Dosje javnega naročila 005725/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Anice Černejeve enota Mavrica in vrtca Zarja enota Ringaraja v Mestni občini Celje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 498.264,38 EUR

JN005725/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.08.2019
JN005725/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2019
JN005725/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2019
JN005725/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.10.2019
JN005725/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005725/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mop@gov.si
+386 14787400
+386 14787400

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320996/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12051
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Anice Černejeve enota Mavrica in vrtca Zarja enota Ringaraja v Mestni občini Celje
Referenčna številka dokumenta: 430-219/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet izvedbe projekta je izvedba sanacije zemljine in zunanja ureditev vrtcev Anice Černejeve, Enota vrtca Mavrica, Čopova ulica 21, 3000 Celje in vrtca Zarja, Enota vrtca Ringa Raja, Nušičeva ulica 2, 3000 Celje sklado z izdelanim PZI številka projekta: AZ inženiring d.o.o 474-2/2019 in skladno s predpisi o odpadkih, graditvi in tal.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet izvedbe projekta je izvedba sanacije zemljine in zunanja ureditev vrtcev Anice Černejeve, Enota vrtca Mavrica, Čopova ulica 21, 3000 Celje in vrtca Zarja, Enota vrtca Ringa Raja, Nušičeva ulica 2, 3000 Celje sklado z izdelanim PZI številka projekta: AZ inženiring d.o.o 474-2/2019 in skladno s predpisi o odpadkih, graditvi in tal. Posebno pozornost je potrebno posvetiti zaščitenim drevesom in okrasnemu grmičevju v zunajem delu vrtcev. Ustrezno je potrebno slediti projektantskim rešitvam.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.08.2019   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2019   08:36
VPRAŠANJE
Pod izpolnjevanje pogojev toč. 4.2.navajate, da se reference ne smejo nanašati na isti objekt v nasprotnem primeru se štejejo take reference za eno referenco.
Ali je to tudi v primeru, ko so se dela na istem objektu izvajala po različni pogodbi v različnem časovnem obdobju (sanacija zemljin in zunanja ureditev - na istem objektu)?
lp

ODGOVOR
V kolikor sta za izvedbo sanacije zemljine in zunanje ureditve sklenjeni dve različni pogodbi, v različnem časovnem obdobju, naročnik meni, da lahko vsaka posamezna pogodba šteje kot referenca, ker gre za dva različna pravna posla. Pogoj ni izpolnjen, če gre za aneks k osnovni pogodbi.

Lep pozdrav!Datum objave: 20.08.2019   08:37
VPRAŠANJE
Pod reference ponudnika navajate, da pod zunanjo ureditev javnih površin odgovarja referenca iz klasifikacije CC-126 3 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo.
Ali lahko priložimo referenco zunanje ureditve na drugih objektih, ki ne sodi v klasifikacijo CC-126 3?

ODGOVOR
Ne. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav!Datum objave: 20.08.2019   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
med razpisno dokumentacijo pogrešam oceno odpadka.

LP

ODGOVOR
Naročnik je po ponovnem pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ugotovil, da je bila dokumentacija, ki je bila objavljena pomanjkljiva. Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je dosegljiva na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ (rubrika »Javne objave; javna naročila«).

VPRAŠANJE
Spoštovani,
V dokumentu "PONUDBENA DOKUMENTACIJA, MERILA IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI" točka 4.2 navajate potrebno referenco:

- 2 (dve) sanaciji zemljin vrtca ali podobnega objekta


Prosim za pojasnilo, od kod kriterij "dve sanaciji" brez navajanja količin. Relevantna in bistveno pomembnejša je referenčna količina predelane / odpeljane
onesnažene zemljine in ne število sanacij izvedenih v preteklosti.


lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je po ponovnem pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ugotovil, da je bila dokumentacija, ki je bila objavljena pomanjkljiva. Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je dosegljiva na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ (rubrika »Javne objave; javna naročila«).

Lep pozdrav!Datum objave: 20.08.2019   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali podjetje, ki je v preteklosti evidentno kršilo okoljsko zakonodajo, lahko nastopa na razpisu in zmaga.ODGOVOR
Vsak ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav!Datum objave: 20.08.2019   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
med razpisno dokumentacijo pogrešam oceno odpadka.

