Dosje javnega naročila 005781/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev strokovnega svetovanja in gradbenega nadzora pri graditvi in opremljanju objekta ZPKZ Ljubljana in objekta ZPKZ Ig
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.662.406,00 EUR

JN005781/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN005781/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN005781/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN005781/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN005781/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN005781/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.10.2019
JN005781/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005781/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 156-385282
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320739/Povabilo_navodila_priloge_4300_6_2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12040
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev strokovnega svetovanja in gradbenega nadzora pri graditvi in opremljanju objekta ZPKZ Ljubljana in objekta ZPKZ Ig
Referenčna številka dokumenta: 4300-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev strokovnega svetovanja in gradbenega nadzora pri graditvi in opremljanju objekta Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in objekta Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev strokovnega svetovanja in gradbenega nadzora pri graditvi in opremljanju objekta Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvij
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev strokovnega svetovanja in gradbenega nadzora pri graditvi in opremljanju objekta Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, tehnične specifikacije, ponudbenega predračuna za posamezni sklop, vzorca pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev strokovnega svetovanja in gradbenega nadzora pri graditvi in opremljanju objekta Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev strokovnega svetovanja in gradbenega nadzora pri graditvi in opremljanju objekta Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, tehnične specifikacije, ponudbenega predračuna za posamezni sklop, vzorca pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.09.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2019   15:08
VPRAŠANJE
prosimo za podajo ocenjene vrednosti javnega naročila kakor tudi vrednosti GOI del.

ODGOVOR
Naročnik ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila ne bo razkril in objavil. Naročnik je ocenjeno vrednost določil ob začetku postopka oddaje javnega naročila, sprejel ustrezne dokumente in v njih ocenjeno vrednost ustrezno dokumentiral.

Okvirna ocenjena vrednost GOI del posameznega projekta je navedena v sklopu 1. točke Priloge št. 2 Tehnične specifikacije, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 27.08.2019   16:03
VPRAŠANJE
Naprošamo vas, da kot referenčni pogoj za ponudnika in vodjo nadzora znižate zahtevano vrednost investicije, saj le ta ni sorazmerna s predmetom javnega naročila.

ODGOVOR
Naročnik zahtevane vrednosti investicije izvedenih GOI del, ki je navedena pri referenčnih pogojih, ne bo znižal, saj je za oba sklopa sorazmerna s predmetom naročila.Datum objave: 28.08.2019   09:36
VPRAŠANJE
V točki D dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevate, za Vodjo nadzora, da je pooblaščeni inženir oz. nadzorni inženir zgolj s področja gradbeništva. Menimo, da je taka zahteva neustrezna, saj gre pri predmetnem javnem naročilu ne zgolj za gradbeni objekt temveč tudi tehnološko zelo zahteven objekt. S tega stališča naročnika prosimo, da dopusti kot ustrezne kadre tudi pooblaščene inženirje drugih področji, v kolikor izpolnjujejo ostale zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

ODGOVOR
Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovi izvajanje zakonskih zahtev, preventivno delovanje in pravočasno odpravljanje napak.

Naročnik za vodjo nadzora odstopa od zahteve navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v točki 12.2. D1. pod pogoji za »Vodjo nadzora (pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir ali nadzorni inženir)«, - prva alineja, da ima vodja nadzora izobrazbo s področja arhitekture ali gradbene smeri in sicer naročnik dopušča, da ima vodja nadzora izobrazbo s področja arhitekture ali druge inženirske smeri. Navedeni spremembi sledi tudi popravek druge alineje glede vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS in sicer se opredelitev sekcije oziroma strokovnega področja gradbeništvo dopolni še s sekcijo oziroma strokovnim področjem strojništvo in sekcijo oziroma strokovnim področjem elektrotehnika.

Popravek bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.
Datum objave: 28.08.2019   09:39
VPRAŠANJE
Naročnik za ponudnika in Vodjo nadzora kot ustrezne reference zahteva, da je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil izvajal storitve inženirja po rdeči ali rumeni knjigi FIDIC in storitve nadzora oz., je uspešno opravljal funkcijo vodje nadzora oziroma odgovornega nadzornika na vsaj treh (3) objektih visoke gradnje po CC-SI klasifikaciji: 122, 123, 126 po rdeči ali rumeni knjigi FIDIC (inženiring in nadzor), pri čemer je bila vrednost vsake investicije izvedenih GOI del več kot 20.000.000,00 EUR brez DDV. Ker se objekti visoke gradnje, ki so tako gradbeno kot tehnološko še zahtevnejši od objektov, uvrščenih po CC-SI klasifikaciji: 122, 123, 126, uvršačjo tudi v druge klasifikacije po CC-SI, naročnika prosimo, da kot ustrezne omogoči tudi objekte visoke gradnje po CC-SI klasifikaciji: 23 Industrijski gradbeni kompleksi in 24 Drugi gradbeni inženirski objekti.

