Dosje javnega naročila 005775/2019
Naročnik: Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci
Storitve: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 739.697,04 EUR

JN005775/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN005775/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN005775/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.11.2019
JN005775/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005775/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 156-385283
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Vaneča 81B
9201
SI
Puconci
Slovenija
info@cerop.si
+386 25459310

Internetni naslovi
http://www.cerop.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.cerop.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12039
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika
Referenčna številka dokumenta: 000167-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vaneča, Puconci, Dolga vas, Murska Sobota, Ključarovci
II.2.4 Opis javnega naročila
zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila; glej dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila; glej dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila; glej dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila; glej dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2019   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2019   08:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Vaneča 81B
9201
Puconci
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2019   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da obrazca 10 ni potrebno oddajati.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
obrazca 10 - vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ponudniki ob oddaji ponudbe ne oddajajo, finančno zavarovanje bo moral predložiti po podpisu pogodbe izbrani ponudnik.Datum objave: 21.08.2019   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

obveščamo vas, da prenos ESPD obrazca ni uspešen. Pri prenosu datoteke se izpiše naslednje opozorilo "ni uspelo - ni datoteke". Prosimo za ureditev uspešnega prenosa.
Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
hvala za opozorilo. Obveščamo vas, da je bila napaka odpravljena, obrazec ESPD je bil ponovno naložen.
Datum objave: 21.08.2019   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

obrazec 1 - ponudbeni predračun bi naj podpisal zakoniti zastopnik družbe. Prosimo za potrditev, da ponudbeni predračun lahko podpiše tudi oseba, ki je s strani uprave družbe pooblaščena za podpis ponudbe in njenih sestavnih delov v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
kot zapisano že v navodilih za izdelavo ponudbe mora biti ponudbena dokumentacija podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za podpis dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki bo dokumentacijo podpisala.Datum objave: 23.08.2019   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obrazec 8 - referenčno potrdilo je potrebno navesti tudi letno pogodbeno vrednost v EUR z DPZP. Prosimo vas, da se strinjate, da se v tabelo obrazca 8 za posameznega referenčnega naročnika namesto točnega zneska letne pogodbene vrednosti (poslovna skrivnost) vpiše pogoj, ki je opredeljen v razpisni dokumentaciji, to je vrednost "v višini najmanj 80.000,00 EUR letne premije brez DPZP". Vljudno prosimo za vaše strinjanje in potrditev navedbe.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
vaši prošnji smo ugodili in korigirali obrazec 8: Referenčno potrdilo.


Datum objave: 23.08.2019   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo, da se za finančno zavarovanje za resnost ponudbe, to je lastna bianco menica z menično izjavo, določi fiksni menični znesek in ne 3 % ponudbene premije za celotno obdobje zavarovanja brez DPZP. Podpisano menično izjavo skupaj z bianco menico je potrebno dostaviti na naslov naročnika do roka za oddajo ponudbe, kar bomo storili že pred dokončnim ponudbenim izračunom.

Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni,
na vašo prošnjo spreminjamo višino finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, iz sicer zahtevamo, da ponudnik predloži bianko menico z menično izjavo z veljavnostjo do predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 15.000,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, po vzorcu iz obrazca 9: Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje.Datum objave: 23.08.2019   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije je razvidno, da mora ponudnik finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zagotoviti najkasneje v 3 delovnih dneh po podpisu pogodbe, kar je kratek časovni rok. Vljudno prosimo na podaljšanje na vsaj 7 delovnih dni.
Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
na vašo prošnjo rok za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti podaljšujemo iz dosedanjih 3 delovnih dni po podpisu pogodbe na 7 delovnih dni po podpisu pogodbe.Datum objave: 23.08.2019   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj.
Hvala.

ODGOVOR


Pozdravljeni,
roka za postavitev vprašanj naročnik ne bo podaljšal.

Datum objave: 27.08.2019   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo škodnega rezultata za obdobje zadnjih 5 let po posameznemu letu in posamezni zavarovalni vrsti.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
Škodnih rezultatov ne moremo objaviti. V razpisni dokumentaciji (Priloga A Tehnična dokumentacija) so objavljeni kumulativni podatki o likvidiranih škodah v preteklosti ter stanje rezerve. Vsem zainteresiranim ponudnikom, katerim je bila posredovana zavarovalno tehnična dokumentacija, pa bomo dodatno posredovali še dinamiko izplačila škod po posameznih letih. Ponudniki imajo s tem na voljo vse potrebne informacije o preteklem škodnem dogajanju naročnika.


