Dosje javnega naročila 005733/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev Severnega parkirišča na Žalah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 531.517,92 EUR

JN005733/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.08.2019
JN005733/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2019
JN005733/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN005733/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN005733/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN005733/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2019
JN005733/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005733/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320874/Objava_-_Ureditev_Severnega_parkirisca_na_Zalah.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12022
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev Severnega parkirišča na Žalah
Referenčna številka dokumenta: 430-1484/2019-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev Severnega parkirišča na Žalah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45233200
45316000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev Severnega parkirišča na Žalah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2019   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Je lovilec olja lahko z by-passom?
LP!

ODGOVOR
Lovilec olj z by-passom je dopusten.

VPRAŠANJE
Ali ponudnik lahko refrenčne pogoje izpolni s podizvajalcem, tako za kader kot za posel? Ker nikjer ne piše drugače, sklepamo, da je lahko vodja del zaposlen pri podizvajalcu ali celo samostojen, kot s.p. Prosim za potrditev.

ODGOVOR
Da, pri čemer ponudnika še vedno vežejo določbe 14. člena GZ, ki veljajo za izvajalca in vodjo del.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naročnika prosimo, da zniža referenčni pogoj kabelske kanalizacije na skupno dolžino najmanj 500 m.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko referenčni pogoj izpolnimo s partnerji oz. podizvajalci?

ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

VPRAŠANJE
pri 3. voziščni konstrukciji skupna vrednost je nepravilna,
postavki 35 261 in 35 275 ne sešteva v skupni vrednosti voziščne konstrukcije.

Prosim za pojasnilo

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek popisov del.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali je dopustna varianta lovilca olj z by-passom?
Lp.

ODGOVOR
Lovilec olj z by-passom je dopusten.

VPRAŠANJE
Kdo podpiše obrazec 8? Podizvajalec ali ponudnik?

ODGOVOR
Oddaja ponudbe poteka preko informacijskega sistema e-JN, zato podpis obrazca 8 ni potreben.

VPRAŠANJE
Ali moramo predložiti obrazec 9,10, če podizvajalec ne zahteva neposrednih plačil.

ODGOVOR
Ne.

VPRAŠANJE
Ali podizvajalec ne potrebuje registracije?

ODGOVOR
Podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti za del posla, ki ga prevzema v podizvajanje.

VPRAŠANJE
Ali mora podizvajalec, ki prevzame dela, razpolagati z referenco?

ODGOVOR
Ne.

VPRAŠANJE
Ali lahko s podizvajalcem izpolnimo referenčni pogoj?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 23.08.2019   12:44
VPRAŠANJE
Prosim, da spremenite referenčni pogoj, da izvedbo javne razsvetljave lahko dokazujemo z ločeno referenco in ne nujno v okviru istovrstnih poslov.

Ponudnik, ki je izvedel 850 m javne razsvetljave na objektu manjše vrednosti je ravno tako usposobljen za izvedbo javne razsvetljave, kot ponudnik, ki je izvedel 850 m javne razsvetljave na objektu v vrednosti minimalno 300.000,00 EUR

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.Datum objave: 27.08.2019   07:10
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da podaljša rok oddaje ponudb do 6. 9. 2019. Še vedno je čas dopustov, zaradi česar težko dobimo podpise vseh fizičnih oseb, ki so potrebni za Prilogo 4 - Pooblastilo za fizične osebe. Hvala za razumevanje. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali izpolnjujemo referenčni pogoj z izvedbo javne razsvetljave z električno inštalacijo vključno s svetilkami v dolžini 1.160,00 m.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pogoje izpolnjuje ponudnik, ki je izvedel izgradnjo in preplastitev asfaltnega vozišča na javnih cestah ali parkiriščih s komunalno ureditvijo v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV za posamezni referenčni posel, v okviru katerega je bilo uspešno kabelska kanalizacija, električna inštalacija in električna oprema za cestno razsvetljavo, vključno s svetilkami v skupni dolžini najmanj 850 metrov.

VPRAŠANJE
Prosimo, da referenčni pogoj za izvedbo cestne razsvetljave zmanjšate na dolžino 500 m.

Ponudnik, ki je izvedel cestno razsvetljavo v okviru izvedbe ceste v dolžini 500 m je ravno tako usposobljen, kot ponudnik, ki je izvedel javno razsvetljavo v dolžini 850 m. S tem boste kot dobri gospodarji pridobili več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

VPRAŠANJE
Ali lahko referenčni pogoj "vsaj ena kabelska kanalizacija, električna inštalacija in električna oprema za cestno razsvetljavo vključno s svetilkami v skupni dolžini najmanj 850 m" izpolnimo z referenco podizvajalca, ki bo ta dela tudi izvedel.

ODGOVOR
Da, če je znotraj projekta, ki izpolnjuje pogoje glede skupne vrednosti projekta.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko referenčni pogoj "vsaj ena kabelska kanalizacija, električna inštalacija in električna oprema za cestno razsvetljavo vključno s svetilkami v skupni dolžini najmanj 850 m" izpolnimo z ločeno referenco.

ODGOVOR
Da, če je znotraj projekta, ki izpolnjuje pogoje glede skupne vrednosti projekta.Datum objave: 28.08.2019   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Postavka: 25 189 Zasaditev raznih drevesnih vrst na zelenici.
Za kakšne vrste dreves gre in kakšne višine.

2. 2. ZEMELJSKA DELA: Razprostiranje odvečne plodne zemljine (humus) ali lahke zemljine ob gradbišče ali v deponiji izvajalca,ODVOZ m3 6445,32 m3
Skupaj izkopa je z humusom, ki se ga uporabi je 5371,10 m3.
A ni preveč razprostiranja?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Sadike skladno z Navodila za načrtovanje prometnih ureditev v MOL - 2 del. Sadike min. premera debla 18-20 cm vrste: javor, oz. po navodilu investitorja.

V ponudbi upoštevajte predračunske količine.

VPRAŠANJE
Prosimo, da upoštevate tudi referenco za izvedbo javne razsvetljave, ki je bila izvedena na drugem projektu in ne na projektih, ki izpolnjujejo referenčni pogoj izvedbe ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo v vrednosti 300.000,00EUR, saj javno razsvetljavo vedno izvede podjetje, ki je usposobljeno za izvedbo elektroinštalacij in električne opreme za cestno razsvetljavo.

ODGOVOR
Referenčni pogoj je jasen:
- . izgradnja in preplastitev asfaltnega vozišča na javnih cestah ali parkiriščih s komunalno ureditvijo v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV za posamezni referenčni posel, v okviru katerega je bilo uspešno izvedena:
- vsaj ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste ali javnega parkirišča, površine najmanj 5.000,00 m2 in hkrati
- vsaj ena (1) kabelska kanalizacija, električna inštalacija in električna oprema za cestno razsvetljavo, vključno s svetilkami v skupni dolžini najmanj 850 metrov.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Postavka: 25 189 Zasaditev raznih drevesnih vrst na zelenici

Za kakšne vrste dreves gre in kakšne višine.

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Sadike skladno z Navodila za načrtovanje prometnih ureditev v MOL - 2 del. Sadike min. premera debla 18-20 cm vrste: javor, oz. po navodilu investitorja.

VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu je navedena zasaditev raznih drevesnih vrst. Prosim če lahko navedete drevesne vrste in dimenzijo dreves.

ODGOVOR
Sadike skladno z Navodila za načrtovanje prometnih ureditev v MOL - 2 del. Sadike min. premera debla 18-20 cm vrste: javor, oz. po navodilu investitorja.