Dosje javnega naročila 005772/2019
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov v RC RTV Koper-Capodistria
ZJN-3: Odprti postopek

JN005772/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN005772/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN005772/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005772/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 156-385280
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Janez Batič
janez.batic@rtvslo.si
+386 14752196
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12033
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov v RC RTV Koper-Capodistria
Referenčna številka dokumenta: JN-S0528
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov v RC RTV Koper-Capodistria
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov v RC RTV Koper-Capodistria
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja do treh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-S0528.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2019   09:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora opraviti ogled lokacije, ki je obvezen pogoj za sodelovanje na razpisu.
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno dostopna na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-S528. Na tej strani bodo objavlje ne tudi morebitne spremembe dokumentacije, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej spletni strani.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2019   09:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na povezavi, kjer naj bi bila objavljena razpisna dokumentacija, ni tega razpisa. Prosim za objavo dokumentacije.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Naročnik je objavil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila JN-S0528 na naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi

Datum objave: 27.08.2019   12:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali je v ponudbi potebno priložiti dokazila o izpolnjenju Uredbe o zelenem javnem naročanju za čistila in sanitarno-higienski material?

Lp

ODGOVOR

Da. Ponudnik predloži zahtevana dokazila skladno z zahtevami iz točke 4.2.10 Tabela čistil, dokazil in izjava o izpolnjevanju okoljskih zahtev in točke 3.2.3 IZPOLNJEVANJE OKOLJSKIH ZAHTEV.

Datum objave: 09.09.2019   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo za dodaten termin obveznega ogleda. Hvala

ODGOVOR
Naročnik bo opravil dodatni ogled lokacije oz. prostorov, kjer se bodo izvajale storitve čiščenja.

Vsi zainteresirani ponudniki se javijo 11. september 2019 ob 10. 00 uri na recepciji radia Koper Capodistria, Ulica OF 15, 6000 Koper.