Dosje javnega naročila 005803/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Storitve: prevzem in končna obdelava dehidriranega blata s CČN Ptuj
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.557.878,40 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005803/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN005803/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN005803/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.11.2019
JN005803/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.11.2019
JN005803/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005803/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 157-387981
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Puhova ulica 10
2250
SI032
Ptuj
Slovenija
mag. Jernej Šömen, univ.dipl.inž.
jernej.somen@komunala-ptuj.si
+386 27875111
+386 27713601

Internetni naslovi
http://www.komunala-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320954/dokumentacija_JN_prevzem_blata_iz_CČN_Ptuj.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12041
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: prevzem in končna obdelava dehidriranega blata s CČN Ptuj
Referenčna številka dokumenta: JN-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
prevzem in končna obdelava dehidriranega blata s CČN Ptuj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90400000
90420000
90510000
90513600
90513700
90513800
90513900
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
prevzem in končna obdelava dehidriranega blata s CČN Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z veljavnimi predpisi javnega naročanja
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.09.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.09.2019   09:01
Kraj: odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Puhova ulica 10
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.08.2019   07:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali se družbenika oziroma ustanovitelja (ki ni zakoniti zastopnik) smatra tudi kot osebo, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa?ODGOVOR
Družbenika oziroma ustanovitelja, ki ni zakoniti zastopnik, se ne smatra za osebo, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa.

Lep pozdrav!