Dosje javnega naročila 006175/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Blago: Dogradnja podporne infrastrukture DC PLC Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 188.020,80 EUR

JN006175/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.09.2019
JN006175/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN006175/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.11.2019
JN006175/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006175/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Področje investicij in nabave
alenka.horvat@posta.si
+386 24492305
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12487
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dogradnja podporne infrastrukture DC PLC Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 25/MVB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup tovornih prikolic
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dogradnja podporne infrastrukture DC PLC Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.09.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.09.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2019   11:42
Naročnik obrazcev ne objavlja v word obliki, popise del pa so objavljeni v odprtih excel tabelah.

Datum objave: 13.09.2019   14:11
Vprašanje 1: Pod posebnimi pogoji P11, točka A je zahteva po potrjeni referenci, ni pa specificirano za katera dela mora ponudnik predložiti referenco v višini 100.000EUR ali več.
Prosimo za navedbo del.
Odgovor: Upoštevala se bo referenca za podobna dela kot je navedeno v popisu (dobava in montaža DEA naprave, dobava in montaža krmilnikov, ter električnih razdelilnikov za DEA naprave in izdelava el. inštalacij).

Vprašanje 2: Naročnik v točki 1.15 zahteva garancijsko dobo dizelskega električnega agregata 5 let (kar je zapisano tudi v posebnih pogojih pod točko P12), v posebnih pogojih za udeležbo, pa v točki P11/H zahteva uradni dokument podaljšane garancije 5 let le za motor dizelskega el. agregata.
Ali zadostuje le vpis garancije za celotni dizelski električni agregat v ponudbeni predračun ali moramo predložiti tudi uradni dokument proizvajalca motorja?
Odgovor:
Zahteva se najmanj 60 mesecev garancije (ponudnike prosimo, da ustrezno popravijo veljavnost na ponudbenem predračunu, kjer je napačno naveden rok 24 mesecev) za kvalitetno izvedbo del in dobavljen material. Obvezno se zahteva vpis garancije v ponudbeni predračun. Isto se zahteva za točko 2.4 Garancijski rok v točki 2. Ponudbeni predračun.
Naročnik odstopa od izpolnjevanja pogoja P11H za motor Perkins, kot sestavni del DEA naprave.


Datum objave: 16.09.2019   10:19
Sprememba dokumentacije

Ponudnike obveščamo, da so na spletni strani naročnike objavljeni popisi del z manjšimi popravki.

Ponudnike prosimo, da pri oddaji ponudbe upoštevajo popravljene popise.


Datum objave: 17.09.2019   11:57
Vprašanje 1: V popisu del, v poglavju 1, najdemo zaznamek, da je ponudbi obvezno priložiti SIQ certifikat. Ali je prišlo do napake pri vpisu, saj kasneje v samem popisu del, SIQ certifikat ni nikjer ovrednoten?

Odgovor:
Dobavljena naprava DEA mora odgovarjati vsem veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji, kar bo naročnik sam preveril s kontrolnim pregledom pri akreditacijskem organu SIQ ali Burea Veritas.
Naročnik od ponudnika ne zahteva certifikata o kontrolnem pregledu naprave in ga v ovrednotenju dokumentacije (točka 3.) tudi ni navedel.

Vprašanje 2: ali se mora obr. S.BON-1/P predložiti tudi za podizvajalce?

Odgovor:
Naročnik ne zahteva obrazca S.BON-1/P za podizvajalca, saj se pogoj P 15 nanaša na ponudnika, ki predloži ponudbo (ali skupino ponudnikov, če gre za skupno ponudbo).


Datum objave: 17.09.2019   13:29
Vprašanje:
Ali moramo obrazec "IZJAVA POŽARNI RED" predložiti v ponudbi?

Odgovor: Da.