LP

ODGOVOR
Vse količine so že sedaj razvidne iz popisa del oziroma obrazcev 2a in 2b, ki sta ponudbena predračuna.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
V dokumentu "PONUDBENA DOKUMENTACIJA, MERILA IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI" točka 4.2 navajate potrebno referenco:

- 2 (dve) sanaciji zemljin vrtca ali podobnega objekta


Prosim za pojasnilo, od kod kriterij "dve sanaciji" brez navajanja količin. Relevantna in bistveno pomembnejša je referenčna količina predelane / odpeljane
onesnažene zemljine in ne število sanacij izvedenih v preteklosti.


lep pozdrav

ODGOVOR
Vse količine so že sedaj razvidne iz popisa del oziroma obrazcev 2a in 2b, ki sta ponudbena predračuna.Datum objave: 20.08.2019   12:08
VPRAŠANJE
Ali se lahko na razpis prijavi podjetje, ki je v preteklosti že nepravilno ravnalo z zemljino, kot primer zemljina iz pretekle sanacije vrtcev v Celju in kakšna je sledljivost odstranjene zemljine - ali zadostujejo samo evidenčni listi?


ODGOVOR
Ravnanje z zemljino mora potekati skladno z Uredbo o odpadkih in vso pripadajočo dokumentacijo, iz katere bo jasno razvidna sledljivost zemljine oz. odpadka do končne destinacije. Naročnik bo v času sanacije izvajal tudi nadzor nad izvedbo sanacijo, ki bo vključeval tudi ravnanje z odpadki.

Lep pozdrav!Datum objave: 21.08.2019   09:21
VPRAŠANJE
V ponudbeni dokumentaciji pod točko 4. strokovna usposobljenost zahtevate 2 strokovna delavca z najmanj VII. Ravnijo izobrazbe (univerzitetna ali 2. bolonjska stopnja), smer gradbeništvo, ter vpisana v register pooblaščenih inženirjev pri pristojni inženirski zbornici.

Za izpolnjevanje pogojev za Vodjo gradnje v skladu z GZ je zadosti ena oseba, ki izpolnjuje zgornji pogoj, zato prosimo naročnika, da za sprejemljivo strokovno usposobljenost prizna za drugega strokovnega sodelavca, ki bo sodeloval pri gradnji tudi delavca z najmanj VII. ravnijo izobrazbe smer gradbeništvo z vsaj 10 leti delovnih izkušenj, ki ni nujno vpisan v IZS.

Hvala za konstruktiven odgovor

ODGOVOR
Predmet postopka oddaje javnega naročila je sanacija zemljine 2 (dveh) vrtcev, ki se bo izvajala sočasno. Gre torej za dve ločeni gradbišči/lokaciji, zato zahtevani pogoj naročnik ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!Datum objave: 22.08.2019   07:20
VPRAŠANJE
V projektantskem popisu za Vrtec Anice Černejeve enota Mavrica iz postavki C1.23 ni jasno ali je potrebno v postavki upoštevati le muldo (ni določeno ali zemeljsko, betonsko, asfaltno ali tlakovano) z dvema požiralnikoma ali tudi dva nova požiralnika in koliko kanalizacijske cevi nedoločenega fi-ja.

Iz postavke C1.27 tudi ni jasno zapisano v kakšni kvaliteti naj bi izvedli HI in če je potrebno v postavki upoštevati tudi izkope in zasipe z izkopanim materialom, oz. še kaka druga dela.

V projektantskem popisu za Vrtec Zarja enota Ringa raja iz postavke C1.17 začasna odstranitev dreves pri naknadnem poglobljenem odkopu do gl. 100 cm vključno s predvideno hrambo dreves in ponovno zasaditvijo, ni razvidno za kako velika drevesa gre, če so to večja drevesa jih je nemogoče odstraniti, hraniti in ponovno posaditi, da bodo preživela.


ODGOVOR
Na novi trasi kanalizacije se izvedejo trije novi požiralniki s peskolovom. Vgradi se nova kanalizacijska cev UKC S8, fi 160 mm, dolžine 15,00 m, kot je zapisano v predmetni postavki C1.23, vse načrtovane ureditve pa so razvidne tudi iz projektne dokumentacije, ki jo je objavil naročnik.

Sanacija HI je zajeta v postavki C1.29. Predvidena je sanacija eventualno poškodovane vertikalne izolacije, ki vključuje odstranitev poškodovane izolacije in izvedbo nove v sestavi:
- nanos hladnega bitumenskega premaza (kot npr. IBITOL), na suho in brezprašno površino
- izdelava vertikalne hidroizolacije iz 1 sloja bitumenskega traku V4.
Izkopi in zasipi so že upoštevani pri odstranitvi onesnažene zemljine in ponovnem zasipu z novo zemljino.

Gre za drevesa premera debla od 15-20 cm in višine 3.50 -5.00 m.

Lep pozdrav!