZICIJA IZSEKA X+- 4 mm, Y+- 4 mm

Vse to so standardne tolerance, ki se uporabljajo pri izdelavi kartonskih tarč in ostalih izdelkov iz kartona ter jih kot take zahteva tehnološki postopek ter sam material, ki je občutljiv na klimatske vplive na katere je nemogoče vplivati.

S spoštovanjem!


ODGOVOR

Naročnik v razpisni dokumentaciji pod tehničnimi specifikacijami za SKLOP 4 KARTONSKE TARČE v točkah od vključno 8 do vključno 29 navaja tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati posamezen tip kartonske tarče. Kartonske tarče s tolerancami, kot jih je navedel naročnik v tehničnih zahtevah, so določene na osnovi izkušenj, pridobljenih na tekmovalnih streljanjih.

Vsako odstopanje od že preizkušenih kartonskih tarč zahteva dodatna testiranja, saj je to edini način ugotavljanja ustreznosti tarč, kar je naročnik izpostavil že pri predhodnih odgovorih na vprašanja potencialnih ponudnikov. Dodatna testiranja bodo predmet obravnave bodočih nabav kartonskih tarč. Zaradi navedenega naročnik vztraja pri tehničnih zahtevah, navedenih v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 29.08.2019   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik v sklopu 3, zahteve tarče z NSN številko.

Proizvajalec teh tarč prihaja iz ZDA in le ta nas je obvestil, da teh tarč ni možno dobaviti v željenem roku do 15. 11. 2019. Glede na volumen je pošiljko ekonomično poslati z ladjo kar traja najmanj 60 dni (iz zahodne obale ZDA). K temu je potrebno prišteti še proizvodni čas in iz tega razloga vas naprošamo za možnost podaljšanja roka za dobavo - realni dobavni rok je pomlad 2020.

Podobna situacija je tudi s sklopom 2 - zaradi ekonomičnosti bi bilo smotrno oba sklopa pripeljati skupaj, tako da vas prosimo da podaljšate rok za dobavo za sklop 2 in 3 do 31. 3. 2020.


Lep pozdrav,

Ponudnik

ODGOVOR:

Naročnik v razpisni dokumentaciji v poglavju I. (POVABILO), točki 6 (PREDVIDENA DOBAVA) navaja, da je dobava predvidena zato naj ponudnik v prilogo 2. Ponudba cene vpiše datum realne možne dobave.