Dosje javnega naročila 005639/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: POSTAVITEV VODNE SKULPTURE NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005639/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2019
JN005639/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.01.2021
JN005639/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005639/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320537/objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11961
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: POSTAVITEV VODNE SKULPTURE NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE
Referenčna številka dokumenta: 430-1203/2019-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
POSTAVITEV VODNE SKULPTURE NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45262000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
POSTAVITEV VODNE SKULPTURE NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2019   13:52
VPRAŠANJE
Zanima nas ali lahko ponudbo odda ponudnik, ki bo reference izpolnjeval s podizvajalcem.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 12.08.2019   13:52
VPRAŠANJE
Ali referenčni pogoj lahko izpolni partner v skupni ponudbi.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 26.08.2019   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim, da razširite pogoj refernc tako, da ne bo upoštevana samo urbana oprema.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Referenc ne bomo razširili, ker je objekt glede na prostorski akt definiran kot urbana oprema (31. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana).Datum objave: 26.08.2019   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim da objavite PGD projekte in statični izračun. Brez tega se ne da izdelati ponudbe. Vezano na to pa tudi podaljšate rok za oddajo ponudb

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Glede na gabarite objekta ni potrebno gradbeno dovoljenje. Za predmetno javno naročilo je izdelana PZI dokumentacija, ki je na vpogled pri naročniku Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana vsak delovni dan med 9:00 in 12:00 uro po predhodni najavi na telefonski št. + 386 1 306 17 00. Rok za oddajo ponudb bo ostal nespremenjen.Datum objave: 26.08.2019   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kolikor nam je znano, bi morali biti vsa dokumentacija vezana na javno naročilo objavljena na portalu javnih naročil, torej tudi projekti PZI. Ker je izvedba projekta zelo zahtevna ni dovolj zgolj objavljen popis del. Brez natančne preučitve PZI dokumentacije se ne da narediti korektne in konkurenčne ponudbe. To pomeni, da jo potrebujemo v vsakem trenutku priprave ponudbe in ne samo na vpogled. Glede na to, da ne omogočate niti fotokopiranja dokumentacije (dovolili ste zgolj fotografiranje - kar pa nikakor ni ustrezno), vas prosimo, da:
1. Objavite dokumentacijo na portalu javnih naročil oziroma vsaj omogočite fotokopiranje
2. podaljšate rok za oddajo za 14 dni

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Dokumentacija PZI je zaradi obsega objavljena na spletni strani MOL (omejitev na Portalu JN je 5 MB), in sicer na povezavi: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/postavitev-vodne-skulpture-na-sticiscu-slovenske-in-tomsiceve-ulice/
Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.