Dosje javnega naročila 005650/2019
Naročnik: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
Gradnje: Izgradnja kanalizacije in vodovoda v Šmarjeških Toplicah, novo naselje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005650/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.08.2019
JN005650/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005650/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Šmarjeta 66
8220
SI
Šmarješke Toplice
Slovenija
Mateja Kotnik
mateja.kotnik@smarjeske-toplice.si
+386 73844336

Internetni naslovi
https://www.smarjeske-toplice.si/domov.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320673/Portal_JN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11978
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Lokalna samouprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja kanalizacije in vodovoda v Šmarjeških Toplicah, novo naselje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis

Izgradnja kanalizacije in vodovoda v Šmarjeških Toplicah, novo naselje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja kanalizacije in vodovoda v Šmarjeških Toplicah, novo naselje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.08.2019   07:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del med drugim navajate: "MMB zasun E2, art. 437, DN100/100" in zračnik "ZR, a.992 F". Oba artikla sta ekskluzivni tip proizvoda samo enega proizvajalca Hawle. Z omenjenim popisom kršite Zakon o javnih naročilih ZJN.
Smatramo, da je objavljena razpisna dokumentacija oziroma popis del, ki ne navaja zgolj tehničnih lastnosti proizvoda in standarde diskriminatoren in krši vsa temeljna načela javnega naročanja, vključujoč načelo enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurence, ki pomenijo osnovne postulate javnega naročanja. Prav tako se, v primeru, ko ni dopuščeno ponujanje konkurenčnih proizvodov, postavlja pod vprašaj ekonomičnost in gospodarnost naročanja. Prosimo, da v izogib nadaljnjim postopkom, ustrezno popravite popis del.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani, popolnoma jasno je, da lahko ponudnik ponudi enakovreden artikel, v kolikor le-ta v bistvenih lastnostnih ustreza referenčno navedenim artiklom. S tem odgovorom se dopolnjujem dokumentacija v zvezi z naročilom.

Datum objave: 20.08.2019   10:45
Naročnik sporoča, da imajo ponudniki možnost vpogleda v projektno dokumentacijo na naslovu naročnika in sicer naj se predhodno najavijo na naslov: mateja.kotnik@smarjeske-toplice.si


Datum objave: 20.08.2019   10:56
Naročnik podaja pojasnilo, da se pogoj - višina letnih prihodkov veže na celotno poslovno leto (koledarsko leto), kar pomeni, da se pri izpolnjevanju pogoja upoštevajo le prihodki, ki izkazujejo celoletno poslovanje ponudnika. V kolikor je bil ponudnik ustanovljen v obdobju treh let in prvo leto ni posloval celotno poslovno leto, se prvo leto ustanovitve podjetja ne upošteva. Naročnik s tem pojasnilom spreminja razpisno dokumentacijo, na način, določen v tem pojasnilu.