ODGOVOR
Naročnik se s predlogom strinja. naročnik dopušča tudi referenco za objekte po CC-SI klasifikacij: 23 Industrijski gradbeni kompleksi in 24 Drugi gradbeni inženirski objekti.

Popravek bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 04.09.2019   08:59
VPRAŠANJE
Naročnik razpisuje izvajanje storitev strokovnega svetovanja in gradbenega nadzora pri graditvi in opremljanju objekta Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in objekta Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, pri čemer je javno naročilo razdeljeno na dva sklopa in sicer za objekta Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig. Skladno z ZJN-3 je vsak sklop samostojno javno naročilo, ki postopkovno teče svojo pot. Prav tako ZJN-3 ne dopušča oz. predvideva omejitve glede kadrov, ki lahko nastopajo na posameznem sklopu. Iz tega razloga naročnika pozivamo, da umakne zahtevo, da v kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, mora pri tem upoštevati, da se nominirani kadri za sklop 1 in sklop 2 ne smejo podvajati. Predmetna zahteva je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelom enakopravne obravnave ponudnikov in načelom sorazmernosti. Naročnik namreč s takšnim pogojem neupravičeno omejuje ponudnike, da ponudbe za določen sklop sploh ne odda, pri čemer se lahko zgodi, da zaradi pravnih postopkov določeno javno naročilo sploh ne bo oddano in investicije ne bodo potekale vzporedno. Naročnika, v izogib zahtevku za revizijo na ta del nezakonite dokumentacije , pozivamo, da umakne predmetno omejitev.

ODGOVOR
Z namenom zagotavljanja večje konkurence med ponudniki, naročnik umika omejitev, podano v dokumentacij v zvezi z oddajo javnega naročila v dokumentu Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe (točka 12.2. Pogoji za sodelovanje / točka D. Tehnična in strokovna sposobnost kadra), da se nominirani kadri za sklop 1 ne smejo podvajati v sklopu 2, v kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa.Datum objave: 04.09.2019   09:00
VPRAŠANJE

V točki D2 naročnik zahteva, da mora imeti ponudnik ves čas trajanja predmetnega javnega naročila, na voljo najmanj eno osebo za izvajanje nalog, ki ne more biti ista kot je vodja nadzora. Skladno z dosedanjo prakso pri izvajanju del po FIDIC pogodbenih pogojih, tako po rdeči kot po rumeni knjigi, je vodja nadzora (odgovorni vodja nadzora po ZGO-1) vedno tudi svetovalni inženir po FIDIC, saj je imel celoten pregled tako nad samo gradnjo, kot nad celotnim potekom investicije. Iz tega razloga naročniku predlagamo, da omogoči, da lahko ista oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodjo nadzora in je opravljala storitve svetovalnega inženiringa po FIDIC rdeči oz. rumeni knjigi in strokovnega nadzora nastopa, tako v vlogi vodje nadzora in v vlogi osebe, ki izvaja naloge svetovalnega inženiringa.

ODGOVOR
Naročnik se s podanim predlogom strinja. Ponudnik lahko isto osebo, ki izpolnjuje pogoje in je nominirana za vodjo nadzora, nominira tudi za izvajanje nalog svetovalnega inženirja.Datum objave: 05.09.2019   10:14
1. VPRAŠANJE:
Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni jasno razvidno, ali je za zagotavljanje pogoja Tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika potrebno predložiti referenčna potrdila posebej za oba sklopa, ali veljajo referenčna potrdila (3 reference) za oba sklopa skupaj.

ODGOVOR:
Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v dokumentu Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe (točka 12.2. Pogoji za sodelovanje / točka C. Tehnična in strokovna sposobnost ponudnika), zahteva za izkaz izpolnjevanja pogoja predložitev treh (3) izpolnjenih obrazcev »Izjava o referenčnem poslu« (Priloga št. 9a), skladnih z naročnikovim pogojem (C1.), neglede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za en sklop ali za oba sklopa javnega naročila.

