Dosje javnega naročila 005661/2019
Naročnik: SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina
Gradnje: Postavitev sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 1 na objektu dijaškega doma in sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 2 na objektu šole
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 502.105,75 EUR

JN005661/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN005661/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN005661/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN005661/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN005661/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.11.2019
JN005661/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.11.2019
JN005661/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.02.2020
JN005661/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.02.2020
JN005661/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005661/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 12
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Katja Semolič, Katja Semolič
katja.semolic@guest.arnes.si
05 36 64 111
05 36 64 120

Internetni naslovi
http://www.ss-venopilon.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://ssvenopilon.splet.arnes.si/2019/07/05/soncna-elektrarna/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11977
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 1 na objektu dijaškega doma in sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 2 na objektu šole
Referenčna številka dokumenta: 430-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214220
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Postavitev sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 1 na objektu dijaškega doma in sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 2 na objektu šole.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 174.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je postavitev sončne elektrarne MFE SS VENO PILON 1 na objektu dijaškega doma in sončne elektrarne MFE SS VENO PILON 2 na objektu šole, oba na naslovu Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina, kar zajema:
- dobava in montaža opreme, ki je predmet javnega naročila,
- izvedba pripravljalnih del in vseh potrebnih gradbenih del za izvedbo predmeta naročila,
- interni kvalitetni pregled pred primopredajo pogodbenih del in odprava napak, ugotovljenih na internem kvalitetnem pregledu,
- preostala dela, ki so definirana z obsegom razpisne dokumentacije in pogodbo, ter vsa druga dela, potrebna za dokončanje predmeta naročila,
- vnos sprememb v PZI načrt in PID,
- primopredaja pogodbenih del,
- pomoč pri sklenitvi pogodbe za dostop do distribucijskega omrežja,
- priklop sončne elektrarne na omrežje,
- usposabljanje naročnika za upravljanje s sončno elektrarno,
- pomoč pri pridobitvi deklaracije za proizvodno napravo iz obnovljivih virov,
- pomoč pri sklenitvi pogodbe o subvencionirani prodaji električne energije,
- nadzor in redno preventivno vzdrževanje naprav za obdobje 7 let,
- zagotavljanje in izvajanje servisa naprave po potrebi naročnika za obdobje 7 let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na prejšnjem razpisu ni bil izbran noben ponudnik.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.08.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 12
5270
Ajdovščina
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.