Dosje javnega naročila 005700/2019
Naročnik: JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve podpore uporabnikom in osnovne sistemske administracije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005700/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.08.2019
JN005700/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN005700/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005700/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE
Slovenčeva ulica 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za finančno poslovanje, Lea Golob
lea.golob@jazmp.si
+386 82000500
+386 82000557

Internetni naslovi
http://www.jazmp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320794/RD_podpora_uporabnikom_in_osnovna_sistemska_admin.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12018
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve podpore uporabnikom in osnovne sistemske administracije
Referenčna številka dokumenta: JN0619
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve podpore uporabnikom in osnovne sistemske administracije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72540000
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve podpore uporabnikom in osnovne sistemske administracije zajemajo pripravo in vzdrževanje delovnih postaj, nameščanje strojne opreme in nalaganje operacijskih sistemov, nameščanje in odstranjevanje aplikativne programske opreme, nameščanje popravkov in posodobitev programske opreme, priprava in zaganjanje osnovnih skript in popravkov registra operacijskega sistema delovnih postaj, osnovna podpora uporabnikom pri uporabi aplikacij in sistemov, vključno s pripravo navodil za uporabo in ugotavljanjem in odpravljanjem napak pri odjemalcih, dodajanje, odstranjevanje in urejanje pravic uporabnikov v aplikacijah, mapah, poštnih predalih, v AD in podobno...
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz obrazca Navodila ponudnikom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2019   10:05
Kraj: Elektronsko, preko portala E-Jn.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2019   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.08.2019