Dosje javnega naročila 005678/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: IZVEDBA STORITEV GRADBENEGA NADZORA IN KOORDINATORJA VARSTVA PRI DELU PRI GRADNJI OBJEKTA »SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE-FAZA 2A«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 113.586,30 EUR

JN005678/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.08.2019
JN005678/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN005678/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN005678/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN005678/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2019
JN005678/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN005678/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.05.2020
JN005678/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.05.2020
JN005678/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.06.2020
JN005678/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005678/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 56656940

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11987
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA STORITEV GRADBENEGA NADZORA IN KOORDINATORJA VARSTVA PRI DELU PRI GRADNJI OBJEKTA »SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE-FAZA 2A«
Referenčna številka dokumenta: JN 1077/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je:
- Izvajanje storitev gradbenega nadzora;
- Izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, v fazi izvedbe del, z izdelavo varnostnega načrta in Elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71521000
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je:
- Izvajanje storitev gradbenega nadzora;
- Izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, v fazi izvedbe del, z izdelavo varnostnega načrta in Elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2019   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.08.2019   14:01
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.08.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2019   16:21
Naročnik je danes objavil dopolnjeno razpisno dokumentacijo z datumom 14.08.2019. Vsi popravki so označeni z rumeno barvo.

Datum objave: 23.08.2019   13:27
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb so 30.08.2019

Datum objave: 27.08.2019   11:27
Naročnik je danes dopolnil razpisno dokumentacijo in omilil pogoje glede referenc. Vsi popravki so označeni z modro barvo.

Datum objave: 27.08.2019   11:33
Ponudniki lahko v ponudbi predložijo staro verzijo obrazca OBR-7, ker so na njem navedeni strožji pogoji.

Datum objave: 27.08.2019   13:25
VPRAŠANJE
Naročnik do danes, dne 27.8.2019 ni objavil ESPD obrazca, ki pa ga zahteva v RD.

ODGOVOR
ESPD obrazca se ne prilaga ponudbi. V razpisni dokumentaciji je tipkarska napaka na strani 4, kjer je navedeno:

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo storitve s podizvajalci, mora v ponudbi poleg zahtevanega OBR-2, predložiti
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Pravilna dikcija je:
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo storitve s podizvajalci, mora v ponudbi poleg zahtevanega OBR-2, predložiti
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik ne bo objavljal čistopisa razpisne dokumentacije.


Datum objave: 27.08.2019   13:25
VPRAŠANJE
Zaradi nepopolnosti razpisne dokumentacije - manjkajoči ESPD obrazec, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do 3.9.2019

ODGOVOR
ESPD obrazca se ne prilaga ponudbi. V razpisni dokumentaciji je tipkarska napaka na strani 4, kjer je navedeno:

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo storitve s podizvajalci, mora v ponudbi poleg zahtevanega OBR-2, predložiti
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Pravilna dikcija je:
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo storitve s podizvajalci, mora v ponudbi poleg zahtevanega OBR-2, predložiti
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik ne bo objavljal čistopisa razpisne dokumentacije.
Datum objave: 27.08.2019   14:20
VPRAŠANJE
Naročnika lepo prosimo, da objavi obrazce v word obliki, da bo ponudnikom omogočeno lažje izpolnjevanje.

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Naročnik ne bo objavljal obrazcev v word obliki. Obrazci se lahko ročno izpolnijo.

Lep pozdrav