Dosje javnega naročila 005711/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Novogradnja razsvetljave nogometnega igrišča Portoval in izgradnja NN priključnega voda s priklopom na TP Topliška
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 477.622,70 EUR

JN005711/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.08.2019
JN005711/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.09.2019
JN005711/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN005711/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
JN005711/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN005711/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005711/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 154-378925
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Novogradnja razsvetljave nogometnega igrišča Portoval in izgradnja NN priključnega voda s priklopom na TP Topliška
Referenčna številka dokumenta: 430-37/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Novogradnja razsvetljave nogometnega igrišča Portoval in izgradnja NN priključnega voda s priklopom na TP Topliška
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Novogradnja razsvetljave nogometnega igrišča Portoval in izgradnja NN priključnega voda s priklopom na TP Topliška
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2019   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2019   14:46
Naročnik vse zainteresirane ponudnike obvešča, da je razpisna dokumentacija za javno naročilo objavljena na S-Procurement pod št. 430-37/2019.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 27.08.2019   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Kje ste našli ta portal? To nič ne dela, ne da se logirati, ne deluje...kako naj prenesemo in oddamo našo ponudbo? Zakaj to naročilo ni na E-JN?

ODGOVOR

V primeru težav z registracijo ali elektronsko oddajo ponudbe pokličite tehnično pomoč na tel. št. 01 60 100 71.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 27.08.2019   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!
A lahko specificirate kaj je za vas primerljivo naročilo, kot zahtevate v referencah?

ODGOVOR

Ponudnik mora dokazati, da je referenca, ki jo bo predložil klasificirana pod ustrezno klasifikacijo objektov in sicer CC -SI 2224 Lokalni energetski vodi in lokalno komunikacijsko omrežje in CC- SI 24110 Športna igrišča, oziroma vsako posebej.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 27.08.2019   11:29
VPRAŠANJE
Pozdrav!
Glede dokazila ponudnika za izvedbo in namestitev razsvetljave me zanima naslednje:
kaj štejete pod ustrezno strokovno usposobljenost na področju tehnike?

Ali je lahko odgovorni vodja del - vodja gradnje, lahko inženir elektrotehnike in ne gradbeništva glede na to, da je ta gradnja v celoti s področja eletrotehnike in ne gradbeništva?

ODGOVOR

Od izvajalca se pričakuje, da ima ustrezno izobrazbo glede na zakonske predpise ter pozna opremo, ki jo bo montiral ter da bo poskrbel tudi za ustrezna navodila za vzdrževanje opreme.

Odgovorni vodja del je lahko tudi elektrotehnične stroke, ki izpolnjuje zakonske pogoje.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 03.09.2019   08:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v javnem naročilu je kot proizvajalec oprema naveden proizvajalec Philips.

Kaj je potrebno predložiti ob morebitni zamenjavi proizvajalca opreme??

Hvala

Lep pozdrav.

ODGOVOR

V projektni dokumentaciji so navedene karakteristike razsvetljave (kot na primer Philps). Ponudnik lahko ponudi alternativo, vendar mora izpolniti zahtevane tehnične karakteristike, ki so podrobno navedene v popisih.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 03.09.2019   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v navodilih za pripravo ponudbe navajate, da bo potrebno predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%. V pogodbi (člen 10.) je ta vrednost 10%. Katera je pravilna?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pravilno je 5% pogodbene vrednosti z DDV.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 03.09.2019   08:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V projektni dokumentaciji je predvidena tehnologija krmiljenja reflektorjev s protokolom DMX, kar je trenutno naj dražja varianta.
Glede na zahtevane stopnje osvetljenosti treningi, tekma brez TV prenosa, tekma z TV prenosom bi zadostovala tehnologija DALI, katera zadostuje zahtevam tehnične dokumentacije.

A je mogoče ponuditi alternativo DALI???

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR

Ponudba mora biti v skladu s priloženo projektno dokumentacijo.

naročnik mestna občina Novo mesto


Datum objave: 03.09.2019   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v ponudbenem predračunu POPIS DEL zavihek Gradbena je pri tiskanju dokumenta možno natisniti le del B GRADBENA DELA POKABLITEV. Je le ta del predmet naročila brez ostalih gradbenih del? V kolikor ne, prosimo naročnika za popravek exelove datoteke, da bo možno natisniti celotni popis del (vse postavke), saj ponudniki v datoteko razen vpisa cen ne smemo posegati.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Nastavitve izpisa si ponudnik lahko sam uredi. Vseeno bo naročnik ponovno objavil popis del.
naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 03.09.2019   12:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
temelji kandelabrov (stebrov) iz projekta za gradbeno dovoljenje in PZI se bistveno razlikujejo, prav tako se razlikuje sama oblika kandelabrov (okrogli in kvadratni). Ker podatki o stebru v popisu del NCM-STEBER niso javno dostopni, prosimo, da naročnik objavi načrt stebra vključno z načrtom sidranja stebra. Dodatno prosimo za armaturni in opažni načrt temelja.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo objavil Načrt stebra. Armaturni načrti za pripravo ponudbe niso potrebni, saj je količina razvidna iz popisa del. Armaturni načrti bodo na razpolago izbranemu izvajalcu del.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 04.09.2019   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v ponudbenem predračunu POPIS DEL zavihek Gradbena je pri tiskanju dokumenta možno natisniti le del B GRADBENA DELA POKABLITEV. Je le ta del predmet naročila brez ostalih gradbenih del? V kolikor ne, prosimo naročnika za popravek exelove datoteke, da bo možno natisniti celotni popis del (vse postavke), saj ponudniki v datoteko razen vpisa cen ne smemo posegati.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo ponovno objavil popis del.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 04.09.2019   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe (7. člen) je navedeno, da se 60 dni po začetku del obračuna 55% celotne vrednosti. Predvidevamo, da gre za napako in bi moralo biti 85%, saj morajo biti takrat zaključena vsa dela (razen pridobitve uporabnega dovoljenja). Prosimo naročnika za popravek.

Hvala in lep pozdravODGOVOR

V členu 7 je navedeno:
Prvi obrok (po 30 dneh) = 30% vrednosti
Drugi obrok(po 60 dneh) dodatnih 55% vrednosti
Tretji obrok (po 90 dneh oz. pridobitvi uporabnega dovoljenja) 15 % vrednosti

Skupaj = 100%

naročnik Mestna občina Novo mesto