Dosje javnega naročila 005640/2019
Naročnik: OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
Gradnje: Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005640/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2019
JN005640/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN005640/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019

    JN005640/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Ulica Bratka Krefta 14
9244
SI
Sveti Jurij ob Ščavnici
Slovenija
marko.cus@sveti-jurij.si
+386 25644524

Internetni naslovi
http://www.sveti-jurij.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sveti-jurij.si/razpis/207416
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11956
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2019
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2019-003
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233121
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje občinskih cest v letu 2019. Naročilo zajema izvedbo vzdrževalnih del večjega obsega na občinskih cestah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (sanacija cestišč, izvedba objektov za odvodnjavanje, dobava in postavitev prometne signalizacije, itd.). Podrobnejša vsebina naročila se nahaja v popisu del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
45233200
45233220
45233222
45233223
45233229
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje občinskih cest v letu 2019. Naročilo zajema izvedbo vzdrževalnih del večjega obsega na občinskih cestah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (sanacija cestišč, izvedba objektov za odvodnjavanje, dobava in postavitev prometne signalizacije, itd.). Podrobnejša vsebina naročila se nahaja v popisu del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2019   09:22
Pozdravljeni,

hvala za poslano opozorilo popravljen popis del je že na spletu in prosimo vse ponudnike, da uporabijo novega.

LP