Dosje javnega naročila 005656/2019
Naročnik: JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE, Šutna 7, 1241 Kamnik
Gradnje: Dozidava jaška dvigala v pritličju in postavitev dvigala ter rekonstrukcija dela 1. in 2. nadstropja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 108.276,96 EUR

JN005656/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.08.2019
JN005656/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2019
JN005656/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN005656/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.11.2019
JN005656/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005656/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE
Šutna 7
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Dionizij Petrič
uprava@mestnelekarne.si
+386 17770180

Internetni naslovi
http://www.mestnelekarne.si/domov/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320692/RD_Dozidava_jaška_dvigala_z_dvigalom_8.8.2019.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320692/espd/Narocnik_ESPD_dvigalo_ZD_Litija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11985
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dozidava jaška dvigala v pritličju in postavitev dvigala ter rekonstrukcija dela 1. in 2. nadstropja
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dozidava jaška dvigala v pritličju in postavitev dvigala ter rekonstrukcija dela 1. in 2. Nadstropja na objektu Zdravstvenega doma Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dozidava jaška dvigala v pritličju in postavitev dvigala ter rekonstrukcija dela 1. in 2. Nadstropja na objektu Zdravstvenega doma Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.08.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.08.2019   07:44
Pozdravljeni!

Popisi in ostala dokumentacija so na naši spletni strani, informacije javnega značaja, javna naročila v letu 2019

http://www.mestnelekarne.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/javna-narocila/

Datum objave: 09.08.2019   13:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb oz. prijav za sodelovanje, zaradi dopustov in obsežnosti del. Prosimo vas za podaljšanje roka za 14 dni.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb. Nov rok za oddajo ponudb je 18.9.2019 do 9:00.Datum objave: 12.08.2019   10:57
Datum prejema: 09.08.2019 11:59
Spoštovani,

Obveščamo vas, da se popis dvigala in načrt dvigala ne ujemata. V popisu dvigala je navedeno električno osebno dvigalo, v načrtu dvigala pa je narisano hidravlično osebno dvigalo. Poleg tega je v načrtu vidno, da je dvigalo s takoimenovanim ruzak sistemom.
Ali lahko ponudimo:
1. Električno brezstrojnično dvigalo, ki ne potrebuje prostora za strojnico tako kot hidravlične dvigalo (v pritličju), saj je pogon dvigala umeščen v glavo jaška, krmilje dvigala pa v krmilni omarici, ki je locirana ob vratih dvigala v najvišji etaži? Da, vprašanje je dejansko povzetek celotnega PZR popisa, ki je naveden v razdelku PZR popisa B2 DVIGALO/1.
2. Velikost kabine 1050 x 2100 mm, nosilnosti 1000 kg oziroma 13 oseb, za širino dvigalnega jaška 1550 mm? Ponudnik mora slediti PZR popisom in se čim bolj približati robnim pogojem zahtev iz RD. Iz vprašanja ni razvidna višina kabine zato investitor ne more podati celovitega odgovora na zastavljeno vprašanje.
3. vrata dvigala 3 krilna avtomatska teleskopska vrata namesto 2 krilnih? RD in PZR popis navaja zahtevo po avtomatskih teleskopskih 2-krilnih vratih.

V popisu je tudi napaka. Pod postavko kabinska vrata želijo vrata v pritličju barvati v RAL barvo.
Kabinska vrata so le ena. Ste morda mislili na jaškovna vrata?
V kolikor ste mislili na jaškovna vrata, ali lahko ponudimo vrata iz brušene nerjaveče pločevine (inox) v naravni barvi ali pa iz pločevine barvane v osnovni barvi RAL 7032. Možna je tudi kombinacija vrat, npr. da v pritličju ponudimo inox vrata, v ostalih dveh nadstropjih pa iz pločevine barvane v barvi RAL 7032.
Prosim, če nam sporočite ali vam je kakšen od naštetih primerov sprejemljiv oziroma kako naj pripravimo ponudbo?
Da, v RD in PZR popisih je nastala tipkarska napaka. Hvala za opozorilo.
Odgovor investitorja glede teh vrat oz. vprašanja je : Jaškovna vrata v pritličju (v popisu je to razdelek : Vrata pritličja) morajo biti obvezno iz INOX materiala, ki bo barvan v RAL po izbiri projektanta.


Prosimo, če nam navedete tudi primer popisne zahteve: Dvigalo mora omogočati delovanje (programer) po urniku vklapljanja. Prvič: - Tedenski dnevno nočni režim; Drugič: - sobotni dnevno nočni režim in Tretjič: - nedeljski dnevno nočni režim. Urnik določi uporabnik dvigala ob zagonu dvigala.
Pod to zahtevo si vsak predstavlja po svoje. Prosimo za konkretne primere? Kakšne so praktične situacije?
Menimo, da je napotek razumljiv in jasno zapisan. Kljub vsemu podajamo še spodnji pojasnilni dodatek, ki služi kot primer nastavitve urnika vklapljanja dvigala.
1. Tedenski režim : od ponedeljka do petka = skupaj 5 dni z dvema časovnima oknoma v dnevu. Dvigalo delujoče od 7:00h do 18:00h; dvigalo nedelujoče oz. faza pripravljenosti v pritlični postaji od 18:00h do 7:00h.
2. Sobotni režim = skupaj 1 dan z dvema časovnima oknoma v dnevu. Dvigalo delujoče od 8:00h do 13:00h; dvigalo nedelujoče oz. faza pripravljenosti v pritlični postaji od 13:00h do 8:00h.
3. Nedeljski režim = skupaj 1 dan z dvema časovnima oknoma v dnevu. Dvigalo delujoče od 9:00h do 15:00h; dvigalo nedelujoče oz. faza pripravljenosti v pritlični postaji od 15:00h do 9:00h.


Lep pozdrav!
Datum prejema: 09.08.2019 11:43
Spoštovani.


Pri popisu za dvigalo;

Standard za 1000kg dvigalo je dimenzija kabine š=1100mm x g=2100mm.
Ali lahko ponudnik ponudi dvigalo dimenzije kabine š=1200mm g=2100mm in v=2200mm ?
Ponudnik mora slediti celotni RD in celotnim PZR popisom v razdelku B2 DVIGALO/1. Opominjamo, da so osnovno izhodišče za izdelavo dvigala PZI načrti Arhitekture in PZI načrti gradbenih konstrukcij; v smislu el. priključka ter el. varovalk pa PZI načrta el. instalacij to so osnovni robni pogoji, ki jih ponudnik ne more spreminjati. Dvigalnega jaška v nobenem primeru ni mogoče širiti. Investitor pričakuje dobavo in vgradnjo električnega osebnega dvigala, ki ne bo standardnih dimenzij. To dejstvo je jasno zapisano v PZR popisu B2.1. Ponudnik mora to dejstvo upoštevati. Merske tolerance dvigala so zaradi tega pričakovane vendar se morajo čim bolj približati razpisanim meram.