Dosje javnega naročila 005728/2019
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Gradnje: P+R Kamnik Graben gradbena dela
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 243.886,92 EUR

JN005728/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.08.2019
JN005728/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN005728/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN005728/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.09.2019
JN005728/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN005728/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005728/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Romana Lanišek
romana.lanisek@kamnik.si
+386 18318220
+386 18318145

Internetni naslovi
http://www.kamnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12054
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: P+R Kamnik Graben gradbena dela
Referenčna številka dokumenta: 430-0008/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
P+R Kamnik Graben gradbena dela
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223300
45233100
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kamnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izgraditev parkirnih prostorov na parceli št. 368/56, k.o. Kamnik v neposredni bližine končne železniške postaje v Kamniku ob Tunjiški cesti po sistemu P+R. V javno naročilo so zajeta gradbena ter elektroinstalacijska dela za vzpostavitev parkirišča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogoji razpisne dokumentacije in pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sofinanciranje v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostne osi št. 4, prednostne naložbe št. 4.4, specifični cilj: »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2019   09:10
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2019   14:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim za ponovno objavo projektne dokumentacije za plin (P+R KAMNIK_STROJNO_PZI_PLINOVORv2). Javlja nam, da je datoteka poškodovana in je ne moremo odpreti.
Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
datoteko smo poskusili odpreti na več računalnikih in deluje povsem normalno. Morda jo poskusite odpreti na kakšnem drugem računalniku, v primeru da tudi to ne bo šlo, pa nam le-to sporočite.Datum objave: 20.08.2019   13:13
VPRAŠANJE
Kolikšen del mora izvesti podizvajalec, če predloži reference za obe alineji?

ODGOVOR
Spoštovani,
Podizvajalec mora v tem primeru izvesti dela, za katera daje referenco. To so torej vsa dela iz popisa del, razen npr. zasaditev, ograja, ipd. Pri tem naj vas opozorimo, da lahko ponudnik v podizvajanje odda le del javnega naročila in ne celote.
Datum objave: 20.08.2019   13:14
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da lahko v Obrazcih nadaljujemo sezname v primeru navedbe več oseb (npr. Obrazec 3, tč. 2.1.2, tč. 2.1.3 itd.). Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Spoštovani, potrjujemo, da lahko v primeru navedbe več oseb v obrazcih, nadaljujete sezname.Datum objave: 20.08.2019   13:15
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da Obrazec 7 izpolni samo ponudnik in ga ni potrebno potrjevati s strani investitorja?

ODGOVOR
Da, pravilno razumete. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri pri investitorju oz. naročniku, pri katerem so se dela izvajala in zahteva dodatna dokazila glede izvedbe referenčnega posla.Datum objave: 22.08.2019   09:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo in sicer vezano na vodjo del.
V razpisni dokumentaciji imate navedeno zahtevo:
Zagotovljen mora biti vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- izpolnjuje pogoje za vodjo del za izvedbo gradnje manj zahtevnega objekta, skladno s 14. členom Gradbenega zakona;
- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi;
- v zadnjih desetih letih pred rokom oddaje ponudb je bil vodja del/ odgovorni vodja del pri vsaj enem referenčnem poslu s področja nizkih gradenj, in sicer novogradnja ali rekonstrukcija javnega parkirišča ali javne ceste v asfaltni izvedbi v vrednosti najmanj 150.000 EUR.

Zanima nas druga alineja, ali lahko SAMO ZA VODENJE DEL (vodja del) nominiramo podizvajalca podjetje (s.p. ali d.o.o.), ki se ukvarja samo z vodenjem projektov (vodja del) in kateri zaposleni vodja del izpolnjuje vse pogoje (IZS, je zaposlen pri gospod. subjektu (kot s.p. ali v d.o.o.) in ima zahtevano referenco).

Referenco za delo pa imamo samii

Hvala za hiter odgovor.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,
Da, za vodenje del lahko imenujete podizvajalca. Pri tem upoštevajte, da mora podizvajalec izpolnjevati vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je naročnik določil, da jih morajo izpolnjevati podizvajalci.
Datum objave: 22.08.2019   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
popis del za ograjo iz prefabriciranih AB elementov je podvojen. Popis je zajet v zavihku zunanja 5.0 Gradbena in obrtniška dela in v zavihku ograja.
Ali boste popravili popise del, ali naj upoštevamo dvakrat?
Hvala in lep pozdrav,ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je popravil popise del, in sicer tako da je iz popisa odstranil celoten zavihek »ograja«, saj je ta del kot ste pravilno ugotovili, že zajet v zavihku »zunanja«. Naročnik je iz popisa izločil še videonadzor, in sicer celotno točko 5A.4 VIDEONADZOR v zavihku »elektro«. Spremenjen popis je objavljen na spletni strani naročnika pod predmetnim javnim naročilom. Ponudniki morajo spremenjen popis upoštevati pri pripravi ponudbe.
Datum objave: 23.08.2019   08:34
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim da objavite načrt nadstreška. Na podlagi opisa vam lahko damo oceno 1000 EUR ali pa 10000 EUR. Vsak si lahko nadtrešniso predstavlja po svoje.
Lp

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je na svoji spletni strani pod predmetnim javnim naročilom objavil načrt nadstreška.