Dosje javnega naročila 005702/2019
Naročnik: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje
Gradnje: Obnova elektroinštalacij in opreme v Vodarni Medlog - 2. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 181.773,73 EUR

JN005702/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.08.2019
JN005702/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN005702/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.09.2019
JN005702/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005702/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
Lava 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Vo-ka tajništvo
miha.jovan@vo-ka-celje.si
+386 34250326
+386 34250310

Internetni naslovi
http://www.vo-ka-celje.si/sl/domov

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vo-ka-celje.si/sl/javna-narocila-103
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12012
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova elektroinštalacij in opreme v Vodarni Medlog - 2. faza
Referenčna številka dokumenta: 3322-0003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova elektroinštalacij in opreme v Vodarni Medlog - 2. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova elektroinštalacij in opreme v Vodarni Medlog - 2. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2019   09:38
VPRAŠANJE:
Datum prejema: 19.08.2019 08:30
Pozdravljeni
Opažamo, da v specifikacijah ponudbenega predračuna manjkajo podatki za točki 4.4.3.1 (podrazdelilnika RPL_1,2) in 4.4.8 (vodnjaki G, E in H).
Prosimo za dopolnitev specifikacij ponudbenega izračuna. Prav tako prosimo za informacijo o tem ali so v razpisanih specifikacijah zajeti vsi potrebni materiali in storitve navedeni v tehničnem opisu razpisne dokumentacije.
Za postavko "Nivojsko stikalo FTW 31 s 4 palicami in s priklučnim kablom 30m 1kpl" prosimo za dodatne obrazložitve/definicije glede naslednjih točk:
- medij (izbira materiala palic) - definirati medij in kvaliteto materiala
- pri 316L je na voljo 5-palična izvedba (4 točke preklopa), pri karbonski izvedbi pa 3 palična (dve točki + referenčna palica)
- dolžina palic
- ali je potrebna Ex izvedba, za katero cono, podati zahteve za izbiro opreme, stopnjo zaščite,....
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Točki 4.4.3.1 (podrazdelilnika RPL_1,2) in 4.4.8 (vodnjaki G, E in H) se ne bosta izvajali v okviru tega naročila.

"Nivojsko stikalo FTW 31":
- Medij pitne vode: hladna cca. 12 °C
- Potrebujemo 4 točke preklopa s 5 palično izvedbo
- Dolžina palic = 2000 mm
- Potrebna je ločena izvedba, Ex izvedba ni potrebna, stopnja zaščite IP67.
Lep pozdrav.

Datum objave: 22.08.2019   10:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni...ali je ogled obvezen?

ODGOVOR
Da