Dosje javnega naročila 005777/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
ZJN-3: Odprti postopek

JN005777/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN005777/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN005777/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN005777/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.12.2019
JN005777/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2020
JN005777/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2020
JN005777/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2020
JN005777/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2020
JN005777/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2020
JN005777/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2020
JN005777/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2020
JN005777/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2020
JN005777/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2020
JN005777/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2020
JN005777/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.02.2020
JN005777/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2020
JN005777/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2020
JN005777/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2020
JN005777/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2020
JN005777/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2020
JN005777/2019-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2020
JN005777/2019-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2020
JN005777/2019-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2020
JN005777/2019-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2020
JN005777/2019-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2020
JN005777/2019-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
JN005777/2019-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
JN005777/2019-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.03.2020
JN005777/2019-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2020
JN005777/2019-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN005777/2019-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN005777/2019-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN005777/2019-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN005777/2019-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2020
JN005777/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.04.2020
JN005777/2019-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
JN005777/2019-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
JN005777/2019-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
JN005777/2019-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2020
JN005777/2019-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2020
JN005777/2019-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2020
JN005777/2019-ODL37 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2020
JN005777/2019-ODL38 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2020
JN005777/2019-ODL39 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2020
JN005777/2019-ODL40 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2020
JN005777/2019-ODL41 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2020
JN005777/2019-ODL42 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2020
JN005777/2019-ODL43 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2020
JN005777/2019-ODL44 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2020
JN005777/2019-ODL45 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2020
JN005777/2019-ODL46 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN005777/2019-ODL47 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN005777/2019-ODL48 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN005777/2019-ODL49 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2020
JN005777/2019-ODL50 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2020
JN005777/2019-ODL51 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2020
JN005777/2019-ODL52 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2020
JN005777/2019-ODL53 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2020
JN005777/2019-ODL54 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2020
JN005777/2019-ODL55 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2020
JN005777/2019-ODL56 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2020
JN005777/2019-ODL57 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
JN005777/2019-ODL58 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
JN005777/2019-ODL59 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN005777/2019-ODL60 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN005777/2019-ODL61 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN005777/2019-ODL62 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN005777/2019-ODL63 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN005777/2019-ODL64 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2020
JN005777/2019-ODL65 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2020
JN005777/2019-ODL66 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2020
JN005777/2019-ODL67 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2020
JN005777/2019-ODL68 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2020
JN005777/2019-ODL69 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2020
JN005777/2019-ODL70 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN005777/2019-ODL71 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN005777/2019-ODL72 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN005777/2019-ODL73 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN005777/2019-ODL74 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN005777/2019-ODL75 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN005777/2019-ODL76 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN005777/2019-ODL77 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN005777/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.07.2020
JN005777/2019-ODL78 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.07.2020
JN005777/2019-ODL79 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.07.2020
JN005777/2019-ODL80 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2020
JN005777/2019-ODL81 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2020
JN005777/2019-ODL82 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN005777/2019-ODL83 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2020
JN005777/2019-ODL84 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.09.2020
JN005777/2019-ODL85 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.09.2020
JN005777/2019-ODL86 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.09.2020
JN005777/2019-ODL87 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2020
JN005777/2019-ODL88 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2020
JN005777/2019-ODL89 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2020
JN005777/2019-ODL90 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2020
JN005777/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2020
JN005777/2019-ODL91 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2020
JN005777/2019-ODL92 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2020
JN005777/2019-ODL93 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2020
JN005777/2019-ODL94 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2020
JN005777/2019-ODL95 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2020
JN005777/2019-ODL96 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2020
JN005777/2019-ODL97 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2020
JN005777/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005777/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 156-385284

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11993
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Upravljanje z gozdovi


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
Referenčna številka dokumenta: PRE_2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 15
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 1 Tolmin
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 1 Tolmin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 270.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 2 Bled
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 2 Bled
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 90.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 3 Kranj
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 3 Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 108.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 4 Ljubljana
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 4 Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 135.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 5 Postojna
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 5 Postojna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 450.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 6 Kočevje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 6 Kočevje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 540.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št.. 7 Novo mesto
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št.. 7 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 450.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 8 Brežice
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 8 Brežice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 198.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 9 Celje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 9 Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 198.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 10 Nazarje
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Nazarje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 10 Nazarje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 45.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 11 Slovenj Gradec
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prevozi znotraj GGO Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 11 Slovenj Gradec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 261.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 12 Maribor
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 12 Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 360.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 13 Murska Sobota
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 13 Murska Sobota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 153.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 14 Sežana
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 14 Sežana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 45.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: prevoz GLS po železnici
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevoz GLS po železnici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 720.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt mora biti v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2019   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.08.2019