Dosje javnega naročila 005792/2019
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: RTP 110/20 KV VRTOJBA ZAMENJAVA SEKUNDARNE OPREME
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005792/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.08.2019
JN005792/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN005792/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
JN005792/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN005792/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005792/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12089
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP 110/20 KV VRTOJBA ZAMENJAVA SEKUNDARNE OPREME
Referenčna številka dokumenta: 19-B/NMV/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža sekundarne opreme. Podrobnejši opis se nahaja v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RTP 110/20 kV Vrtojba, parcelna številka 623/7, k.o. Vrtojba
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža sekundarne opreme. Podrobnejši opis se nahaja v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.09.2019   13:00
Kraj: Ponudbo se odda preko sistema e-JN: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2019   11:21
VPRAŠANJE št. 3
Spoštovani,

V prilogi 5.1 referenčno potrdilo za dobavo in montažo sekundarne opreme zahtevate, da je družba od 01.01.2015 do roka za oddajo ponudb dobavila, zmontirala in spustila v pogon, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi aktivnostmi (prevzem opreme, testi, idr.) sekundarno opremo. Prosili bi vas za potrditev ali razumemo pravilno, da je referenca lahko sestavljena s strani ponudnika in podizvajalca oz. večih podizvajalcev?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št. 3

Tehnične in strokovne sposobnosti lahko ponudnik izpolnjuje tudi s podizvajalci ali partnerji.


Datum objave: 26.08.2019   11:28
VPRAŠANJE št. 2
Spoštovani!

V tabelah tehničnih podatkov v MAPA 2 bi prosili za spremembe razpisne dokumentacije:

1. A 2.1.1.1 Računalniki polja
- Nazivni tok vhodov 1A in 5A. Naročnika naprošamo, da navede število 1 A in število 5 A tokovnih vhodov. Pri definiranju naročniške številka terminala je
potrebno izbrati tip (1A ali 5A) tokovnega vhoda. Tip tokovnega vhoda namreč ni programsko nastavljiv.
- Merilno območje tokovnih vhodov iz 0,05 1,5 In na 0,1 1,5 In

2.A 2.1.1.3 Zaščitne naprave (IEN):
- Kontrola izklopnega tokokroga (KIT) metoda z merjenjem toka. Prosimo za odobritev zunanjega KIT releja, kar je običajna praksa za kontrolo izklopnih
tokokrogov na 110 kV nivoju!
- Nazivni tok vhodov 1A in 5A. Naročnika naprošamo, da navede število 1 A in število 5 A tokovnih vhodov. Pri definiranju naročniške številka terminala je
potrebno izbrati tip (1A ali 5A) tokovnega vhoda. Tip tokovnega vhoda namreč ni programsko nastavljiv.
- Vsi konektorji so izvlekljivi, tokovi se kratko sklenejo, mehansko kodirani konektorji IEN. Prosim za umik te zahteve!


ODGOVOR št. 2

Odgovor k vprašanju številka 1.A
- Nazivni tok vhodov je 5 A. Minimalno število tokovnih vhodov je 6.
- Merilnega območja tokovnih vhodov naročnik ne bo spreminjal. Ostajamo pri zahtevi 0,05 1,5 In.

Odgovor k vprašanju 2.A
- Naročnik dopušča tudi izvedbo zunanjega KIT releja.
- Glede nazivnih tokov glej odgovor 1.A prva alineja.
- Naročnik odstopa od zahtev, da se ob izvleku konektorja tokovi kratko sklenejo ter da so konektorji IEN mehansko kodirani.

Datum objave: 26.08.2019   11:31
VPRAŠANJE št. 1
Spoštovani!

1.A V točki 2.2.2 Koncept daljinskega vodenja v drugem odstavku navajate, da se iz obstoječega RTU-ja izvede povezavo no nov postajni računalnik. Ali lahko prosim navedete po katerem komunikacijskem protokolu bosta morala komunicirati nov postajni računalnik in obstoječi RTU?

2.A V točki 2.2.4 se zahteva dodatno komunikacijsko vozlišče s 24 optičnimi porti. Zanima nas kakšna je funkcija tega vozlišča in ali je sploh potrebno? Ali ste s tem morda mislili dve mrežni stikali za vključevanje terminalov preko PRP?
V vašem primeru imate skupno samo 7 terminalov in če se terminale poveže preko PRP na mrežni stikali se potrebuje manj portov. Predlagamo, da ponudimo dve mrežni stikali s 16 optičnimi porti in 6 električnimi porti. S takšnim mrežnim stikalom imamo še kar precej rezerve za bodoče razširitve.


ODGOVOR št.1

Odgovor k vprašanju številka 1.A
Sistema vodenja bosta, zaradi obstoječega stanja, delovala vsak zase. Torej, oprema, ki je predmet razpisa, bo delovala z novim sistemom vodenja, obstoječa oprema na objektu pa s starim, ki se bo v prihodnosti ukinil ob zamenjavi preostale opreme. Takrat bodo vse takrat nove naprave povezane na novi sistem vodenja. Medsebojno se star sistem poveže z novim postajnim računalnikom preko protokola 61870-5-104.
Odgovor k vprašanju številka 2.A
Funkcija komunikacijskega vozlišča je povezava novih naprav in naprav, ki se bodo dodajale v prihodnosti s protokolom PRP. Ob tem je potrebno ponuditi dve mrežni stikali. Mrežni stikali se zahteve ne spremenijo zaradi načrtovanih razširitev v prihodnosti.