Datum objave: 27.08.2019   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji zahtevate popust v višini 5 % v primeru plačila v enkratnem znesku.
Predlagamo, da predmetno določilo izločite iz razpisne dokumentacije iz razloga, ker zahteva povsem posega na finančno področje oplemenitenje vloženih sredstev, kar pa ni predmet tega razpisa. Zgolj v informacijo: primerljive bančne letne obrestne mera za depozite v znesku nad 15.000 EUR znašajo med 0,01% in 0,15 % .ODGOVOR


Pozdravljeni,
naročnik zahteve glede popusta ne bo spreminjal.


Datum objave: 27.08.2019   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na datum objave z dne 23.08.2019 ob 14:20, obrazec 8 - referenčno potrdilo, prosimo za objavo korigiranega obrazca.
Hvala.

ODGOVOR

Korigiran obrazec 8: Referenčno potrdilo je objavljen na spletni strani http://www.cerop.si, "Zavarovanje premoženja - sprememba razpisne dokumentacije 23.8.2019 (ponudbeni obrazci 23 08 2019)"


Datum objave: 27.08.2019   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na datum objave z dne 23.08.2019, ob 14:20, vezano na finančno zavarovanje za resnost ponudbe, vas prosimo, da objavite spremenjen obrazec 9 Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, in sicer v višini 15.000,00 EUR.
Hvala.

ODGOVOR
Spremenjen obrazec je že od 23. 8. 2019 objavljen na spletni strani http://www.cerop.si, "Zavarovanje premoženja - sprememba razpisne dokumentacije 23.8.2019 (povabilo in navodila za izdelavo ponudbe 23 08 2019, ponudbeni obrazci 23 08 2019)"Datum objave: 28.08.2019   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dopolnitev škodnega rezultata, vključno z rezervami, za obdobje od 21.05.2019 do danes.
Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
vsem zainteresiranim ponudnikom, katerim je bila posredovana zavarovalno tehnična dokumentacija, bomo posredovali dopolnjene podatke o likvidiranih škodah za leto 2019 in rezerviranih škodah na dan 28.8.2019.Datum objave: 06.09.2019   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 9. členu vzorca pogodbe navajate, da se letna zavarovalna premija (akontacija) plačuje v enkratnem znesku z upoštevanjem popusta na plačilo v enkratnem znesku v višini najmanj 5% ali v šestih (6) brezobrestnih obrokih na transakcijski račun zavarovalnice. V primerih, ko ni jasno navedeno kateri način plačila bo naročnik izbral, mora zavarovalnica v kalkulacijo višine zavarovalne premije vkalkulirati obe možnosti, kar po nepotrebnem poviša neto zavarovalno premijo. Iz tega razloga predlagamo, da izberete le en način plačila.


ODGOVOR

Ponudnik vnese ponudbeno ceno brez finančnega popusta. S tem, ko oddate ponudbo, akceptirate omenjeni popust, v kolikor se kot naročnik odločimo plačati v enkratnem znesku in v navedenem roku.


Datum objave: 06.09.2019   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da pri vsakem delovnem vozilu napišete za katero vrsto delovnega vozila gre (npr. viličar, bagerji na gosenicah ali kolesih, vozila namenjena pobiranju in prevozu smeti,).


ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji so navedeni relevantni podatki o delovnih vozilih. Ostali podatki so javno oziroma splošno dostopni.


Datum objave: 06.09.2019   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo, da podate točno formulo za izračun bonusa za poslovno tehnični rezultat.
2. V razpisni dokumentaciji je zapisano, da se ponudniku posreduje izračun za bonus do konca meseca februarja, v pogodbi pa do 15. marca. Kateri zapis je pravi?
3. Ali je potrebno v ponudbi predložiti tudi vzorce polic, kot navajate v vzorcu pogodbe (12. člen, točka h)?
4. V 10. členu vzorca pogodbe navajate, da zavarovalnica sprejme v zavarovanje pod enakimi pogoji, vse objekte, opremo in zaloge, če bi izpadli iz evidence. Prosimo za omejitev na 10% od zavarovalne vrednosti stvari po posamezni lokaciji.
5. Pri izlivu vode navajate tudi škodo zaradi izgube tekočine ali plina. Gre za riziko lekaže. Ali velja zavarovalna vsota I. rizika 10.000 eur kot je navedeno za riziko lekaže ali 50.000 eur kot je navedeno pri riziku izliva vode?
6. Zahteva se kritje za popravilo, zamenjavo, čiščenje cevi zaradi pojava legionele. Ali ste že imeli takšen škodni dogodek? Prosimo za podatek oz. oceno možne škode.
7. Pri zavarovanju odgovornosti želite vključitev posledičnih finančnih škod. Prosimo za navedbo škod.
8. Način zavarovanja pri objektih in opremi do 2 let je nova nadomestitvena vrednost. Prosimo za dopolnitev, da so na novo nadomestitveno vrednost lahko zavarovane stvari, katerih odpisana vrednost ne presega 40%.
9. Prosimo, da se pri opisu neimenovanih nevarnosti doda naslednja izključitev: Zavarovanje ne krije škode zaradi pomanjkanja moči ali intenzitete dogodkov navedenih v točki 1 (npr. veter z močjo manj kot 62km na uro).
10. Vprašanja za obratovalni zastoj zaradi strojeloma:
Katere stroje ali naprave želite zavarovati? Ali gre za posamične stroje ali linijo?
Kakšen delež predstavljajo ti stroji-linije v stroških in dobičku?
Starost strojev?
Koliko izmensko delo se opravlja?
Kakšne so možnosti popravila stroja, lastni serviserji, serviserji v Sloveniji, tujini?
Ali so nadomestni deli na zalogi ali se naročajo? Kakšen je dobavni rok?
Ali ste že utrpeli zastoj zaradi strojeloma in koliko dni je trajal?
Hvala.

