Dosje javnega naročila 005648/2019
Naročnik: OBČINA PODVELKA, Podvelka 13, 2363 Podvelka
Storitve: Izvajanje storitev strokovnega gradbenega nadzora za gradnjo Večnamenske športne dvorane pri OŠ Brezno - Podvelka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005648/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.08.2019
JN005648/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN005648/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN005648/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005648/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PODVELKA
Podvelka 13
2363
SI
Podvelka
Slovenija
dusan.tkalec@podvelka.si, Dušan Tkalec
obcina@podvelka.si
+386 28769510
+386 28766216

Internetni naslovi
http://www.podvelka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.podvelka.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11975
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev strokovnega gradbenega nadzora za gradnjo Večnamenske športne dvorane pri OŠ Brezno - Podvelka
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev strokovnega gradbenega nadzora za gradnjo Večnamenske športne dvorane pri OŠ Brezno - Podvelka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brezno - Podvelka
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev strokovnega gradbenega nadzora za gradnjo Večnamenske športne dvorane pri OŠ Brezno - Podvelka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Trajanje izvedbe nadzora nad GOI deli je vezano na trajanje gradbene pogodbe za izvedbo GOI del za Večnamensko športno dvorano pri OŠ Brezno - Podvelka. Izbrani izvajalec bo storitve, ki so predmet tega javnega naročila, izvajal od začetka do konca vseh del po gradbeni pogodbi, do končnega prevzema del in predaje izvedenih del naročniku ter do izteka garancijskega roka, v skldu z gradbeno pogodbo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.08.2019   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatsko preko informacijskega sistema e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.08.2019   14:03
VPRAŠANJE:
prosimo za informacijo, kje se nahaja razpisna dokumentacija - na omenjeni povezavi je namreč ni zaslediti.

l.p.,

ODGOVOR:
Spoštovani,
dokumentacija se nahaja na spletni strani občine Podvelka, povezava: https://www.podvelka.si/objava/207789.

Lep pozdrav

Datum objave: 13.08.2019   11:27
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zaradi dopustov in kratkega roka za oddajo ponudb vas prosimo za podaljšanje roka za vsaj teden dni.

Za razumevanje se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani,

menimo, da je rok za oddajo ponudb dovolj dolg za pripravo ponudbe.
Lep pozdrav

Datum objave: 13.08.2019   11:28
VPRAŠANJE:
Mnenja smo, da je vrednost višine reference za nadzornika el. instalacij bistveno pretirana glede na vrednost referenčnega objekta , ki znaša 1 mio.
Delež el. instalacij praviloma ni na nivoju 25 % zato predlagamo, da ga znižate na 150.000 eur kar je običajno.
LP

ODGOVOR:
Spoštovani,

danes bo objavljen popravek RD. Le ta pa se že nahaja na spletni strani Občine Podvelka.

Lep pozdrav

Datum objave: 13.08.2019   11:29
VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo, da v okviru zahtev vezanih na izkazovanje kadrovske sposobnosti pri
vseh zahtevanih nadzornikih - vodja nadzora, vodja nadzora za področje strojništva in vodja
nadzora za področje elektrotehnike ustrezno razširi zahtevo in sicer da imajo imenovani kadri
naziv PI (pooblaščeni inženir) ali NI (nadzorni inženir), kot bilo glede navedene problematike
podano tudi stališče oz. tolmačenje IZS in sicer, da je lahko vodja nadzora tako inženir z
oznako PI kot tudi tisti, ki ima oznako NI (http://www.izs.si/izpostavljena-novica/odgovoriministra-
jureta-lebnana-vprasanja-o-nadzornih-inzenirjih-2446/).
V nasprotnem primeru bomo, zaradi diskriminatornega pristopa, na razpisno dokumentacijo
vložili revizijski zahtevek.

ODGOVOR:
Spoštovani,

danes bo objavljen popravek RD. Le ta pa se že nahaja na spletni strani Občine Podvelka.
Lep pozdrav

Datum objave: 13.08.2019   11:31
VPRAŠANJE:
Spoštovani, pri referenci stroj. inženirja in elektro. inženirja za nadzor zahtevate, da je opravljal funkcijo odgovornega vodje posameznih del, ne bi bilo bolj smiselno zahtevati reference za nadzor nad SI in EI deli? Prosimo za pojasnilo? Prav tako prosimo za znižanje vrednosti referenčnih del, ki znašajo 500.000 eur le za strojna dela, menimo, da zadošča skupna vrednost GOI del kot 500.000. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani,
danes bo objavljen popravek RD. Le ta pa se že nahaja na spletni strani občine Podvelka.

Lep pozdrav

Datum objave: 13.08.2019   11:31
VPRAŠANJE:
Spoštovani, pri referenci nadzornika za EI dela zahtevate, da je na primerljivem objektu izvajal nadzor, kjer je bila vrednost 250.000 eur za EI dela, menimo, da je to samo za EI dela zelo zahteven pogoj, prosimo za popravek besedila, kjer mora biti vrednost GOI del skupaj vsaj 250.000 eur. Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani,

danes bo objavljen popravek RD. Le ta pa se že nahaja na spletni strani občine Podvelka.

Lep pozdrav