Dosje javnega naročila 005956/2019
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: DOBAVA OPREME ZA MERJENJE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 135.729,88 EUR

JN005956/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.08.2019
JN005956/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN005956/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2019
JN005956/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005956/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12273
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA OPREME ZA MERJENJE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Referenčna številka dokumenta: 21-B/NMV/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38570000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava opreme za merjenje kakovosti električne energije. Podrobnejši opis se nahaja v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38570000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava opreme za merjenje kakovosti električne energije. Podrobnejši opis se nahaja v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.10.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.09.2019   13:00
Kraj: Ponudbo je potrebno oddati preko sistema: e-JN https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.08.2019   11:36
Naročnik obvešča zainteresirane ponudnike da je pravilnik rok za oddajo vprašanj oziroma zahteve za pojasnila do 4.9.2019 do 10:00 ure. Rok, ki je naveden v predmetni razpisni dokumentaciji 02.09.2019 do 10 ure ni pravilen.

Datum objave: 03.09.2019   07:38
VPRAŠANJE
Naročnikova razpisna dokumentacija za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na razpisu ne omenja zahteve po ESPD obrazcu. EJN portal predvideva oddajo ESPD obrazca, katerega predloga pa naročnik ni pripravil. Ali se bo za veljavnost ponudbe zahtevala oddaja ESPD obrazca in ali ga bo naročnik pripravil naknadno?

ODGOVOR št.1
Uporaba ESPD je obvezna v vseh postopkih javnega naročanja po ZJN-3, razen v postopku naročila male vrednosti in postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki se izvaja zaradi skrajne nujnosti in nepredvidljivosti.
Naročnik je objavil naročilo male vrednosti, zato ESPD ni nujno potreben.