ODGOVOR


1. Prosimo, da podate točno formulo za izračun bonusa za poslovno tehnični rezultat.

ŠR(%) = ((IŠx+RŠx) / Px) * 100

pri čemer izrazi pomenijo:

Px - Obračunana in plačana premija v letu x brez 8,5% DPZP
ŠR škodni rezultat
IŠx nastale, prijavljene in/ali izplačane škode v letu x (škode, ki so bile prijavljene pred začetkom tega razpisnega obdobja se v izračunu ne upoštevajo (v primeru izbora istega ponudnika). Škode, ki so bile v določenem letu v izračuna upoštevane v RŠx in so izplačane v letu x+1, se v izračunu za ŠRx+1 upoštevajo samo v morebitni razliki med rezervirano in dejansko izplačano škodo v postavki IŠx+1)
RŠx nastale, prijavljene, a neizplačane škode v letu x na dan 31.12. leta x

V nobeni izmed zgoraj navedenih postavk se ne upoštevajo kategorije, ki se nanašajo na zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

2. V razpisni dokumentaciji je zapisano, da se ponudniku posreduje izračun za bonus do konca meseca februarja, v pogodbi pa do 15. marca. Kateri zapis je pravi?

Menimo, da je vseeno, kateri datum izberemo. Lahko je 15.3., s čimer smo v tem delu spremenili razpisno dokumentacijo.

3. Ali je potrebno v ponudbi predložiti tudi vzorce polic, kot navajate v vzorcu pogodbe (12. člen, točka h)?

Vzorcev polic ni potrebno predložiti ob oddaji ponudbe.

4. V 10. členu vzorca pogodbe navajate, da zavarovalnica sprejme v zavarovanje pod enakimi pogoji, vse objekte, opremo in zaloge, če bi izpadli iz evidence. Prosimo za omejitev na 10% od zavarovalne vrednosti stvari po posamezni lokaciji.

Prošnja je korektna in jo potrjujemo, s čimer se v tem delu spremeni razpisna dokumentacija.

5. Pri izlivu vode navajate tudi škodo zaradi izgube tekočine ali plina. Gre za riziko lekaže. Ali velja zavarovalna vsota I. rizika 10.000 eur kot je navedeno za riziko lekaže ali 50.000 eur kot je navedeno pri riziku izliva vode?

Škodo zaradi izgube tekočine ali plina, ki je iztekla oziroma ušla zaradi izliva vode (v skladu z opredelitvijo te nevarnosti v tehnični dokumentaciji), je opredeljena kot del nevarnosti izliva vode. Zato ta del škode sodi v okvir zavarovalne vsote izliva vode (tj. 50.000 EUR).

6. Zahteva se kritje za popravilo, zamenjavo, čiščenje cevi zaradi pojava legionele. Ali ste že imeli takšen škodni dogodek? Prosimo za podatek oz. oceno možne škode.

Ne. Težko napovemo dejansko škodo, vendar pa ocenjujemo da škoda ne bi bila visoka.

7. Pri zavarovanju odgovornosti želite vključitev posledičnih finančnih škod. Prosimo za navedbo škod.

Gre za standardno kritje posledičnih finančnih škod, ki so posledica poškodovanja oseb in / ali stvari.