2. VPRAŠANJE:
Nadaljnje ugotavljamo, da v sklopu zahtevanega strokovnega kadra zahtevate sodelovanje pravnika z izkušnjami iz področja izvajanja investicijskih projektov, priprave razpisnih dokumentacij za javna naročila ter priprave gradbenih pogodb. Vse navedeno lahko izvaja tudi strokovnjak z zahtevano izobrazbo ekonomist, zato predlagamo, da pogoj D3 dopolnite z zahtevano izobrazbo ekonomista ob predpostavki, da izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje.

ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri postavljenemu pogoju D3., ki je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v dokumentu Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe (točka 12.2. Pogoji za sodelovanje / točka D. Tehnična in strokovna sposobnost kadra) in ga ne spreminja, saj bo glavnina predvidenih nalog kadra (pravnik) vezana na pripravo razpisne dokumentacije in drugih storitev s pravnega področja.

3. VPRAŠANJE:
Iz dokumentacije v zevzi z oddajo javnega naročila ni jasno razvidno, ali lahko kader/strokovnjak koordinator za varstvo in zdravje pri delu istočasno opravlja funkcijo pod pogojem D1.

ODGOVOR:
Ponudnik lahko nominira isti kader za opravljanje nalog koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za opravljanje ene izmed nalog nadzora, v kolikor nominirani kader (oseba) izpolnjuje vse pogoje, ki so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v dokumentu Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe (točka 12.2. Pogoji za sodelovanje / točka D. Tehnična in strokovna sposobnost kadra), tj. pogoj D4. in pogoj D1. za posamezno funkcijo nadzora za katero ponudnik nominira kader.


Datum objave: 06.09.2019   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je za ponudnika in Vodjo nadzora kot ustrezne reference spremenil pogoje ter kot ustrezne omogočil tudi objekte visoke gradnje po CC-SI klasifikaciji: 23 Industrijski gradbeni kompleksi in 24 Drugi gradbeni inženirski objekti.

Ker se objekti visoke gradnje, ki so tako gradbeno kot tehnološko zahtevni, tudi objekti uvrščeni po CC-SI klasifikaciji: 22122, 22223 in 22232 (gradbeno inženirski objekti, kot so vodarne, čistilne naprave, objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, vodohrani, itd.), naročnika prosimo, da kot ustrezne omogoči tudi objekte visoke gradnje po CC-SI klasifikaciji: 22122, 22223 in 22232.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri objektih CC-SI klasifikacije: 23, 24, 122, 123, 126 in nabora objektov iz CC-SI klasifikacije ne bo širil.Datum objave: 09.09.2019   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi zaščite lastnih interesov bomo kot ponudnik primorani vložiti revizijo, saj naročnik več kot očitno favorizira zgolj določene ponudnike s tem ko je omogočil spremembo razpisnik pogojev in dovolil uporabo referenčnih potrdil iz naslova objektov pod CC-SI 23 in 24, med katere spadajo med drugim nogometna igrišča, pokopališča, itd., ne dovoli pa uporabe referenčnih potrdil iz naslova tehnološko najbolj zahtevnih objektov, kot so čistilne naprave, objekti za pripravo vode, itd.
Ponovno predlagamo naročniku, da potrdi uporabo tudi refernečnih potrdil objektov pod klasifikacijskimi številkami CC-SI 22122, 22223 in 22232.

S spoštovanjemODGOVOR
Na podlagi ponovne preučitve zadeve, naročnik razširja nabor referenčnih objektov po CC-SI klasifikaciji, tako da dopušča reference za objekte po CC-SI klasifikacij: 11, 12, 21, 22, 23, 24.

Popravek bo naročnik objavil tudi na Portalu javnih naročil.

Glede na predhodno navedeno je naročnikov odgovor objavljen 6. 9. 2019 ob 10.12 uri brezpredmeten in naj ga ponudniki ne upoštevajo.
Datum objave: 18.09.2019   10:03
Naročnik bo z objavo popravka na portalu javnih naročil določil nov rok (datum in uro) za odpiranje ponudb. Prvotni rok odpiranja ponudb je bil 18. 9. 2019 ob 11. uri. Nov rok za opiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN bo: 25. 9. 2019 ob 11. uri. V preostalem delu se dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne bo spremenila.