8. Način zavarovanja pri objektih in opremi do 2 let je nova nadomestitvena vrednost. Prosimo za dopolnitev, da so na novo nadomestitveno vrednost lahko zavarovane stvari, katerih odpisana vrednost ne presega 40%.

Naročnik tega določila tehnične dokumentacije ne bo spreminjal. Glede na to, da se na novo vrednost zavaruje samo oprema do 2 let starosti, dodatno določilo, ki bi opredeljevalo stopnjo amortizacije, ni potrebno.

9. Prosimo, da se pri opisu neimenovanih nevarnosti doda naslednja izključitev: Zavarovanje ne krije škode zaradi pomanjkanja moči ali intenzitete dogodkov navedenih v točki 1 (npr. veter z močjo manj kot 62km na uro).

Naročnik tega določila tehnične dokumentacije ne bo spreminjal. V predloženih pogojih so navedene vse standardne izključitve, ki se pojavljajo v tovrstnih pogojih večjih pozavarovateljev in ki so standard na mednarodnih zavarovalnih trgih.

10. Vprašanja za obratovalni zastoj zaradi strojeloma:
Katere stroje ali naprave želite zavarovati? Ali gre za posamične stroje ali linijo?
Obratovalni zastoj zaradi strojeloma se sklene za vse aparate / naprave / linije. Vendar se zaradi visoke franšize lahko škode realno pojavljajo samo pri nekaj ključnih strojih / linijah (kot npr. linijah za sortiranje ločeno zbranih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov, napravi Bacom).

Kakšen delež predstavljajo ti stroji-linije v stroških in dobičku?
Zavarovanje se sklene s škodnim limitom 500.000 EUR.

Starost strojev?
Podatki o vseh nabavah so v prilogi C2. Se pa vsi stroji redno servisirajo ipd. Glavne linije imajo daljše življenjske dobe (20 25 let), tako da tu iz tega vidika ne gre za stare stroje.

Koliko izmensko delo se opravlja?
Delo poteka v 2 izmenah.

Kakšne so možnosti popravila stroja, lastni serviserji, serviserji v Sloveniji, tujini?
V podjetju imamo lastno vzdrževalno službo, ki opravlja vsa servisno-vzdrževalna dela kot tudi vsa popravila na strojih in napravah, za katere je potekla garancijska doba in opravi cca 90 % vseh okvar. Sicer servise in popravila izvajamo s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji (iz Slovenije).

Ali so nadomestni deli na zalogi ali se naročajo? Kakšen je dobavni rok?
Na zalogi imamo rezervne dele v manjšem obsegu. Vsi ostali elementi se naročajo sprotno/dobavni roki se med dobavitelji razlikujejo (1-90 dni).

Ali ste že utrpeli zastoj zaradi strojeloma in koliko dni je trajal?
V obdobju od leta 2012 smo utrpeli 5 strojelomov, katerih odprava posledic ni bila daljša od 3 delovnih dni.

Datum objave: 06.09.2019   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji, stran 20, se navajajo sestavni deli pogodbe. Ali mora ponudnik vzorec osnovne police, obrazce prijav škod priložiti že ob oddaji ponudbe?


ODGOVOR

Ne, ob oddaji ponudbe jih ni potrebno predložiti.

Datum objave: 06.09.2019   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe se v 9. členu navaja, da osnovo za izračun bonusa predstavlja obračunana letna zavarovalna premija (brez DPZP), za vse sklenjene zavarovalne vrste, razen zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Prosimo, da se v osnovi za izračun bonusa izloči tudi zavarovanje splošne odgovornosti.

ODGOVOR

Naročnik tega določila tehnične dokumentacije ne bo spreminjal.


Datum objave: 06.09.2019   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe je v 16. členu (likvidacijski postopek) opredeljeno,
1. v primeru predhodne prijave po elektronskem naslovu je zavarovalnica dolžna izvršiti ogled poškodovanega in pripraviti zapisnik takoj, oziroma v najkrajšem možnem času, ali v roku treh (3) dni. Prosimo za spremembo navedbe v tri (3) delovne dni.
2. v primeru, da je dostavljena škodna dokumentacija po mnenju zavarovalnice nepopolna, mora zavarovalnica o tem obvestiti zavarovalca v roku petih (5) dni po prejemu dokumentacije, sicer se šteje, da je dostavljena dokumentacija popolna. Prosimo za spremembo navedbe v pet (5) delovnih dni.
Prosimo za potrditev spremembe.


ODGOVOR

Vaši prošnji smo ugodili in roke definirali v delovnih dnevih in ne koledarskih dnevih. Razpisna dokumentacija se torej spremeni v tri (3) delovne dni oziroma pet (5) delovnih dni.